อ ย่ าทำ 5 เรื่องนี้ในยุคเ ศ ร ษ ฐ กิ จเช่นนี้ ถ้าไม่อย ากลำบากไปกว่าเดิม

เราต่างรู้ดีว่าเ ศ ร ษ ฐ กิ จทุกวันนี้เป็นอ ย่ างไร การที่เราจะใช้เงินในเ ศ ร ษ ฐ กิ จยุคนี้แล้วละก็ ต้องบอ กเลยว่า ควรระวังเป็นอ ย่ างมาก

เพราะถ้าใช้ไม่ถูกทางรับรองชีวิตจะยิ่งลำบากกว่าเก่าแน่นอน ดังนั้นเรามาดูแนวทางการใช้เงินกัน ว่าอะไรที่เราไม่ควรทำบ้างในช่วงเ ศ ร ษ ฐ กิ จแบบนี้

1 หลีกเลี่ยงการสร้างห นี้ ใ ห ม่

อะไรที่เหนือความจำเป็น พักไว้ก่อนเถอะค่ะ ไม่ว่าคุณจะวางแผน เปลี่ยนรถคันใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิม หรือซื้ อบ้านหลังที่สองไว้ต ากอากาศ เพราะตอนเ ศ ร ษ ฐ กิ จอ่อนแอแบบนี้ อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ ถนอมเนื้อถนอมตัว อ ย่ า เพิ่งสร้างห นีใหม่ให้เป็นภาระเลย จะได้ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบห่วงหน้าพะวงหลัง

2 อ ย่ า ค้ำประกันให้ใครเด็ดข า ด

ข้ อนี้ อ ย่ า ว่าแต่ใน ย า ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดีเลย บางคนตั้งปณิธานไว้ จะรักกันแค่ไหนก็จะไม่ค้ำประกันให้ใครเด็ดข า ดหล า ยคนต้องเจอบทเรียน ชีวิตสะดุดจากการค้ำประกันให้ผู้อื่น

เข้าข่าย เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่ง แต่เอากระดูกมาแขวนคอเพราะการค้ำประกัน คือ การสัญญาว่า บุคคลหนึ่ง จะชดใช้ห นีแทนลูกห นี หากลูกห นีไม่ยอมชำระห นีหรือไม่สามารถชำระห นีได้

3 อ ย่ า ลงทุนหวือหวา หวังร ว ยเร็ว โดยไม่มีความรู้

คนที่ตั้งหน้าตั้งต าจะหาเงินให้ได้เป็นกอบเป็นกำ โดยนำความโลภเป็นที่ตั้ง อาจนำพาตัวเองไปลงทุนในช่องทางที่หวือหวาโดยไม่มีความรู้ เช่น พวกหุ้นปั่นทั้งหล า ยช่องทางการลงทุนที่ไม่ชอบมาพากล

เช่น พวก แ ช ร์ ลูกโซ่ หรือ การหลอ กให้นำเงินไปลงทุนในสินท รั พ ย์ต่าง ๆ ที่อาจไม่มีอยู่จริง โดยมีผลตอบแทนสูงเย้ายวนใจ ไม่มีอะไรที่ได้มาง่าย ๆ และเป็นกอบ เป็นกำในระยะเวลาอันรวดเร็วหรอ กค่ะ ที่สำคัญ อ ย่ า ลงทุนในสิ่งที่ตนเองไม่มีความรู้เป็นที่ดีที่สุด

4 อ ย่ า นำเงินสำรอง ฉุ ก เ ฉิ น ออ กมาใช้โดยไม่จำเป็น

6 เท่าของรายจ่ายรายเดือน คือเงินสำรอง ฉุ ก เ ฉิ น ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ต ามหลักการวางแผนการเงินส่วนบุคคลวัตถุประสงค์หลัก คือ เป็นเงินที่จะสามารถนำมา เ ยี ย ว ย า เรื่อง ฉุ ก เ ฉิ น ต่าง ๆ

ที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นตกงาน ประสบ อุ บั ติ เ ห ตุ ธุรกิจประสบปัญหา ฯลฯ บางคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินหรือธุรกิจ แต่นำเงินส่วนนี้ มาใช้เมื่อถึงคราวเกิดปัญหาจริง ๆ ก็ไม่เหลือเงินสำรองไว้ใช้

5 พักไว้ก่อนหากคิดจะลงทุนเพิ่ม

ใน ย า ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี แน่นอนว่า การค้าข า ยหรือผลกำไรย่อมล ดลง ผู้ประกอบการทั้งหล า ยต่างคิดหาหนทางที่จะเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น เพื่อ ดึงยอ ดข า ยและกำไรกลับมา

หนึ่งในวิ ธีการเพิ่มกำไรคือ การลงทุนเพิ่ม จะเป็นการเปิดสาขาใหม่เพื่อเพิ่มยอ ดข า ย หรือ อ ย่ า ง อื่น ที่ต้องใช้เงินจำนวน มาก ตรงนี้ขอบอ กว่า พักไว้ก่อนดีกว่า

ที่มา   horoscopedaily99