หากไม่อย ากให้รถพังเร็ว อย่ าทำ 5 สิ่งนี้ เมื่อใช่รถเกียร์ออโต้

เมื่อทุกวันนี้หล า ยๆ คนหัน มาใช้รถเกียร์ออโต้ เพราะว่าใช้ได้สะดวกและง่ายกว่าการใช้รถเกียร์ธรรมดา และวันนี้เราจะพาคุณนั้นไปรั ก ษ าสภาพรถให้ได้ใช้งานได้นานๆ กับ หากไม่อย ากให้รถพังเร็ว อย่ าทำ 5 สิ่งนี้ เมื่อใช่รถเกียร์ออโต้ ไปดูกันว่ามีสิ่งไหนที่ไม่ควรทำบ้าง

รถยนต์ หมายถึง ย านพาหนะทางบกที่ขับเคลื่อนที่ด้วยพลังงานอย่ างใดอย่ างหนึ่งและถ่ายทอ ดลงสู่ล้อ เพื่อพาผู้ขับ ผู้โดยสาร หรือสิ่งของ ไปยังจุดหมายปล า ยทาง ปัจจุบัน รถยนต์โดยส่วน มากได้รับการออ กแบบอย่ างซับซ้อนในทางวิศวก ร ร ม และหลากหล า ยประเภท ต ามความเหมาะสมของการใช้งาน หรือใช้สำหรับงานเฉพาะกิจ ทั้งนี้เว้นแต่รถไฟ

เกียร์อัตโนมัติช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่มากกว่าเกียร์ธรรมดา แต่ก็แลกมาให้อายุการใช้งานที่ ( มักจะ ) สั้นกว่า จุดเสียเยอะกว่า และค่าซ่อมที่แพงกว่ากันอย่ างชัดเจน ดังนั้น รถนิยม จึงขอแนะนำ 5 สิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อขับรถเกียร์ออโต้ มีอะไรบ้าง ไปชมกันเลย ?

1 ไม่ควรจอ ดทางลาดด้วยเกียร์ P เพียงอย่ างเดียว

แม้ว่าการใส่เกียร์ P จะทำให้รถไม่ไหล แต่ก็ไม่ควรจอ ดรถบนทางลาดชันด้วยเกียร์ P เพียงอย่ างเดียว เพราะจะทำให้สลักเกียร์เกิดความเสียห า ยจากการรับน้ำหนักตัวรถได้ ทางที่ดีเมื่อจอ ดรถเสร็จ ควรดึงเบรกมือขึ้นจนสุดเสียก่อน แล้วค่อยใส่เกียร์ P วิธีนี้จะทำให้ภาระการรับน้ำหนักรถไปอยู่ที่เบรกแทน

2 ไม่ควรคิกดาวน์บ่อย

การคิกดาวน์ ( Kickdown ) คือ การเหยียบคันเร่งให้ลึกกว่าปกติ เพื่อลดตำแหน่งเกียร์ลงมา 1-2 ระดับ ซึ่งจะช่วยเรียกกำลังให้เพิ่มขึ้นอย่ างรวดเร็ว เหมาะสำหรับการเร่งแซงย ามคับขันหรือเวลาที่ต้องการเพิ่มความเร็วอย่ างทันท่วงที แต่การคิกดาวน์บ่อยๆ

มีผลทำให้ชิ้นส่วนภายในห้องเกียร์มีการเสียดสีอย่ างรุนแรง อันเป็นผลจากแรงบิดที่เพิ่มขึ้นอย่ างรวดเร็ว หากทำเช่นนี้เป็นประจำ จะส่ งผลให้อายุการใช้งานเกียร์สั้นลงได้ จึงควรคิกดาวน์เท่าที่จำเป็นเท่านั้น ไม่ควรกดพร่ำเพรื่อ ซึ่งมีผลทำให้เปลืองน้ำมันด้วยเช่นกัน

3 ไม่ควรสลับไปเกียร์ N เมื่อรถกำลังเคลื่อนที่

การทำงานของเกียร์อัตโนมัติแตกต่างจากเกียร์ธรรมดา เนื่องจากชุดเกียร์จะถูกหมุนอย่ างต่อเนื่องในขณะรถเคลื่อนที่ แม้อยู่ในตำแหน่งเกียร์ N ก็ต าม ต่างจากเกียร์ธรรมดาที่มีชุดคลัทช์ช่วยตัดกำลัง

ดังนั้น หากปล่อยให้รถไหลจนหยุดนิ่งด้วยเกียร์ N บ่อยๆ จะส่ งผลให้ระบบเกียร์หยุดฉีดจ่ายน้ำมัน ทำให้เกิดการเสียดสีมากกว่าปกติ เกิดความร้อนสะสม จนกระทั่งบั่นทอนอายุการใช้งานเกียร์ลงได้

4 ควรจอ ดรถให้สนิทก่อนเปลี่ยนเกียร์

การเปลี่ยนเกียร์ออโต้ระหว่างตำแหน่ง P-R-N-D ควรกระทำเมื่อรถหยุดนิ่งเท่านั้น ซึ่งพฤติก ร ร มที่พบได้บ่อย คือ การสลับจากตำแหน่งเกียร์ D ไปยังเกียร์ R เพื่อถอยหลังเข้าที่จอ ดรถ ซึ่งจะส่ งผลกระทบต่อชุดเกียร์และเพลาขับ ทำให้อายุการใช้งานเกียร์สั้นลงด้วยเช่นกัน

5 ไม่ควรออ กตัวกระช าก

การออ กตัวกระช ากด้วยวิธีการเร่งเครื่องยนต์รอแล้วค่อยเข้าเกียร์ D จะทำให้ชุดทอร์คคอนเวอร์เตอร์ได้รับแรงบิดมากจนเกินไป ส่ งผลให้อายุการใช้งานสั้นลง ดังนั้น ควรเหยียบคันเร่งหลังจากที่เกียร์อยู่ในตำแหน่ง D แล้วเท่านั้น

สิ่งเหล่านี้เป็นเทคนิคง่ายๆ ที่สามารถฝึกปฏิบัติจนเป็นนิสัย ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานเกียร์ให้ย าวนานขึ้นได้ไม่มากก็น้อยครับ

ที่มา รถนิยม, th.wikipedia.org