อีกไม่กี่ปีข้างหน้า 7 อาชีพจะห า ยไป อาจต้องตกงาน

ช่วง 2-3 ปีที่ผ่าน มา ศัพท์ทางธุรกิจที่ถูกหยิบมาใช้และพูดถึงกันอยู่บ่อยๆ คำหนึ่งคือ disruption ซึ่งมีฟันเฟืองสำคัญอ ย่ าง digital technology เป็นตัวเร่งในการปรับเปลี่ยนความต้องการและทักษะของมนุษย์ ทั้งส่วนของแผนการศึกษา และตลาดแรงงานทั่วโลกด้วย

การเข้ามาของเทคโนโลยีทำให้มีผลการวิเคราะห์ที่ค่อนข้างตรงกันว่า อีก 10 ปีข้างหน้าคือ ในปี ค.ศ.2030 จะมีแรงงานถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีและ A.I. มากถึง 6 ล้านคน โดยเฉพาะอาชีพที่อาศัยทักษะการทำงานซ้ำๆ แบบเดิมตลอ ด เช่น แรงงานในโรงงาน และพนักงานออฟฟิศ เป็นต้น

ในปัจจุบันนี้โลกของเรามีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเกิดขึ้น มากมาย จะทำอะไรมักจะสะดวกสบายไปซะทุกอ ย่ าง หารู้ไม่ว่าความสะดวกสบายที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีนั้น จะทำให้คนจำนวน มากตกงาน วันนี้เราจะพาเพื่อน มาดู 7 อาชีพที่กำลังจะเลือนห า ยไปในไม่กี่ปีนี้ เตรียมตัวตกงานกันได้เลย มาดูกันว่ามีอาชีพอะไรกันบ้าง

1. คนขับรถแท็กซี่ เทคโนโลยี 5G และ IoT จะทำให้เกิดบริการรถยนต์ไร้คนขับที่สมบูรณ์ มีความแม่นยำในเส้นทาง สามารถควบคุมความเร็วและความปลอ ดภั ยต ามกฏจราจร ทำให้สามารถเข้ามาทดแทนพนักงานขับรถได้

2. พนักงานสื่อสิ่งพิมพ์ E-BOOK อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น ธุรกิจสิ่งพิมพ์จะห า ยไป ทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ทุกอ ย่ างจะมาในรูปแบบดิจิทัล

3. ผู้ประกาศข่ า ว ผู้ประกาศข่ า วปัญญาประดิษฐ์สามารถทำงานได้ 24 ชั่ วโมงต่อวันทั้งบนเว็บไซต์และช่องทางบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการผลิตได้มาก

4. พนักงานข า ย หรือ แคชเชียร์ ผู้บริโภคจะสามารถซื้ อสินค้ าและชำระเงินผ่านระบบออนไลน์หรือแอปพลิเคชัน

3. นายหน้าทัวร์ นักท่องเที่ยวจะสามารถทำการเช็คข้ อมูล เปรียบเทียบร า ค า และวางแผนการเดินทาง ผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่นด้วยตนเองทั้งหมด

6. พนักงานธนาคาร การทำธุรก ร ร มการเงินแบบออนไลน์ และแอพพลิเคชั่นโมบายล์แบงกิ้ง จะถูกใช้งานทดแทนสาขาธนาคารอ ย่ างเต็มรูปแบบ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเข้าสาขาอีกต่อไป

7. คนในสายการผลิต เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และสมองกล AI จะเข้ามาแทนที่แรงงาน มนุษย์ทั้งหมดในโรงงาน

ที่มา  postsara