อย่ าลงรถไปหยิบแบงค์ที่เสียบอยู่ที่ปัดน้ำฝน

หากวันนี้คุณจะต้องเดินทางออ กไปทำธุระนอ กบ้าน และจอ ดรถทิ้งไว้ที่ตัวอาคารหรือที่จอ ดรถสาธารณะเพื่อไปทำธุระของคุณ และเมื่อเสร็จธูระแล้วกลับมาที่รถแล้วเจอแบงค์เสียบอยู่ที่ปัดน้ำฝน คุณจะต้องทำอย่ างไร

วันนี้เราก็อย ากที่จะแนะนำวิธีการเอาตัวรอ ดในสถานการณ์แบบนี้ กับบทความ อย่ าลงรถไปหยิบแบงค์ที่เสียบอยู่ที่ปัดน้ำฝน ไปดูกันว่าหากมีแบงค์เสียบที่คุณจะต้องทำอย่ างไรบ้างเพื่อให้ตัวคุณและท รั พ ย์สินของคุณยังปลอ ดภั ย

ในปัจจุบันนี้เราได้เห็น การหลอ กเอาเงินเอาสิ่ง ของในรูปแบบต่างๆ แล้ววันนี้มีวิธีหนึ่งที่เรานำมาส่ งต่อให้กับเพื่อน ๆ ให้ เ ตื อ น ร ะ วั ง ถ้าหากว่าคุณขึ้นบนรถไปแล้วหากพบว่าต รงที่ปัดน้ำฝนของคุณมีแบงค์พัน เ สี ย บ อยู่คุณจะทำอย่ างไรกับแบงค์นั้น

หล า ย ๆ คน มักดีใจ ลงไปเก็บ และนำเงินไปใช้ แต่ในช่วงที่ ผ่ า น มานี้ ได้พบว่าเป็นวิธีการโก ง รูปแบบหนึ่งที่เรานำมา บอ กกับเพื่อนๆทุกคน

หากพบกับเหตุการณ์แบบนี้ จงรู้ไว้ว่าอย่ าลงไปเก็บโดยเ ด็ ด ข า ด เพราะเป็นกลลวงของโจ ร ทั้งหล า ย

วิธีการก็คือ จะนำธนบัตรมาล่อ ให้คุณลงจากรถด้วยการ เ สี ย บ ธนบัตรไว้ตรงที่ปัดน้ำฝน ถ้าคุณพบมันหลังจาก ที่ขึ้นรถไปเรียบร้อยแล้ว และลงจากรถเพื่อเก็บแบงก์ล่ะก็

เขาดักซุ่มอยู่จะรอจังหวะนี้ รีบวิ่งขึ้นรถและ ข โ ม ย รถของคุณขับหนีไปเลย แถมแบงก์ในมือคุณที่มันเอามา เ สี ย บ ไว้ยังเป็นแบงก์ปลอมอีกตะหาก

เพราะฉะนั้น ถ้าคุณพบแบงก์ เ สี ย บ อยู่ตรงที่ปัดน้ำฝน อย่ าเพิ่งรีบดีใจเป็นอันข า ด ร ะ วั ง ให้ดีว่ามีคนดักซุ่มอยู่ใกล้ ๆ แต่ถ้าเผลอหลงกล แล้วรถของคนโดนโจ ร ขับหนีไปแล้ว ก็ถือว่าฟาดเคราะห์ยังดีที่ไม่โดนทำ ร้ า ย ไว้รีบไปแจ้งตำรวจจับโจ ร ทีหลังก็แล้วกัน

ทุกวันนี้อยู่ ย า ก กว่าเดิมเยอะ มิ จ ฉ า ชี พ มาในค ร า บ ค น ดี มาในรูปแบบ ก ล ล ว งมากมาย ทุกคนจะต้องรอบคอบในการใช้ชีวิตทุกรูปแบบ อ ย่ าด่วนตัดสินใจกับอะไรเร็วเกินไป ครั้งนี้มันอาจจะแค่เอาเงิน

มา ล่ อ แต่ถ้าน่ากลัวกว่านั้นคือ โ ด น ขู่ โ ด น ป ล้ น เลย แต่สำหรับเหตุการณ์ประมาณนี้ มักจะเกิดขึ้นกับที่จอ ดรถโล่งแจ้ง ที่คาดว่าจะปลอ ด ภั ย นั่นแหละ อั น ต ร า ยเลย ร ะ วั งกันด้วย อ ย่ า ลืมแบ่งปันเพื่อ เ ตื อ น คนอื่น ๆ ด้ว ย

ที่มา postsod,showbizinfoo, sit-smiling