อย ากให้คนเป็นลูกได้อ่ า น ถ้าวันหนึ่งตื่นขึ้น มา ไม่มีแม่แล้ว

ทุกคนต่างรู้กันดีว่าพ่อแม่คือผู้มีพระคุณมากๆ สำหรับคนที่เป็นลูก หล า ยคนเมื่อโตขึ้น มักจะมองข้าม ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับพ่อแม่สักเท่าไหร่ เพราะคิดว่าตัวเองนั้นโตแล้ว

สามารถทำงาน หาเงินเลี้ยงดูตัวเองได้ ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพ่อแม่ แต่กลับต่างจากพ่อแม่ ที่ถึงแม้ว่าลูกจะเติบโตแล้ว ก็ยังคงคอยห่วงใย เป็นห่วง คอยให้ความช่วยเหลือลูกอยู่เสมอ

หากวันนี้คุณยังมีพ่อมีแม่อยู่ ขอให้ดูแลท่านให้ดีๆ เหมือนที่ท่านเคยเลี้ยงดูเรา หากวันพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาพ่อแม่อาจจะไม่อยู่กับเรา แล้วก็เป็นไปได้วันนี้เรามีบทความ ข้ อคิดเตือนใจ หากตื่นเช้ามาแล้ว แม่ไม่อยู่กับลูกแล้ว อ ย า ก ให้ลูกๆ ทุกคนได้อ่ า น จนจบ

แล้วคุณจะรักพ่อแม่ของคุณมากขึ้นขึ้นชื่อว่าแม่แล้ว ต่อให้ต้องลำบากมากแค่ไหน แม่ก็มักจะคิดถึงลูกก่อนเสมอทุกครั้ง

เพราะว่าลูกเปรียบเหมือนแก้ว ต า ด ว ง ใจของคนเป็นแม่นั่นเอง ต่อให้แม่จะไม่มีเงิน หรือจะ ย า ก จน มากแค่ไหนแต่แม่ก็

จะไม่ยอมให้ลูกอ ด หรือหิวเด็ดข า ด แม่ยอมอ ดข้าวอ ดน้ำ เพื่อให้ลูกได้กิน ให้ลูก ได้เติบโต ถึงแม้ว่าแม่จะหิวก็

ต า ม แต่ แม่ก็ ย า ม ความรักของแม่นั้นเป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดแล้วล่ะเราไม่สามารถหาความรักดีๆแบบนี้ได้จากที่ไหน อ ย่ า ลืมนะว่า

บนโลกนี้นั้น เรามีแม่เพียงคนเดียวเท่านั้น สิ่งที่เราควรทำในวันที่เราโตขึ้น มาก็คือ ดูแลท่านให้ดี ให้สมกับที่ท่านยอมอ ดข้าวอ ดน้ำ เพื่อให้เราอิ่มท้อง อ ย่ า ได้คิดที่จะลืมบุญคุณของแม่ หรือคิดที่จะเนรคุณเด็ด ข า ด ไม่ อ ย่ า ง นั้นเราอาจจะต้องเ สี ยใจมากที่สุด

ในวันที่แม่ไม่ได้ อยู่กับเราบนโลกนี้อีกต่อไปก็ได้นะวันนี้ลูกหล า ยคนอาจจะกำลังอยู่กับพ่อแม่ในครอบครัวที่แสนสุข

ในอ้อมกอ ดที่อบอุ่นของแม่ในการเลี้ยงดูเ อ า ใจใส่เป็นอย่ างดีจากแม่ อ ย า ก ได้อะไรมีแม่คอยจัดหาให้ อ ย า ก กินอะไร

มีแม่คอยหามาให้กิน อ ย า ก เที่ยวที่ไหนแม่ก็พาไปเที่ยว อ ย า ก เรียนอะไรแม่ก็ส่ ง เ สี ย ให้เรียน อ ย า ก ทำอะไรแม่ ก็คอยส่งเสริมสนับสนุนให้ทำอยู่ตลอ ดมาลูกหล า ยคนได้รับความสุข สะดวก สบาย สมบูรณ์พูนสุขใน ทุ ก ด้านไม่ว่าจะเป็น

ด้านชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายเ งิ น ท อ ง ที่ใช้จ่ายได้ ต า ม ใจปรารถนาพร้อมทั้งการศึกษาที่ดีในสถาบันที่มีชื่อ

เ สี ยงความสมบูรณ์ ความสุขสบายที่ลูกได้รับ อ ย่ า ง สุขเกษมเปรมปรีดิ์ ทุกวันนี้ได้มาจากใครวันนี้ยังมีลูกหล า ยคนไม่ได้

อยู่กับพ่อแม่ในครอบครัวที่อบอุ่นต้องกล า ยเป็น เ ด็ ก กำ พ ร้ า เป็น เ ด็ ก เ ร่ ร่ อ น เป็น เ ด็ ก จ ร จั ดนอน ต า ม ป้ายรถเมล์ เร่ขอทานเก็บเศษอาหารประทังชีวิตไปวัน ต้องทน ทุ ก ข์ ท ร ม า นเดียวดายไร้ความอบอุ่นหว้าเหว่ในหัวใจข า ด ที่พึ่งพาอาศัย

ต้องตะเกี ย กตะก า ยต่อสู้ในโ ล กที่โ ห ด ร้ า ยมีแต่ แ ก่ ง แ ย่ งแข่งขัน ชิงดีชิงเด่นเล่นพ ร ร คเล่นพวก คิดเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว เพื่อให้มีชีวิตอยู่ไปวันๆหากพรุ่งนี้ไม่มี แม่ โบราณว่า ข า ดพ่อเหมือนถ่อหักข า ดแม่เหมือนแพ แตก ชีวิตของลูกคงกระจัดกระจาย

ไร้ทิศทาง ไร้อนาคตไร้การศึกษา กล า ยเป็น เ ด็ ก มีปัญหา เป็นภาระของสังคมคงต้อง ทุ ก ข์ ท ร ม า น อ ย่ า ง หาประมาณมิได้

หากเปรียบชีวิตเหมือนการข้ามฝั่งในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกรากเต็มไปด้วย อั น ต ร า ย รอบด้าน ซึ่งต้องอาศัยแพและไม้ถ่อข้ามฝั่ง

เพื่อไปสู่เป้าหมายอย่ างปลอ ด ภั ยหากเปรียบไปก็เหมือนพ่อ กับแม่ถ่อเปรียบเสมือนพ่อ แพเปรียบเสมือนแม่ ถ้าถ่อหักก็ยัง

สามารถใช้มือหรือเท้าพายแทน แต่ก็ต้องทุลักทุเลพอควรมีโอ กาสถึงฝั่ง 50 – 50แต่หากแพ ต้อง แ ต ก หรืออับป างกลางแม่น้ำ

โอ กาสที่จะถึงฝั่งก็คงลางเลือน และริบหรี่เต็มประดาอาจต้องจมน้ำ ต า ย หรือเป็นอาหารของ สั ต ว์ร้ า ย ได้และท่านยังเป็น

ดั่งเทียนที่คอยส่องสว่างให้ แ ก่ ลูกเมื่อจุดเทียน เปลวไฟจะละล า ยแท่งเทียนเพื่อส่องแสงสว่างอันอำไพ ชีวิตค่อยมะล า ยไปเหลือสิ่งใดไว้ทดแทน

การที่พ่อแม่ยังอยู่ในชีวิตของเรานั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดี เพราะว่าอ ย่ างน้อยเราก็ยังมีโอกาสได้ตอบแทนบุญคุณและ

ได้ดูแลท่านตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ คนหล า ยคนนั้นไม่มีโอกาสได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่

ทำให้พวกเขาไม่สามารถตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้อีกต่อไป แต่เราที่ยังมีพ่อมีแม่ ก็ควรที่จะดูแล ตอบแทนบุญคุณที่ท่านนั้น เลี้ยงดูเรามาให้ดีที่สุดเถอะนะ จะได้ไม่ต้องมาเ สี ยใจทีหลัง ขอให้ทุกคนรักพ่อแม่ให้มากๆ ทำดีดูแลท่านให้ดี ก่อนจะไม่มีโอกาส

ที่มา  horoscopedaily99