สิ่งที่ควรทำ ไม่ควรทำ คนขับรถเกียร์ออโต้ต้องรู้ไว้

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการใช้รถเกีร์ออโต้ ให้มีอายุการใช้งานที่ย าวนาน มากยิ่งขึ้น กับบทความ สิ่งที่ควรทำ ไม่ควรทำ คนขับรถเกียร์ออโต้ต้องรู้ไว้ ไปดูกันว่าจะมีสิ่งไหนบ้างที่ไม่ควรทำ และสิ่งไหนบ้างที่ควรทำ และหากคุรทำอยู่ก็ควรที่จะปรับแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อสภาพรถของคุณเอง

การขับรถยนต์นั้นเป็นสิ่งที่หล า ยคนก็ขับกันได้ซึ่งการฝึกขับให้เป็นนั้นก็ไม่ได้ย า กอะไรมาก แต่การขับรถให้ถูกต้อง ให้ถนอ มเครื่อง ยนต์รถของเรานั้นก็เป็นอีกเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ และทำให้ถูกต้องเพื่อ ยืด อ า ยุการใช้งานรถของเราให้สามารถใช้งานได้ต่อไปนานๆ ไม่ต้องซ่อมนั่นนี่นู่นกันบ่อยๆ การขับรถเกียร์ออโต้ที่ถูกวิธีและสิ่งที่ไม่ควรทำมีดังนี้

สิ่งที่ไม่ควรทำ เมื่อใช้รถเกียร์ออโต้

1 การเร่งเครื่องเพื่อแซง

การพุ่งรถเพื่อแซงโดยการเหยียบคันเร่งจนมิดนั้น จะส่ งผลเสียห า ยโดยตรงกับเกียร์หากทำบ่อยๆจะทำให้ชุดเกียร์มีอายุการใช้งานสั้นขึ้น มากๆ

2 การใส่เกียร์ว่าง หรือ N แล้วปล่อยให้รถไหล

การปล่อยให้รถไหลไปเองนั้นหล า ยคนคิดว่าจะเป็นการช่วยประหยัดน้ำมัน แต่ความจริงแล้วการปล่อยรถให้ไหลเองจะทำให้ชุดเกียร์ เ สื่ อ ม สภาพได้เร็วมาก เพราะหากรถต้องวิ่งในขณะที่เข้าเกียร์ว่างอยู่นั้นจะทำให้แรงดันน้ำมันไม่ส่ งไปที่ระบบของเกียร์ เมื่อน้ำมันเกียร์ไม่เพียงพอในการหมุนเวียนก็จะทำให้ระบบ เสี ย ห า ยได้

3 การใช้เกียร์ P เมื่อจอ ดไฟแดง

ไม่ควรที่จะเข้าเกียร์ P ขณะที่รอไฟแดง โดยเกียร์ P นั้นควรเข้าเมื่อรถจอ ดอยู่ในที่จอ ดรถแล้วเท่านั้น เพราะเกียร์นี้จะมีการสลับเกียร์เพื่อไม่ให้รถสามารถขยับไปได้ ดังนั้นหากบังเอิญว่าในขณะที่เราจอ ดติดไฟแดงอยู่แล้วเข้าเกียร์ P แล้วมีรถหลังมาชนท้ายเรา จะทำให้ชุดเกียร์เสียห า ยอ ย่ า งหนัก

4 การจอ ดรถบนทางลาด

บางคนมักเข้าเกียร์ P ก่อน แล้วก็ดึงเบรคมือ การทำแบบนี้จะทำให้เครื่องและเกียร์เสียห า ย เพราะในตอนที่รถออ กตัว เราจะต้องเหยียบเบรคก่อนจึงค่อยดึงเบรกมือลง แล้วจึงเปลี่ยนเกียร์เป็น D ซึ่งการทำแบบนี้จะทำให้ระบบเกียร์ของเราเสียห า ยได้

5 การวอร์มเครื่อง

หล า ยคนมักมีการวอร์มเครื่องยนต์ แต่ความจริงแล้วการวอร์มเครื่องยนต์แบบที่รถอยู่กับที่นั้น ทำให้ชุดเกียร์เกิดความเสียห า ย และยังทำให้หัวเทียนเสียห า ยได้ การทำแบบนี้บ่อยๆจะทำให้เพลาขับพังและทำให้เครื่องหลวมอีกด้วย

สิ่งที่ควรทำ เมื่อใช้รถเกียร์ออโต้

1 การเปลี่ยนเกียร์ไปตำแหน่งอื่นควรทำต่อเมื่อรถจอ ดนิ่งสนิทเท่านั้นและควรแตะเบรกเล็กน้อยร่วมด้วย จะปลอ ดภั ยมากที่สุด

2 ให้เราเข้าเกียร์ P ทุกครั้งที่สต าร์ทรถ เพื่อทำให้รถสั่นสะเทือนน้อยที่สุดเมื่อทำการสต าร์ท

3 ไม่ควรเข้าเกียร์ N หรือ D4 ในช่วงที่เราขับรถลงเขาหรือทางลาดชันเพราะจะทำให้เกิดอัน ต ร า ยได้

4 การใช้เกียร์ P ให้เราใช้ต่อเมื่อ การจอ ดรถที่ดับเครื่องยนต์ในลานจอ ดรถเท่านั้น เพื่อให้รถจอ ดอยู่กับที่และควรใช้เบรกมือเสมอเพื่อช่วยถนอมเกียร์

5 เมื่อจอ ดรถติดไฟแดงให้ใช้เกียร์ N เพราะเวลารถเคลื่อนตัวจะได้สลับไปใช้เกียร์ D ได้อ ย่ า งสะดวก

การขับรถเกียร์ออโต้ที่ดูเหมือนจะง่ายแต่ก็มีรายละเอียดต่างๆ ที่คนชับควรรู้เอาไว้ เพื่อความป ล อ ด ภั ย และจะช่วยทำให้รถของเราไม่เสียหรือพังง่าย หลักการขับรถเกียร์ออโต้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่ควรทราบเอาไว้

ที่มา krustory