สิ่งของ 9 อ ย่ างมีในบ้านไว้ ช่วยดึงดูดสิ่งดีๆเข้าบ้าน

ความเ ชื่ อมีอยู่มากมายในบ้านเรา บางคนก็เ ชื่ อ บางคนก็ไม่เ ชื่ อ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความเ ชื่ อในเรื่องฮวงจุ้ย วันนี้เราได้นำตัวอ ย่ างสิ่งของที่เป็น มงคลของบ้าน มาฝากกัน ว่ากันว่าถ้ามีติดบ้านไว้จะช่วยดึงดูดสิ่งดีๆเข้าบ้าน การงานราบรื่น ชีวิตเป็นสุข ถ้าอย ากรู้กันแล้วเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง

1 ตะกร้าผลไม้

ควรมีผลไม้ติดบ้านเอาไว้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นส้ม แอปเปิ้ล วางไว้บนโต๊ะหรือเค้าท์เตอร์ครัวจะช่วยให้ส่งผลดึงพลังงานทางการเงินและโชคลาภได้

2 เฟอร์นิเจอร์

การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ในบ้านนั้นควรจัดวางให้เป็นวงกลม จะทำให้บ้าน มีพลังแห่งความโ ชค ดีหมุนเวียนเข้ามาในบ้าน

3 กระจกเงา

ต ามหลักของฮ ว ง จุ้ ยแล้ว กระจำสามารถช่วยพลังงานเชิงบวดได้ ควรวางกระจกในตำแหน่งที่สะท้อน มุมที่สวยงาม หรือสะท้อนเงาสวยๆจากสวนด้านนอ กบ้าน จะช่วยให้พลังบวกวิ่งเข้ามาในบ้าน

4 ผ้าลินิน

ผ้าลินินหากมีในบ้านจะช่วยให้ชีวิตมีความสงบและสะดวกสบาย รู้สึกสงบในชีวิต

5 เกือ กม้า

เป็นสัญลักษณ์นำโชคโบราณที่ยึดถือ กัน มานาน นิยมใช้นำมาแต่งบ้าน เกือ กม้านั้นแสดงให้เรารู้สึกในเรื่องของโชคช ะ ต า และการพบเจอ กับความเ จริ ญยิ่งๆขึ้นไป

6 ด อ กไม้

ควรมีด อ กไม้สดตกแต่งบ้านอยู่เสมอ ต ามหลักจะเ ชื่ อว่าด อ กไม้สด จะช่วยในเรื่องของโชคลาภและส่งผลให้เกิดเรื่องดีๆในชีวิต การเลือ กด อ กไม้ แนะนำว่า ควรเป็นดอ กไม้ที่ไม่มีห น า มจะดีที่สุด

7 ทางหน้าบ้าน

ในส่วนของหน้าบ้านควรจัดพื้นที่ให้โล่งไม่มีสิ่งกีดขวาง และต้องสะอาดอยู่เสมอไม่ปล่อยให้รกรุงรัง ควรเปิดทางหน้าบ้านให้โล่งจะช่วยเรียกพลังงานดีๆเข้ามาในบ้านได้ดี

8 รูปปั้นช้าง

ช้างเป็นสัญลักษณ์ของความฉลาดหลักแหลมและความมั่นคง การวางรูปปั้นช้างเอาไว้ในบ้านเ ชื่ อว่าเป็นการปกปักรั ก ษ าให้คนในบ้านได้รับความปลอ ดภั ยและมีปัญญานึกคิดดี

9 สีของประตู

การจัดประตูบ้านนั้นหากว่ากันต ามศาสตร์แล้วหาประตูบ้านของเราหันหน้าไปทางทิศใต้ ควรทาสีประตูบ้านให้เป็นสีแดงหรือส้มเพื่อ ดึงดูดพลังงานดีๆ หากประตูหันไปทางทิศเหนือ ควรใช้สีประตูเป็นสีเข้มเช่นสีน้ำเงิน จะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่ ว ร้ า ยออ กไปได้

สำหรับประตูบ้านที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกควรทาสีประตูเป็นสีขาว เ ชื่ อว่าประตูสีขาวจะทำให้มีความสุขกันในครอบครัว หากประตูหันหน้าไปทางทิศตะวันออ ก ควรเลือ กประตูเป็นสีไม้ สีน้ำต าล สีเขียว หรือสีจากธรรมชาติจะทำให้เกิดความอบอุ่นในบ้าน เกิดลาภและมีโชค ทั้ง 9 ร า ยการนี้ เป็นสิ่งของที่มีผลดีกับการจัดบ้านและฮวงจุ้ยซึ่งจะช่วยให้บ้านของเราพบกับความเป็น มงคลในชี วิ ต ทั้งเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยด้วย

ที่มา  krustory