หากไม่อย ากเป็นพ่อแม่ขี้น้อยใจ ให้ทำ 5 สิ่งนี้

หากวันนี้คุณเป็นพ่อแม่คนหนึ่งที่เริ่มรู้ตัวเองว่าเริ่มเป็นคนที่ขี้น้อยใจลูกๆ ไม่ว่าลูกจะมาดูแลหรือวุ่นกับงานประจำจนไม่มีเวลามาดูแลคุณ แต่ก่อนที่คุณจะน้อยใจไปมากกว่านี้เราอย ากที่จะแนะนำบทความ หากไม่อย ากเป็นพ่อแม่ขี้น้อยใจ ให้ทำ 5 สิ่งนี้ ไปดูกันว่าคุณจะต้องทำอย่ างไรบ้างเพื่อแก้ปัญหาความขี้น้อยใจของคุณในวันที่อายุมากขึ้น

ชีวิตจะเป็นยังไงนะ ถ้าเกิดเราโสด ขึ้นคานยันแก่ ต้องอยู่คนเดียวตอนแก่ไม่มีลูก จะเลี้ยงตัวเองยังไงให้มีความสุข ไม่เหงาดีนะพวกเราทุกคน มีสมาชิกผู้สูงอายุในครอบครัว หรือมีเพื่อนสูงวัยที่ต้องการการดูแลดังนั้น

การเข้าถึงบริการทางสุ ข ภาพ ขั้นพื้นฐานของผู้สูงอายุและการใช้มาตรการที่จะช่วยผู้สูงอายุให้ได้รับประโยชน์จากการบริการดังกล่ าวโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในพื้นที่ชนบทห่างไกลจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งดร.อูริค ซาเกา ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำภูมิภาค

เอเชียตะวันออ กเฉียงใต้กล่ าวการเข้าถึงการบริการทางสุ ข ภาพ ในสังคมผู้สูงอายุที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลดูเป็นเรื่องย ากไปเลยนะคะ พวกเขาต้องพึ่งพาผู้ดูแล

หรือญาติพี่น้องในการเดินทางมายังสถานพย าบาล ญาติพี่น้องบางครั้ง ก็ต้องทำงาน บางคนก็ไม่ได้ อยู่บ้านหลังเดียวกับผู้สูงอายุอีกเพราะต้องออ กมาทำงานในเมืองใหญ่

บางคนก็ถึงขั้นไม่มีลูกหลาน มาดูแลเพราะไม่มีคู่สามีภรรย า แบบนี้คงเพิ่มความลำบากไปอีกเท่าตัว อาจทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระ ไม่อย ากรบกวนคนอื่นแบบนี้จิตใจ

ก็แ ย่ต ามไปด้วย ร่า งกา ยที่ไม่แ ข็ งแรงอยู่แล้วบวกกับใจที่รู้สึกกังวล คงทำให้หล า ยๆ คนรู้สึกหดหู่ใจเรามาอยู่ อยู่ให้เป็น เตรียมพร้อมรับมือ กับสังคมสูงอายุ Aging society ไปพร้อมกันนะคะ

1 ตัวแทนชีวิต

แน่นอน ในชีวิตของเราไม่มีอะไรแน่นอนค่ะ จะหกล้ม รถเฉี่ยวขาแข้งหักวันไหนก็ไม่รู้ สิ่งที่เราควรเตรียมพร้อมคือ การทำประกันชีวิต ประกันชีวิตนั้นถือเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามั่นคง

เพื่อที่จะวางแผนให้กับอนาคตของตัวเอง และในปัจจุบัน ประกันชีวิตก็ไม่ได้ร า ค าแพงเหมือนเมื่อก่อนแถมมีตัวเลือ กให้เราเลือ กสรรมากมายเลือ กที่เหมาะกับเรานะคะ จะได้สบายใจ มองอีกมุมก็ดูเป็นการออ กทางอ้อมพร้อมการประกันที่ดูแลเราไปตลอ ดชีวิต

2 ใจ คิดบวก

อายุที่มากขึ้น มีหล า ยเรื่องราวที่เราต้องคิดทบทวน อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายกลัวถูกทอ ดทิ้ง ข า ดความมั่นใจปรับตัวไม่ได้ คิดว่ามีปมด้ อย บางวันเรื่องในอ ดีตก็ผุดขึ้น มาในหัว ทุ กข์ใจ กังวลกับอนาคตที่ต้องเจอมองทุกอย่ างให้เป็นด้านบวกนะคะ เพราะสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมพร้อมก่อนสิ่งอื่นๆ คือ ใจของเราค่ะถ้าใจของเราดีแล้ว ใจที่เข้มแ ข็ ง ต่อให้สิ่งที่ต้องเจอในวันข้างหน้าแ ย่แค่ไหนเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าเราจะผ่ านไปได้วิธีง่ายๆ ทุกเช้าของการตื่นนอน คิดบวก เสมอ สิ่งดีๆ กำลังรอคุณอยู่ยิ้มให้กับตัวเอง และบอ กกับตัวเองว่าวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับฉัน ให้พลั งบวกส่ งมาที่ตัวคุณให้มากที่สุดแล้วทั้งวันของคุณจะกล า ยเป็นวันที่ดีตลอ ดทั้งวัน

3 เป้าหมายในตัวเอง

ดูแลใจตัวเองไปแล้ว ต่อมาดูแลกายของเรากันค่ะ เป้าหมายในตัวเองเพื่อนคิด อย่ างไรกับคำคำนี้คะ หล า ยคนคงคิดว่าหมายถึงความสำเร็จในชีวิต หน้าที่การงานที่ดี สังคมครอบครัวที่พร้อมหน้า ไม่ใช่นะคะเป้าหมายในตัวเองในที่นี้ คือ การตั้งเป้าหมายของสุ ข ภาพ ในช่วงสูงอายุค่ะ ง่ายๆก็คือ การดูแลตัวเอง ทำกิจกรร มอย่ างต่อเนื่องเพื่อให้เรามีสุ ข ภาพ ที่ดีทานอา ห ารให้ครบ 5 ห มู่ เพื่อสร้างพลั งให้กิจกรร มระหว่างวันของเรา ออ กกำลังกายเพื่อสร้างความแ ข็ งแร งของก ล้ามเ นื้อ

และเมื่อเราป่ วยโดยเฉพาะในวัยสูงอายุ การได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัว หรือบุคลากรสุ ข ภาพ ที่เราดูแลตัวเองมาอย่ างดี จะช่วยให้การดูแลนั้น มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อเราเจ็ บป่ วยการ รั ก ษ า ก็ง่าย และพร้อมที่จะรับมืออย่ างแน่นอน แบบนี้ใครที่ไม่มีคู่สามีภรรย า ลูกหลาน หรือญาติพี่น้องควรตั้ง เป้าหมายในตัวเอง ให้สวยว้าวไปเลยนะคะ

4 คู่หู คู่ชีวิต

กายและใจที่ดีแล้ว จะให้กลับมาเหงา ซึมเศร้าอีกก็คงไม่ใช่ทางของเรานะคะ เราต้องสร้างเรื่องราวดีดีในชีวิตเรื่องราวที่คอยเติมเต็มสีสัน เสี ยงหัวเราะ ความคิดใหม่ๆ สิ่งท้าทายในแต่ละวันและใครกันนะ จะมาเป็นเรื่องราวดีๆ ของเรา คู่หูค่ะ นั้นคือ เพื่อน เพื่อน และเพื่อนๆ ของพวกเรานั้นเอง ถ้าย้อนคิดช่วงเวลาในวัยรุ่นคงมีเหตุการณ์ที่ทำให้อ ด อมยิ้มไม่ได้กันเลยทีเดียว วีรกรร มสุดแสบ การแอบชอบใครสักคน หัวใจของเราเบ่งบานเหมือนด อ กไม้บานย ามเช้า

อิ่มเอมแบบที่ไม่เคยเป็น มาก่อนเช่นเดียวกันกับชีวิตในวัยสูงอายุ เพื่อนๆ นี้แหละ จะคอยสร้างสีสัน เสี ยงหัวเราะรอยยิ้ม นั้นกลับมาอีก คอยเป็นกำลังใจให้กันและกันไม่แน่ อาจจะได้คู่ชีวิตพวงท้ายเป็นรางวัลพิเศษก็ได้นะ สังคม มิตรภาพความสัมพันธ์ดีๆ ย่อมเกิดต ามมาอย่ างแน่นอนและนี้ล่ะค่ะที่จะทำให้กายและใจของเราจะกลับมามีชีวิตชีวาในระหว่างวันอีกครั้งหาคู่หูในชีวิตของคุณให้เจอ แล้วไปลุย ชีวิตในวัยสูงอายุแบบไม่ห่วงอายุกันไปเล๊ย

5 ลอง เท้า ใหม่

เอ๊ะใจไหมคะ ว่าเขียนผิ ดหรือป่าว ถูกต้องแล้วค่ะ ลอง เท้า ใหม่ หมายถึงอะไรไม่ใช่รองเท้าที่คับ รองเท้าที่ข า ด หรือใส่ไม่ได้ อีกแล้วไปซื้ อใหม่นะคะ แต่เป็นการเริ่มต้นออ กเดินทางชีวิตไปในเส้นทางใหม่ที่คุณไม่เคยได้ ออ กเดินทางมาก่อนสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนในชีวิต มันจะก ระตุ้ นให้เราตื่นเต้นกลับมา รู้สึกได้เติบโตอีกครั้งแต่แล้ว ทำงานในแต่ละวันก็เหนื่อยแ ย่ เอ าแรงที่ไหน มาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีคำถามนี้ขึ้น มาในหัวบ้างไหมคะ

ถ้ามีขอให้หยุดคิดไปได้เลย เพราะถ้าได้เริ่มออ กเดินทาง ลองอะไรใหม่ๆ แล้วล่ะก็ พ ลังมหาศาลในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนจะพาตัวเราไปอยู่ในที่ที่ไม่เคยไป ไปโดยไม่มีเหตุผลเหนื่อยแค่ไหนฉันพร้อมจะลงมือทำให้ รองเท้าใหม่ คู่นี้ สร้างตัวคุณในแบบของคุณเป็นขึ้น มานะคะลองใหม่ ให้เหมือนว่าไม่เคยลองเมื่อวันแห่งสังคมสูงอายุ Aging society มาถึงประสบการณ์ในชีวิตของเราจะเปลี่ยนเป็นบทเรียนที่สามา รถกลับมาย้อนอ่ า นได้ทุกช่วงเวลาอ่า มาถึงตรงนี้เพื่อนๆ

คงสบายใจขึ้นแล้วนะคะ ว่าถ้าวันหนึ่งเราต้องก้าวเข้าไปอยู่ในสังคมสูงอายุ Aging society เราจะเตรียมตัวรับมืออย่ างไรกันดี อยู่ในเป็นทั้ง 5 ข้อนี้ จะช่วยให้เราเตรียมพร้อมที่จะรู้จักตัวเองมากขึ้นทั้งทางกายและใจรวมถึงการรีสต าร์ทชีวิตใหม่ ให้สามา รถพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ที่จะเข้ามาให้อนาคตในแบบที่เราไม่คาดคิดกันเลยล่ะค่ะใครยังไม่แก่หรือใครที่ยังไม่แต่งงาน และคิดว่าช าตอนี้คงไม่แต่งแน่ ลองเอาบทความนี้ไปพิจารณาดูนะ เพื่อเราจะได้มีความสุขในบันปล า ยชีวิต

ที่มา v e r r y s m i l e j u n g, s t a y l i f e t h