อย่ าพึ่งทำตัวร่ำร ว ย ทั้งที่รายรับเพียงค่าแรงขั้นต่ำ

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิตให้อยู่รอ ดได้ในสังคมทุกวันนี้ กับบทความ อย่ าพึ่งทำตัวร่ำร ว ย ทั้งที่รายรับเพียงค่าแรงขั้นต่ำ ไปดูกันว่าทำไมเราถึงไม่ควรทำตัวร ว ย

อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่อย ากให้คนยุคใหม่ได้อ่านจากการสำรวจพบว่า…. คนสมัยนี้ชอบใช้เงินฟุ่มเฟือยอวดร ว ย แม้รายได้น้อย ชอบแสดงถึงความอู้ฟู่ โดยปิดบัง ความจริงวันนี้ จึงนำบทความดีๆ ที่จะช่วยเตือนสติ ให้กับคนที่กำลังใช้เงินแบบผิดๆ อยู่ ถ้าคุณมีเงินเดือน 15,000 บาท เดือนนึงทำงาน 22 วัน วันละ 8 ชั่ ว โมง เดินทางไป-กลับ 2 ชั่ วโมง เป็น 10 ชั่ ว โมงเท่า กับคุณทำงาน เดือนละ 220 ชั่ วโมง คุณจะมีค่าแรง คิดเป็นชั่ วโมงละ 68 บาทหรือตีเป็นตัวเลขกลมๆ ง่ายๆ 70 บาท/ชั่ วโมง ถ้าคุณกินกาแฟ แก้วละ 140 บาท

นั่นเท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิตไป 2 ชั่ วโมง เพื่อ กาแฟแก้วนั้น ถ้าคุณกินบุฟเฟ่หรูมื้อละ 350 บาทนั่นเท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิตไป 5 ชั่ วโมง อาหารมื้อนั้น ถ้าคุณซื้ อโทรศัพท์ เครื่องละ 30,000บาทนั่นเท่ากับคุณ แลกเวลาในชีวิตไป 428 ชั่ วโมง เพื่อมือถือเครื่องนั้น ถ้าคุณซื้ อ กระเป๋าแบรนด์เน ม ร า ค า 70,000 บาทนั่นเท่ากับคุณ แลกเวลาในชีวิตไป 1,000 ชั่ วโมงเพื่อ กระเป๋าใบนั้นอายุเฉลี่ยของคนเรา

อยู่ที่ 70 ปีหรือ 613,200 ชั่ วโมงถ้านอนวันละ 8 ชั่ วโมง เราจะเหลือชีวิต ที่รู้สึกตัวเวลาที่ตื่นนอนอยู่ 408,800 ชั่ วโมง แต่ละชั่ วโมงถูกใช้ไปแลก กับอาหาร สิ่งของ และของฟุ่มเฟือยอื่นๆ แค่เพื่อตอบสนอง กิเลส ส่วนตัวหรืออาจแค่เพื่ออย ากให้มีหน้ามีต าในสังคม ไม่ได้บอ กว่าห้ามซื้ อ ห้ามฟุ่มเฟือยหรือทำแบบนี้แล้วผิดอยู่ที่ความพอใจ ของแต่ละคน แต่ประเด็น คือถ้าซื้ อน้อยลง คุณก็จะมีเวลาใช้ไปกับสิ่งที่รัก ‘คนที่รักเพิ่มขึ้น บนความพย าย ามเท่าเดิม’ คิดก่อนซื้ อ ดีกว่ามั้ย?

คุณมีเงิน มากหรือน้อย ไม่สำคัญ ที่สำคัญคือคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่ใช่เชื่อมั่นในกาแฟ ร า ค าแพงกระเป๋าแบรนด์เน มสุดหรูรถหรูที่ต้องก้มหน้าก้มต า ผ่อนของเหล่านี้ อาจดูดีดูเท่แต่ถ้าความสามารถและรายได้เรายังไม่พอ อย่ าใช้ชีวิตเกินตัว คนที่ฟุ่มเฟือย แล้วไม่เดือ ดร้อนก็มีเพราะเขามีกำลังซื้ อ แต่ส่วนใหญ่ ก็ไม่ใช่แบบนั้น ทำไปเพราะหน้าใหญ่ใจโตความเชื่อมั่นในตัวเอง ของคุณจะเป็นตัวตัดสิน ว่าคุณจะกล้าเชื่อมั่นในอะไรสักอย่ างไหม กล้าที่จะเดินสวนทาง กับแนวคิดส่วนใหญ่ในสังคมไหม

ถ้าคุณไม่กล้าเชื่ออะไรสักอย่ าง คุณก็จะไม่ได้เริ่มทำอะไรเลย แล้วเมื่อคุณไม่เริ่มต้น ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทุกอย่ างก็คงเป็นไป แบบเดิมในแบบที่กระแสสังคมนั้นพาเราไป….

ที่มา s t a n d-s m i l i n g, y i n d e e y i n d e e