อ ย่ ากลับมาในวันที่ฉันไม่รู้สึกอะไรแล้ว ฝากให้คิด

คำอธิบาย ชอบเอามาใช้ในวันที่ไร้ประโยชน์ คำขอโ ท ษ ชอบเอามาใช้ในวันที่สายคำว่ารัก ชอบเอามาพูดเพื่อ กั๊กคุณในตอนที่เค้าเ สี ยดาย และคำพูดอีกมากมายที่เอามาล่อให้คุณกลับไปอยู่ในคอ กควายเช่นเดิม

เหมือนที่โบราณเคยว่าเอาไว้ว่า ไม่เห็นโ ล งศ พ ไม่หลั่งน้ำต า คนเรามักจะชอบรู้สึกผิ ด หรือคิดแก้ตัว ในวันที่ทุกอ ย่ างมันสายจนเกินไปแล้ว ในตอนที่ยังมีโอกาสกลับไม่รู้จักรั ก ษ ามันไว้ พอตอนที่จะต้องเ สี ยมันไปกลับรู้สึกอย า กรั ก ษ า พอถึงตอนนั้นต่อให้ทำดีให้ต า ยแค่ไหน มันก็ไม่มีค่าแล้วล่ะ

บางคนใช้ชีวิตทั้งชีวิต อยู่กับความเ จ็ บป ว ด โดยไม่สามารถกลับไปแก้ไขอ ดีตได้และมักจะโ ท ษฟ้าดิน โ ท ษโชคชะต า ที่ทำให้เขาต้องทุ ก ข์ทรมาน แต่ไม่เคยมองการกระทำของตนเองเลย แม้แต่น้อย ถ้าวันนี้เราเป็นฝ่ายทำไม่ดีกับใคร

จงเอ่ยคำขอโ ท ษ และเปลี่ยนตัวเองใหม่ ถ้าวันนี้ทำให้ใครเ สี ยน้ำต า จงบอ กกับเขาว่า จะไม่ทำเช่นนั้นอีก ถ้าวันนี้ทำให้ใครผิ ดหวัง จงลบความไม่เอาไหน ออ กจากชีวิตไปเถิด อ ย่ าปล่อยให้เวลาเ สี ยไปโดยเปล่าประโยชน์ โดยที่เราไม่แก้ไขอะไรเลย

เพราะเวลาที่เราอย ากกลับไปแก้ไข อาจสายไปแล้วก็ได้ ตอนที่ฉันจากไปแล้ว อ ย่ ากอ ดฉัน เพราะฉันไม่รู้สึกอะไร อ ย่ าเอาสิ่งที่ฉันอย ากได้มาให้ เพราะฉันไม่ได้ ต้องการแล้ว อ ย่ าบอ กว่าขอโ ท ษ เพราะฉันตื่นขึ้น มาให้อภั ยเธอไม่ได้ อ ย่ ารอให้สายเกินไป เพราะเวลาไม่เคยรอใครเลยสักคน

ที่มา  stand-smiling