สัญญาน เ ตื อ น 20 สิ่งนี้ กำลังบอ กให้คุณกอ ดงานประจำไว้ให้ดี ๆ

วันนี้เราจะพาคุณไปดูว่าอะไรกำลังส่ งเสียงให้้คุณนั้นรั ก ษ างานประจำที่คุณทำอยู่ไว้ให้ดีๆ กับบทความ สัญญานเตือน 20 สิ่งนี้ กำลังบอ กให้คุณกอ ดงานประจำไว้ให้ดี ๆ ไปดูกันว่าอะไรเป็นสัญญาณเตือนให้คุณคิดทบทวนใหม่ก่อนที่จะออ กจากงาน

ขอแนะนำกับทุกๆคน ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ พย าย ามรัก ษ างานประจำของคุณเอาไว้ให้ดี เพราะอีกไม่นานเ ศ ร ษ ฐ กิ จบ้านเรากำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลง อย่ างที่เห็นกันอยู่แล้วว่า บริษัทใหญ่โตมากมายหล า ยบริษัทต่างทยอยเอาพนักงานออ ก บางบริษัทบางโรงงานถึง กับต้องปิดตัวไป

โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็มี และทุกวันนี้ สายอาชีพต่างๆ โดยเฉพาะโรงงานเริ่มนำหุ่นยนต์และเครื่องจักร ในรูปแบบต่างๆ เข้ามาช่วยงานกัน มากขึ้น จนทำให้ส่ งผลกระทบกับหล า ยอาชีพ โดยเฉพาะพนักงานโรงงาน

สิ่งที่เราอย ากจะบอ กคุณเกี่ยวกับ 20 สัญญาณ พี่กำลังบอ กให้คนละทุกคนกอ ดงานประจำไว้ อย่ าเพิ่งรีบร้อนออ กจากงาน อย่ าเพิ่งลงทุนอะไรที่มันใหญ่โตมากนัก เพราะสิ่งเหล่านี้กำลังส่ งเสียงเตือนคุณอยู่

1 = อาชีพค้าข า ยออนไลน์ เริ่มทยอยถดถอยลงไป เนื่องจากมีการแข่งขันที่สูง และมีบริษัทใหญ่ เข้ามาเก็บเกี่ยวในส่วนนี้ เนื่องจากเขามีเงินทุนค่อนข้างหนา ทำให้เขาสามารถลงทุนได้เยอะ และมีต้นทุนที่ต่ำ จึงทำให้ใครหล า ยคนที่มีทุนน้อยไม่สามารถที่จะนำสินค้าเหล่านั้น มาข า ยได้

2 = หากใครทำงานธนาคาร ให้รีบมองหางานใหม่ก่อนที่จะถูกปลดออ ก เพราะระบบธนาคารใหม่

จะเน้นใช้ Application มากกว่าจำนวนสาขา เห็นได้ว่าหล า ยสาขาถูกปิดลงไปเป็นจำนวน มาก เนื่องจากไม่ค่อยมีคนเข้าธนาคาร ส่วนใหญ่จะเข้า Application มากกว่าประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลา

3 = รู้หรือไม่ว่า การกู้ซื้ อบ้านซื้ อรถ มีโปรโมชั่นดอ กเบี้ยต่ำมากๆ แต่หากผ่านไปสองสามปี ดอ กเบี้ยนั้นขึ้น มหาศาล

4 = หล า ยบริษัทปิดกิจการโดยไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำ และบางที่ไม่สามารถที่จะแจ้งให้พนักงานได้รับทราบทันท่วงที

ก่อน 1 เดือน บางบริษัทก็ย้ายถิ่นฐานไปผลิตอยู่ต่างประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเป็นการลดต้นทุนและค่าแรง ที่ถูกกว่า หล า ยคนตกงานโดยไม่รู้ตัวก็มีเป็นหล า ยหมื่นคน เมื่อวานยังตอ กบัตรเข้างานอยู่ดีๆ เช้าวันต่อมาไปทำงานยืนน้ำต าตกอยู่หน้าโรงงาน

5 = การท่องเที่ยวตกต่ำ เนื่องจากเกิดการปิดประเทศ เพราะมีปัญหาโ ร คที่เข้ามาร ะ บ า ด ในบ้านเราและทั่วโลก ทำให้ GDP สถานการณ์การเงินตกต่ำ

6 = บริษัทหล า ยเจ้าที่เปิดกิจการอยู่ ก็แทนที่ด้วยพนักงานหุ่นยนต์ และเครื่องจักรอำนวยความสะดวก ในอนาคตเราจะเห็นหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่ลูกจ้างมากขึ้น ใครเป็นลูกจ้างอยู่ให้รีบปรับตัว

7 = 5G ทำให้ทุกอย่ างนั้นเปลี่ยนไป ก่อให้เกิดอะไรมากขึ้น ยุคก่อนในช่วง โทรเลข 3G จดหมาย ทุกสิ่งทุกอย่ างถูกแทนที่โดยใช้ระยะเวลาสั้น

8 = นักท่องเที่ยวยุโรปกระเป๋าหนัก จากสถิติเข้ามาเที่ยวในบ้านเราน้อยลงแล้ว

9 = ค่าเงินบ้านเราเรทดี ค่าเงินแข็งกว่าประเทศอื่น อย่ าเพิ่งชะล่าใจไป เพราะเขาต้องการ ถือเงินบาทเพื่อบางสิ่งบางอย่ างเท่านั้น ดูได้จากสถานการณ์ต้มยำกุ้งเป็นตัวอย่ าง

10 = ธุรกิจที่เคยรุ่งเรืองเริ่มลำบาก เราจะเห็นว่านักท่องเที่ยวห า ยไปเป็นจำนวน มาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว ทัวร์แผ่นดินใหญ่ ช่วงนี้ห า ยเป็นจำนวน มากเลยทีเดียวและยังมีผลกระทบในเรื่องของโ ร คต่างๆ อีกด้วย

11 = คอนโด ที่ดิน บ้าน ตอนนี้ข า ยย ากมาก เงินห า ยไปจากระบบเยอะมากจริงๆ เพราะเ ศ ร ษ ฐ กิ จที่ฝืดเคืองอยู่ไหนตอนนี้

12 = การบริหารประเทศที่แย่ หล า ยประเทศเกิดการท้วงกัน มากมาย ไม่มีประเทศไหน ที่จะดี 100 เปอร์เซ็น แต่ก็ใช่ว่าจะไม่สามารถแก้ไขได้ ถ้าหากคนในประเทศร่วมมือ กัน

13 = เราจะเริ่มเห็นการใช้พลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมันแล้ว หากคิดจะลงทุนในธุรกิจน้ำมันควรพิจารณาให้ถี่ถ้วน ดูให้รอบคอบ เพราะบางสิ่งบางอย่ างกล า ยเป็นอ ดีตไปแล้ว

14 = คำว่าเ ศ ร ษ ฐ กิ จพอเพียง คำนี้สามารถช่วยเราได้ ช่วยให้เราไม่สร้างห นี้ ประเทศลาวเป็นประเทศ ที่มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์แทบทุกจังหวัด สามารถปลูกผักปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆให้มีกิน มีใช้ได้

15 = หุ้นพื้นฐานดี จะเริ่มหมดไปเรื่อยๆ ไม่มีธุรกิจใดที่จะยั่งยืน โลกใบนี้มันเปลี่ยนไป พื้นฐานหล า ยๆ สิ่งหล า ยๆ อย่ าง เริ่มเปลี่ยนไป เมื่อรู้อย่ างนี้แล้ว คุณควรจะกอ ดงานประจำที่คุณทำไว้ให้ดี และควรประหยัดเงิน เก็บออม และหาช่องทางในการทำเงิน ไม่ว่าจะเป็นช่องทางใด เราก็จะมีกิน มีใช้ มีอนาคตที่ดีอย่ างแน่นอน

16 = อสังหาริมท รั พ ย์ โดยเฉพาะโครงการบ้าน คอนโด หล า ยคนซื้ อเอาไว้เพื่อเก็งกำไร ต่อยอ ด แต่รู้หรือไม่ว่า ในปัจจุบัน มีคนเก็บเงิน มากกว่าใช้จ่าย

17 = ปัญญาประดิษฐ์และระบบ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตอย่ างแน่นอน

18 = หล า ยคนฟุ้งเฟ้อ ซื้ อของเกินความจำเป็น ทำให้จะต้องกู้เงิน ไม่นึกถึงอนาคต ช่วงนี้แนะนำอย่ าสร้างห นี้สร้างสินให้กับตัวเอง เพราะดอ กเบี้ยจะทวีคูณ ควรเก็บเงินสำรองเอาไว้

19 = สกุลเงินดิจิตอลเข้ามามีบทบาท เหรียญต่างๆ ออ กมาเพื่อทดสอบระบบแทนเงินสด

20 = ทองคำยังคงเป็นสิ่งมีค่าเสมอ เวลาที่ค่าเงิน มีปัญหา เราสามารถเรียนรู้จากหล า ยๆ ประเทศ ที่ค่าเงินลดอย่ างแรงได้ คนที่มีทองคำอยู่ใน มือ สามารถเปลี่ยนไปแลกเป็นค่าเงินใดก็ได้บนโลกใบนี้

ที่มา e-yhangwa