หัดรู้จักใช้ชีวิตคนเดียวให้ได้ ไม่มีใครเดินไปกับเราได้ทั้งชีวิต

ชีวิตของคนเรานั้นต้องเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวให้ได้ เพราะในความเป็นจริงแล้วนั้น ไม่มีใครที่จะสามารถอยู่กับเราไปได้ตลอ ด วันนี้เราจงเรียนรู้สิ่งต่อไปนี้ให้ได้ เพื่อใช้ชีวิตให้ีความสุขให้ได้ แม้ต้องเดินคนเดียว

1. อ ย่ าเลือ กคบคนที่รูปร่างหน้าต า

หากอย ากประสบความสำเร็จในระยะย าว จงเรียนรู้ที่จะชื่นชมคนที่ความสามารถ และ หากคุณคิดว่าตัวเองสู้คนอื่นเขาไม่ได้ อ ย่ าได้น้อยเ นื้ อต่ำใจ เพราะคุณก็เป็นคนธรรมดาเหมือนคนอื่นทั่วๆไป

2. ยิ่งยึดติด ยิ่งสูญเ สี ย

กำแน่นเท่าใดก็สูญเ สี ยมากเท่านั้น เปรียบเหมือนกับการกำทรายในมือ ยิ่งคุณกำแน่น มากเท่าไร ทรายก็ร่วงออ กจากมือมากเท่านั้น แต่หากคุณโอบทราบไว้ในอุ้งมืออ ย่ างถนอม มันก็จะอยู่ในมือคุณได้ไม่ร่วงลงไปไหน เพราะเมื่อใดที่คุณสูญเ สี ยไป สิ่งนั้น คนนั้น อาจเป็นสิ่งที่มีค่าที่ทำให้คุณเ จ็ บ ป ว ดและเ สี ยใจที่สุดก็เป็นได้ เมื่อใดที่รู้สึกสิ้นหวัง

3. คนที่รักและปรารถนาดีต่อคุณมากที่สุด

พ่อแม่คือคนที่รักและปรารถนาดีต่อคุณมากที่สุด อ ย่ าคิดถึงท่านเฉพาะตอนไม่มีเงิน อ ย่ าคิดว่า ในสายต าพ่อแม่คุณยังเป็นเด็กอยู่ตลอ ดเวลา อันนี้ก็ถูก ถูกในมุมของพ่อแม่ แต่ไม่สงส า รพ่อแม่เหรอ ที่มีลูกไม่รู้จักโตสักที

4. หนทางของชีวิตนั้นย าวไกล

จงเรียนรู้ที่จะเดินลำพังบ้ าง เผื่อวันใดที่คนอื่นไม่ได้สนใจคุณเหมือนเดิม ก็ไม่ต้องเ สี ยใจ เพราะทุกคนต่างมีเส้นทางของชีวิตที่ต้อง เดินเหมือนกัน ไม่มีใครเดินเคียงคู่คุณไปจนถึงหล า ยทาง อ ย่ าให้ใครคนใดคนหนึ่งหรือเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่ง กล า ยเป็นทั้งหมดในชีวิตคุณ คนรู้ใจในวันนี้พรุ่งอาจกล า ยเป็นแค่เพื่อน เพื่อนวันนี้ปีหน้าอาจกล า ยเป็นคนแปลกหน้าที่แค่คุ้นเคย

5. ความซาบซึ้งทดแทนความผูกพันไม่ได้

ไม่ว่าจะเป็นไคร เพื่อนหรือคนแปลกหน้า คุณต้องเรียนรู้ที่จะยิ้มแม้ในใจจะร่ำไห้สะอื้นสักเพียงใด เพราะมนุษย์ทุกคนต่างมีความเห็นแก่ตัว จึงอ ย่ าไปคาดหวังว่าจะมีใครดีต่อคุณโดยปราศจากเงื่อนไข หากใครคนหนึ่งไม่มีค่าเพียงพอให้คุณถนอม ก็ต้องฝึกปล่อย ฝึกวาง ฝึกทิ้ง

6. ไม่มีอะไรเหมือนเดิม

เพราะทุกสิ่งเปลี่ยนไปทุกเวลานาที อ ย่ าเอาวิ ธีการเก่าๆมาแก้ไขปัญหาใหม่ๆ คนสองคนรักกัน อาจไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอ ดเวลา อ ย่ าเอาแต่พร่ำเพ้อ อ ย่ าเอาแต่เรียกร้อง เพราะสิ่งนี้อาจเป็นชนวนที่ทำให้คนสองคนยิ่งมากยิ่งห่าง ยิ่งมายิ่งกล า ยเป็นคนแปลกหน้า

ที่มา  pakwanja