สถานที่ใดมีแม่อยู่ ที่นั้นแหละคือบ้าน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพ่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิต กับบทความ สถานที่ใดมีแม่อยู่ ที่นั้นแหละคือบ้าน ไปดูกันว่าทำไมที่ที่มีแม่อยู่ถึงเป็นบ้านให้ลูกได้

คำว่าแม่ ผู้ซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าที่ใดมีท่าน ที่นั่นแหละ คือ บ้าน

‘ บ้านไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ แต่ เป็นผู้คนที่อยู่บ้าน’

‘ บ้าน’ เป็นสถานที่แห่งใดก็ได้ ที่มีครอบครัวอันเป็นที่รักของเราอยู่

ความรักของคนเป็นแม่ ทำให้เรารู้สึกว่าที่ใดมีท่าน ที่นั่นแหละ คือ บ้าน

1 คนเป็นแม่ ผู้ที่ทนทุ ก ข์อุ้มท้องตลอ ด 9 เดือน กับความใจกว้างในทุกรุ่งอรุณ

ร่างกายไร้ร่องรอย บอบช้ำ กินอยู่ก็ถามพ่อแม่ ทุกคืนย ากจะหลับต าแม่นอนที่เปียกให้ลูกหลับที่แห้ง

2 ห ากลูกป่ ว ย ก็พาไปหาหมอ เต็มใจดูแลลูกแบ ก รั บ ไ ข้ แทน

ไหว้พระขอพรให้ไร้ โร ค ภั ยจุดธูปภาวนาเพื่อให้อาการลูกดีขึ้น เช่นนั้น พ่อแม่ถึงจะยิ้มได้

3 ตอนหัดเดินกลัวหกล้มบ าดเจ็ บ คอยปกป้องกันไฟระวังน้ำให้

เป็นห่วงคอยระวังทุกเสี้ยววินาที ทุ กก้าวต้องจูงมือเดินตอนนี้ 3 ขวบเริ่มเดินพูดได้ เรียนรู้การพูด พ่อแม่สุขใจ

4 อายุ 4-5 ขวบส่ งเล่าเรียน เพื่อให้ลูกได้เป็นนักปราชญ์ ตั้งแต่หัวจรดเท้า

เตรียมให้พร้อม เสื้อผ้าทุ กฤดูก็มิข าด พ่อ ตีสั่งสอนลูกแม่ป ว ดใจแทนป าดน้ำต าไม่หว าดไม่ไหว

5 ความจริงใจของบุ พการีลึกยิ่งกว่ามห าสมุทร เพื่อลูกยอมเสี ยเงินได้

นอนดึกตื่นเช้าเพื่อหาเงิน แต่ตนเองไม่กล้าใช้เงินเพื่อไม่ให้ลูกต่างจากคนอื่น เปลี่ยนขี้เถ้าเป็นทองคำ

6 เมื่อลูกต้องจากบ้าน พ่อแม่ห่วงห า ความหวังทุ กอย่ างอยู่ที่ลูก

ขอพรก็คิดถึงห่วงห า เพื่อให้ลูกปลอ ดภั ย เมื่ออยู่ต่างบ้านห ากข่าวห่ างห าย ก็จะกังวลร้อยแปดนอนไม่หลับทั้งคืน

7 ไม่ว่าลูกช ายหญิงก็เลี้ยงดูเท่ากัน ย่ าง 18 – 19 ก็ดูฤกษ์ดีแต่งงาน

จุดธูปขอ ด วงวิ ญ ญ าณคุ้มครองเสี ยเหงื่ อมากมายท่วมตัว เสียเงินทองที่นับไม่ถ้วน เพื่อช ด ใช้ห นี้ให้ลูก

8 แต่งงานมีครอบครัวการงาน แต่พ่อแม่ก็ยังไม่ห ายเป็นห่วง ต่อให้ทุ กข์

ร้อยหมื่นก็จะท น พระคุณของพ่อแม่มีนับไม่ถ้วนห ากลูกเกิดมาไม่มีใครดูแล จะมีวันนี้ได้หรือ

9 ทั้งใจพ่อแม่อยู่ที่ลูกกังวลใจถึงขั้ นล้ มป่ ว ย

ผมทั้งหัวหง อ กไปหม ด ใบหน้าก็เหี่ยวย่นเปลี่ยนรูปทุ กครั้งที่กลับมาก็เจอใบหน้ายิ้มแย้มของพ่อแม่ เมื่อมีทุ กข์พ่อแม่ก็ทำอาห ารให้กิน

10 เมื่อย ามพ่อแม่แก่เฒ่ าโ ร คถามห า อย าก ห าหมอรับ ย า ใครจะช่วยจ่าย

พ่อแม่จะอยู่ได้อีกกี่ปี วันพร้อมหน้าพร้อมต าจะมีอีกกี่วันเมื่อพ่อแม่อายุร้อยปีก็ต้องหลับต า ไร้ เง าลูกๆ เคียงข้างอีกต่อไป ต้นไม้รักความเงียบ แต่ลมห าได้หยุดไม่ ถึงคราวลูกเลี้ยงดู

แต่พ่อแม่ก็รอไม่ไหวแล้ว ในโลกใบนี้สิ่งที่ไม่อาจรอได้ที่สุดก็คือ ‘ ความกตัญญูพ่อแม่’ อย่ าเสี ยใจกับสิ่งที่คุณเพิ่งสูญเสี ยไป อย่ าไปห วงแหนเอาตอนที่ไม่มีแล้ว

‘ บ้านไม่ใช่สถานที่ แต่เป็นผู้คน’ เป็นสถานที่…แห่งใดก็ได้ ที่มีครอบครัวอันเป็นที่รักของเราอยู่ คำว่าแม่ ‘ ที่ใดมีท่าน ที่นั่นแหละ คือ บ้าน’

ที่มา คิดกลับด้าน, noonna