อย ากเป็นผู้หญิงสวย เก่ง ฉลาดทันคนต้องมี 5 สิ่งนี้

เป็นผู้หญิงนอ กจากจะสวยแล้ว ต้องมีความฉลาดด้วย อ ย่ าให้ใครเขามองว่า สวยแต่โ ง่ เพราะยังไงเราก็ไม่ภูมิใจแน่ๆ ถ้ามีคน มาพูดแบบนี้ใช่ไหมละ เราต้องมีความเก่ง ฉลาดในทุกๆด้าน เพราะการเอาตัวรอ ดได้ในสังคมยุคนี้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อผู้หญิง

แม้ความสวยจะเป็นเหมือนของคู่กันกับผู้หญิง จน มีคนพูดบ่อย ๆ ว่าผู้หญิงอย่ าหยุดสวย แต่โลกยุคนี้แค่สวยยังไม่พอ นี่คือ5 ลักษณะนิสัย ที่ผู้หญิงยุคใหม่ต้องมีเพื่อสวย เก่ง ฉลาดทันคน จะได้สวยครบเครื่อง ไม่อ๊อง จนโดนใครล่อลวงได้ง่าย ๆ ไม่ว่าจะในความสัมพันธ์ การเรียน หรือ การงาน

1.สวยเก่งฉลาดไม่ทันรู้ตัวจงออ กกำลังกายให้เป็นนิสัย

ใครจะรู้ว่าลักษณะนิสัยการออ กกำลังกายเป็นประจำไม่ได้ทำให้เราแค่หุ่นดี สวยขึ้น สุ ข ภ า พดีเท่านั้น แต่มีงานวิจัยที่ออ กมาระบุว่าคนออ กกำลังกายเป็นประจำจะมีสมาธิดีกว่า อ ดทนได้มากกว่า และลักษณะนิสัยที่มีวินัยกับร่างกายตัวเองจะทำให้เราสามารถนำไปปรับใช้กับการทำอย่ างอื่นจนประสบความสำเร็จต ามไปด้วย

2.สวย เก่งทั้งเรียนและงานต้องมีลักษณะนิสัย จัดการเวลา

สกิลหรือลักษณะนิสัยหนึ่งที่โลกยุคใหม่ต้องการคือ การบริหารจัดการเวลาค่ะซิส เราก็คงเห็นว่าคนเดี๋ยวนี้ทำงานเยอะขึ้น ทำหล า ยอย่ างมากขึ้น แม้เวลาแต่ละคนจะมีคล้าย ๆ จะเท่ากัน แต่ถ้าเราบริหารจัดการเป็นองค์กรไหนก็ต้องการตัวไปทำงาน

มีความสัมพันธ์กับเพื่อนกับแฟนก็มีชัย แถมดีกับตัวเองเพราะสามารถ ทำอะไรอย่ างมีประสิทธิภาพได้มากขึ้น เราจะสวยขึ้น เก่งขึ้นไม่ว่าพาตัวเองไปอยู่ที่ไหนถ้ารู้จักTime Management Skill

3.เก่ง ฉลาดด้วย ลักษณะนิสัย เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอ ด

เมื่อโลกหมุนไปทุกวัน แถมเทคโนโลยีก็ดูท่าจะหมุนไปเร็วขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าเราสวยอย่ างเดียวคงไม่พอ และการเรียนจบก็ไม่ได้การันตี ว่าเราจะฉลาดทันคน ทันโลกใบนี้ ดังนั้นลักษณะนิสัยสำคัญที่จะให้เราไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ก็คือ การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

ไม่ว่าจะภาษาใหม่ ๆ วัฒนธรรมใหม่ ๆ การพาตัวเองออ กเดินทางไปในที่ใหม่ ๆ การเห็นโลกที่กว้างขึ้นหรือมองในมุมที่ต่างออ กไป จะทำให้เราสวย เก่งฉลาดเท่าทันคนไม่ว่าโลกจะหมุนไปไวแค่ไหนแน่นอน

4.สวย ฉลาดทันคนต้องมี ลักษณะนิสัย เช็คก่อนแ ช ร์

ลักษณะนิสัยสำคัญที่สาวยุคใหม่อย่ างเราต้องมีคือ การไม่ส่งต่อ ข่ า ว ป ล อ ม ข้ อมูลมั่วหรือข่าวที่มีมูลความจริงเสี้ยวเดียวแต่ใส่ความคิด เห็นเพื่อ โ จ ม ตี ใครเพราะโลกยุคโซเชียลมีเดียให้ผลดีหรือร้ า ยได้ มากกว่าที่คิดดังนั้นก่อนคิดจะแ ช ร์ อะไรเล่าอะไรต่อบอ กอะไรต่อ

ลองสละเวลาเสิร์ชข่าวนั้นเช็คข่าวนั้นดูอีกสักรอบด้วยตัวเองให้ชัวร์ก่อนไม่ใช่ข้ อมูลผิ ดๆเท่านั้นที่อั น ต ร า ย แต่การแ ช ร์โดยไม่เช็คอะไรเลยทำให้เราดูเป็นคนไม่ทันโลกไม่ทันเหตุการณ์และข า ดความน่าเชื่อถือเอามากๆ

5.สวย ฉลาดทันทุกความสัมพันธ์ต้องมีลักษณะนิสัย ขี้สงสัย

ไม่เพียงแค่โลกออนไลน์เท่านั้น แต่ในสังคมที่มนุษย์ต่างมีความเชื่ออันแข็งแกร่งเป็นของตัวเอง ทุกคนเป็นตัวของตัวเองมาก ๆ จึงง่ายที่เราจะได้รับข้ อมูลที่มาจากความคิดเห็นฝั่งเดียวของใคร ดังนั้นสาวยุคใหม่หากรักจะสวยเท่าทันคน

ต้องมีลักษณะนิสัยช่างถามช่างสงสัย ไม่ใช่ใครบอ กอะไรมาก็เชื่อต ามเขาไปหมด ลองถามเขาเพิ่มเติมว่าทำไมเขาคิดอย่ างนั้น อะไรทำให้เขาเชื่อแบบนั้น อย่ างน้อยถ้าเราจะเชื่อข้ อมูลหรือสิ่งที่เขาพูด เราก็จะได้รู้ก่อนว่าเขาเข้าใจสิ่งที่เขาเชื่อแค่ไหน หรือจะตั้งคำถามจนไปหาข้ อมูลมาเองเพื่อให้ชัวร์ก่อนก็ยิ่งดีไปใหญ่

ลักษณะนิสัย เป็นลักษณะนิสัยเล็ก ๆ แต่ต้องทำเป็นประจำสม่ำเสมอ แรก ๆ เราอาจยังไม่เห็นภาพว่าเราจะทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไร แต่เมื่อเราทำจนติดตัวเราไปตลอ ด เราจะเป็นผู้หญิงที่เก่ง สวย ฉลาดทันคน ครบเครื่องในโลกยุคที่อะไร ๆ ก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอ ดแน่นอน

ที่มา  kumkoom