หมั่นทำ 5 ข้ อนี้ให้ได้เป็นประจำ จากที่การเงินแย่ ก็ดีขึ้น

สำหรับการเก็บเงินอาจจะเป็นเรื่องที่ย าก แต่ก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้ ขอเพียงแค่เรามีความตั้งใจ มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนอะไรก็ไม่ย ากสำหรับเรา ฉนั้นแล้วเรามาเริ่มต้นเก็บเงินกันดีกว่า

สำหรับผู้ที่มีนิสั ยเก็บเงินไม่อยู่ เก็บเงินไม่เป็น หรือไม่รู้จะเริ่มต้นเก็บเงินยังไง วันนี้เรามีวิ ธี เปลี่ยนนิสั ยตัวเอง เพื่อเก็บเงินให้ร ว ยมาฝาก จะได้เป็นแนวทางในการเก็บเงิน ก่อนที่การเงินคุณจะแย่ กว่าจะแก้ได้ก็สายเกินไปซะแล้ว

1. หยอ ดกระปุก ให้สม่ำเสมอ

บางคนไม่รู้จะเริ่มยังไง และการหยอ ดกระปุก มันเป็นการเริ่มต้นที่ง่าย ที่ใครก็ทำได้ นอ กจากจะสามารถเก็บเงินให้ลูกน้อยได้ แม่ ๆ ยังสามารถแยกเก็บเงิน ในส่วนต่าง ๆ ได้อีกนะ

แล้วเป้าหมายจะเป็นแร งจูงใจให้การเก็บ เงินสำเร็จเร็ว ในยุคนี้ วิ ธีนี้ก็ยังใช้ได้ ถ้าการใช้ จ่ายของคุณแม่ ไม่ได้เดื อ ดร้อนอะไร ก็จะทำให้เงินเก็บ งอ กเงยขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเก็บเงินได้จำนวนนึง ฝากธนาคาร เอาไว้เพื่อ กิน ด อ ก

2. แบ่ งเงินใช้เป็นเดือน ๆ ไป

ณ ตอนนี้คุณอาจจะยังไม่เห็นประโยชน์การเก็บเงิน พอเงินเดือนออ ก ก็ใช้จ่ายไม่สน แต่ละเดือนแทบจะไม่ได้คำนวณเลย ว่าหมดมากน้อยแค่ไหน และเมื่อทำแบบนี้เรื่อย ๆ การออม คงไม่เกิ ดขึ้น ฉะนั้นเราควรแบ่ งเงิน ต ามสัดส่วนที่พอเหมาะ อาจแบ่ งเป็นบัญชีเงินออม บัญชีจ่าย บัญชีเก็บ แล้วคุณจะรู้ว่าอะไร ที่ควรประหยัด อะไร ที่จำเป็นต้องจ่ายบ้าง

3. เก็บเงิน สำหรับออมเงิน

เช่น เก็บเงินจำนวนสามสิบเปอร์เซนต์ ที่ได้รับในแต่ละเดือนแล้ว มันทำให้คุณมีเงินเก็บ แต่ทว่า หากเราคำนวณดีๆ แล้ว รายจ่ายเยอะ อาจจะล ดเหลือ สักยี่สิบเปอร์เซนต์ก็ได้ เพราะนอ กจากจะมีเงินเหลือ

และเราเองยังไม่เดื อ ดร้อนด้วย ถ้าต้องการใช้เงินในเวลาที่จำเป็น มากๆ ซึ่งวิ ธีตั้งเป้าหมายด้วยการแบ่งเงินในการใช้จ่าย เป็นวิ ธีที่มีหล า ยคนใช้กัน มาก เมื่อคุณได้รับเงินเดือน มาแล้ว ให้เอาเงินไปฝากและห้ามถอนเด็ ด ข าด เพราะให้คิดเอาไว้ว่าเป็นเงินสำรองไว้ใช้ในย ามฉุกเฉินจริงๆ

4. อะไรที่ไม่จำเป็น ตั ดออ ก ให้เงินเหลือมากขึ้น

ก็ในเมื่อเรามีความตั้งใจ ที่จะเก็บเงินแล้ว ก็เท่ากับว่าคุณมีจุดมุ่งหมาย และวิ ธีล ดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น มันจะช่วยให้มีเงินเหลือ เช่นในแต่ละเดือน ต้องการเก็บเงิน แค่ไหน เท่าไหร่ จากนั้นจึงค่อยล ดการใช้จ่าย กับสิ่งที่ไม่จำเป็นออ กไป เพื่อให้เงินเก็บถึงที่กำหนด หากคุณไม่มีการตั้งเป้าหมายในการเก็บ คุณก็จะไม่มีหลักให้ยึด อาจพลาดโอกาส ในการออมเงินก็ได้

5. จัดการ เงินออม ให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้น

เราอาจจะตั้งเป้า สำหรับการออมไว้ก่อน จากนั้นก็ปรับไลฟ์สไตล์ ให้เข้ากับเงินที่เหลือ จนเป็นนิสัยเรา ในแต่ละเดือนนั้น จะทำให้คุณ เก็บเงินได้ไม่ย ากเลย และคนส่วนใหญ่ จะคิดว่าควรหั กรายจ่ายทุกอ ย่ าง

จึงค่อยออม ในเมื่อคิดเช่นนี้ ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิ ดแต่หล า ยคน มักจะใช้จ่าย จนเงินเก็บเหลือไม่ถึงต ามเป้า และวิ ธีการนี้ จะช่วยให้คุณประหยัด และรู้ว่าเดือนๆ หนึ่งคุณใช้จ่ายได้แค่ไหนกัน

ที่มา   khobjainas