วิ ธีเลือ กมะพร้าวอ่อน แก่ ให้พอ ดี

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการเลือ กมะพร้าวให้พอ ดีกับจุดประสงค์ที่เราจะนำไปใช้ กับบทความ วิ ธีเลือ กมะพร้าวอ่อน แก่ ให้พอ ดี ไปดูกันว่าจะต้องเลือ กมะพร้างอย่ างไร

เวลาที่เราไปเลือ กซื้ อมะพร้าว เราไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าเป็น มะพร้าวอ่อนหรือแก่ เพราะผ่ า ไม่ได้ในตอนนั้น ความชอบในการทาน มะพร้าวของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน บางคนชอบมะพร้าวอ่อน บางคนชอบมะพร้าวแก่ หรือความต้องการนำไปใช้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นอ่อนหรือแก่ถึงจะอร่อย เช่น เอาไปทำอาหาร ทำขน ม เป็นต้น แล้วเราต้องดูอย่ า งไรดีล่ะ ในเมื่อเราผ่ า มะพร้าวออ กมาดูไม่ได้

มาทำความรู้จักระดับชั้นเนื้อมะพร้าวกันก่อน

– มะพร้าวอ่อนเนื้อ 1 ชั้น เนื้อจะเป็นสีใสๆคล้ายวุ้น รสชาติจะออ กซ่าๆไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ แต่ก็ทานได้แล้วแต่คนชอบ

– มะพร้าวอ่อนเนื้อชั้นครึ่ง จะมีอีกชื่อที่เรียกกันก็คือ เนื้อ กุ้ง เนื้อก็ยังจะใสๆคล้ายวุ้น แต่จะมีกลิ่นหอมมากกว่า รสชาติอร่อยเป็นที่นิยมที่สุด

– มะพร้าวอ่อนเนื้อ 2 ชั้น เนื้อจะมีความหวาน มากเป็นพิเศษ

วิธีดูมะพร้าวอ่อนหรือแก่

1 ให้เริ่มดูจากรอยต่อของขั้วลูกมะพร้าว ถ้ามะพร้าวลูกนั้นยังอ่อนอยู่ รอบวงตรงขั้วนั้นจะเป็นสีขาว หากขาวเป็นวงกว้างมากเท่าไหร่ ก็แสดงว่ามะพร้าวอ่อน มากเท่านั้น ถ้ามะพร้าวเริ่มแก่แล้ว ตรงส่วนรอบวงตรงขั้วจะเป็นสีเขียว

2 ลองเขย่ า ฟังเสียงน้ำข้างใน หากได้ยินเป็นเสียงน้ำแน่นๆหรือไม่ได้ยินเสียงน้ำเลย แสดงว่ามะพร้าวลูกนี้มีน้ำอยู่เต็มลูก และเป็นตัวบ่งชี้ว่าเป็น มะพร้าวอ่อนเนื้อชั้นครึ่ง หากได้ยินเสียงน้ำชัดเจน มากขึ้นเท่าไหร่ ก็แสดงว่ามะพร้าวแก่มากขึ้นเท่านั้น

3 ตรงหนวดมะพร้าวถ้าเป็นสีน้ำต าลถึงครึ่งหนวด แสดงว่าเนื้อมะพร้าวลูกนี้อ่อน และมีความหวานอร่อยมาก

4 หากลูกมะพร้าวติดอยู่กับทะล า ย ลูกที่อยู่ชั้นบนสุดของทะล า ยนั้นจะมีเนื้ออ่อนที่สุด ไม่ค่อยมีน้ำรสชาติจะออ กฝาดๆหน่อย แต่ถ้าเป็นลูกล่างสุด ก็คือ มะพร้าวที่แก่ที่สุดในทะล า ยนั้นนั่นเอง

5 ต่อมาเราจะมาดูกันตรงเปลือ กของมะพร้าว หากเปลือ กของมะพร้าวลูกนั้น มีผิวนวล แสดงว่ายังอ่อนอยู่ หากเปลือ กมีผิวหย า บทั้งลูกโดยเท่ากัน ลูกนี้แหละกำลังน่าทานเลย แต่หากพบว่ามีผิวหย า บส่วนครึ่งล่างเป็นขุย อันนี้แสดงว่ามะพร้าวลูกนี้แก่แล้ว เอาไว้ใช้ทำขน มหรือแปรรูปจะดีกว่า

6 หากมะพร้าวถูกปอ กเปลือ กออ กแล้ว ก็ให้เลือ กเอาจากเสี้ยน หากเห็นเป็นเส้นๆก็แสดงว่ามะพร้าวลูกนั้นอ่อนอยู่ แต่หากเห็นเป็นเส้นปานกลางทั่วทั้งลูก ก็แสดงว่ามะพร้าวลูกนั้นกำลังพอ ดีน่าทาน

7 วิธีนี้แน่นอนที่สุดคือ การเอาไปแช่น้ำ ถ้าหากมะพร้าวจมลงไปทั้งหมด แสดงว่าลูกนั้นยังอ่อนอยู่ แต่ถ้าหากจมลงไปครึ่งหนึ่งหรือทั้งลูก ก็แสดงว่ามะพร้าวลูกนั้นแก่แล้ว

แค่นี้คุณก็จะสามารถเลือ กซื้ อมะพร้าวจากตลาดมาได้ต ามความต้องการแล้ว หากมีจุดประสงค์จะใช้ทำอะไรก็เลือ กความอ่อนแก่ได้ต ามใจชอบเลย ไม่ต้องมานั่งลุ้นเอาที่บ้าน ว่าผ่ า ออ กมาแล้วจะได้มะพร้าวอายุระดับประมาณไหน หากเลือ กได้เองดั่งใจแบบนี้ เการเลือ กมะพร้าวก็ไม่ใช่เรื่องย า กอีกต่อไปแล้วล่ะ

ที่มา Parinyajai, krustory