อายุมาก แต่ก็ยังน่ารักได้ ด้วย 40 เ ค ล็ ด ลั บที่ทำแล้วดูดี ไม่แก่

ผู้หญิงกับความสวยงามเป็นสิ่งที่ทำให้ดึงดูด ได้ทุกอ ย่ าง เชื่อเถอะค่ะ ถ้าเราหมั่นดูแลตัวเองต ามนี้ ชีวิตดีแน่นอนจ้า เพราะว่า ในโลกนี้ไม่มีใครอย ากแก่เป็นแน่แท้ หากเรามีวิ ธี ทำตัวไม่ให้แก่ล่ะ คุณเชื่อไหม ว่าวิ ธี เ ห ล่ านี้ ที่เรากำลังจะบ อ ก สาม า ร ถทำได้จริงนะ จิตใจดีขึ้น มากๆอีก ด้วย แถมที่สำคัญ สุ ข ภ า พดีเป็นไหนๆ

1 อ ย่ าสวมสร้อยทอง

2 เวลาไม่มีอะไรทำอ ย่ าฟุ้งซ่าน ให้นอนพัก ตื่น มาจะสดชื่น หน้าสวยผิวสวย อารมณ์ดี

3 นั่งเดินตัวตรง มั่นใจในตัวเอง

4 อย ากเป็นหมอ ดูให้ไปเรียนดูหมอ อย ากเต้นรำ ให้ไปเรียนเต้นรำ อย ากยิ ง ปืนให้ไปหัดยิ ง ปืน

5 อ ย่ าแต่งหน้าสีสันจัดจ้าน อ ย่ าใส่ขนต าปลอม

6 อ อ ก กำลังกายเบาๆ ทุกวัน

7 มีความรัก

8 อ ย่ าใส่ชุดเชยๆ กล้าลองใส่เสื้อผ้าแบบใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคย

9 อ ย่ าหมกมุ่นเรื่องอ ดีต

10 มือเท้า เล็บมือเล็บเท้าสะอาด ผิวเนื้อ ดีพอๆ กับใบหน้า

11 อ ย่ าลืมห า ยใจเข้าลึกๆ ผ่อนห า ยใจอ อ ก ย าวๆ

12 อมยิ้มไว้เสมอแม้ไม่มีใครมอง ร่องที่มุมปากจะได้ไม่คว่ำ ลงทั้งสองข้าง ถ้าเป็นแล้วแก้ย ากมาก

13 อ ย่ าเข้าสังคมที่ตัวเองอึ ด อัด แม้ว่าสังคมนั้นจะดีหรือมีชื่อเ สี ย งว่าดีเพียงใด

14 มีความหวัง มีความฝัน และมีจินตนาการ

15 ละทิ้งลาภยศสรรเสริญ

16 รู้จักนิ่งและฟังคนอื่นบ้าง

17 หาความรู้และฝึกทักษะใหม่ๆ ไม่ต้องเก่ง เ อ าที่ทำแล้วสบายใจ

18 อยู่กับใครแล้วเ ค รี ย ด เรื่องมาก หัวใจเต้นแรง หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ

19 อ ย่ าพูดจาซ้ำซาก

20 อ ย่ าเรียกคนอื่นว่ามนุษย์ลุง เฒ่าหัวงู หรือมนุษย์ป้า

21 อ่ า นข่ า ว ติดต ามข้ อมู ล ข่ าวส า รที่ทันสมัย

22 หลงรักภรรย าหรือสามีตัวเองบ่อยๆ ต ามจีบกันทุกวัน

23 เลื อ ก มีเพื่อนสนิทน้อยๆ ดีกว่า

24 อ ย่ ายุ่งเรื่องชาวบ้าน อ ย่ านิ น ทาว่าร้ า ย

25 อ อ ก งานกลางคืน แต่งตัวสวยมากๆ อาทิตย์ละอ ย่ างน้อยหนึ่งครั้ง เลื อ ก ดูหนังฟังเพลงรอบค่ำเพื่อบรรย ากาศและแต่งตัวงามๆ ดินเน่อร์และดื่ มเบาๆ ก่อนหรือหลังภาพยนตร์หรือคอนเสิร์ทเลิก

26 อยู่กับปัจจุบัน คิดถึงอนาคต ลืมอ ดีต

27 ใช้เงินเพื่อตัวเอง

28 เลิกคิดที่จะให้คนอื่นเข้าใจเรา ใครไม่เข้าใจปล่อยไป

29 ทำตัวเหมือนพระธาตุแช่แห้ง คือแวดล้อมด้วยน้ำ แต่ไม่เปียก แวดล้อมด้วยกิเลสและความชั่ ว ร้ า ยแต่ไม่ทำบาปและไม่ชั่ ว ร้ า ยต ามเขา

30 มีอารมณ์ขัน

31 อ ย่ าจีบปากจีบคอ รอบๆ ริมฝีปากจะได้ไม่ย่น

32 หัวเราะมากๆ หัวเราะเ สี ย งดังๆ

33 ไม่อ้วนไม่ผอม

34 พูดทะลึ่งบ้าง

35 ทำฟั น ให้สวยเสมอ สุ ข ภ า พฟั น ต้องดี

36 อ ย่ าดัดผม อ ย่ ายีผม อ ย่ าฉี ด ส เ ปรย์

37 ดูแลตัวเองดีดี อ ย่ าดูถูกตัวเองว่าแก่แล้วไม่สำคัญ

38 หัดปฏิเสธไม่ทำ ไม่ไป ไม่ เ อ า สิ่งที่ไม่ชอบ ไม่อย ากได้

39 ไม่เที่ยว ดื่ มน้ำสะอาด ทาครีม กางร่ม

40 เพราะเราไม่ว่าง ไม่มีเวลา และเราไม่อย ากแก่ เพราะไม่สบายใจ ขอให้อ อ ก ห่างและเลิกอยู่ใกล้คนนั้นอีก เพื่อนๆ เห็นแบบนี้แล้ว ยิ้มให้สวยๆ ดูแลตัวเองแล้ว อ อ ก ไปสู่โลกข้างน อ ก กันค่ะ

ที่มา  108resources