วิ ธีออมเงิน 50-20-30 ทำแล้วชีวิตดี ไม่ลำบาก

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการออมเงินให้ชีวิตไม่ลำบาก และมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆ วัน กับบทความ วิ ธีออมเงิน 50-20-30 ทำแล้วชีวิตดี ไม่ลำบาก ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้อนาคตไม่ลำบาก

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้วิธีการออมเงินกับบทความวิธีออมเงิน50/30/20 ให้ชีวิตไม่ลำบากไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง สำหรับใครที่ไม่อย ากจะมานั่งเ ค รี ย ดทุกครั้ง ที่ใช้เงินบาทสุดท้ายในกระเป๋าสต างค์ กฎการออมเงิน50/30/20ช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการรายได้เพื่อครอบคลุม ค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของสิ่งที่จำเป็นในชีวิตและเป้าหมาย ในอนาคตในขณะเดียวกัน ก็มีเงินเหลือพอสำหรับใช้จ่ายให้กับความสุขของชีวิตการทำแผนออมเงินควร คำนวณจากรายรับที่แท้จริงของคุณซึ่งเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย เช่น

การเสียภาษีและแบ่งเงินของ คุณออ กเป็นสัดส่วนดังนี้

50% = ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

20% = เงินออมและชำระห นี้

30% = ใช้กับสิ่งที่ต้องการ

แล้วกฎการออมเงิน 50/30/20 มีวิธีการแบ่งเงินอย่ างไรมาดูวิธีแบ่งเงินในแต่ละ สัดส่วนอย่ างละเอียดกันเถอะ

50% = ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

อ้างอิงจากกฎการออมเงิน 50/30/20 คุณควรแบ่งเงินครึ่งหนึ่งของรายรับไว้สำหรับใช้จ่าย กับส่วนที่จำเป็นในชีวิตอะไรคือค่าใช้จ่ายที่จำเป็น? ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นคือสิ่งที่คุณข า ดไม่ได้ และจำเป็นต้องจ่ายเช่นค่าบ้านค่าอ าห า รค่าเดินทางและค่าสาธารณูปโภคอย่ างค่าน้ำและ ค่าไฟหากคุณยังสับสนและไม่แน่ใจในการแบ่งเงินในส่วนดังกล่าวลองดูตัวอย่ างดังต่อไปนี้ ตัวอย่ างค่าใช้จ่ายที่อาจจะทำให้คุณสับสนการชำระห นี้เจ้าห นี้มักจะกำหนดให้เราต้องชำระเงิน จำนวนหนึ่งในแต่ละเดือนดังนั้นค่าใช้จ่ายขั้นต่ำในการชำระห นี้จึงนับเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่าย

ที่จำเป็นแล้วเราจะจัดการอย่ างไรหากเราอย ากจ่ายมากกว่ายอ ดขั้นต่ำ?เพื่อไม่ให้สับสนและ ลำบากในการคำนวณเราจะนับค่าใช้จ่ายนอ กเหนือจากการชำระห นี้ขั้นต่ำเป็นหนึ่งในสัดส่วน ของ 20% ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆโดยปกติแล้วเราจะนับว่าค่าสาธารณูปโภคคือค่าใช้จ่ายที่ จำเป็นแต่เมื่อคิดดูแล้วการคำนวณเช่นนี้อาจจะไม่ถูกต้องสำหรับทุกคนตัวอย่ างเช่นหากคุณ

ทำงานที่บ้านค่าอินเทอร์เน็ตจะจัดว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแต่ถ้าคุณใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อ ความบันเทิงค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะถูกจัดว่า เป็นค่าใช้จ่ายกับสิ่งที่ต้องการดังนั้นควรตรวจสอบ ให้แน่ใจว่าวิธีการแบ่งสัดส่วนเงินเหมาะสม กับการใช้งานของคุณหรือไม่ใช้เงินเกินงบที่ตั้งไว้หรือไม่?หากคุณตรวจสอบแล้วว่าค่าใช้จ่าย ที่จำเป็นของคุณบางส่วนจัดอยู่ในอีกสองหมวดหมู่

เช่นกันนี่อาจจะถึงเวลาที่คุณต้องลดค่าใช้ จ่ายเพื่อให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดเช่นย้ายไปอยู่บ้านที่เล็กลงใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่มี ความเร็วช้าลงแต่ประหยัดมากขึ้นลดค่าใช้จ่ายโดย การซื้ อรถที่ร า ค าถูกลงหากทำเช่นนั้น มี ความเป็นไปได้สูงที่คุณจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าที่คิดใช้เงินน้อยกว่างบที่ตั้งไว้หรือไม่? คุณช่างโชคดีเหลือเกิน!ก่อนจะนำเงินที่เหลือ ในแต่ละเดือนไปจับจ่ายใช้สอยเพื่อความบันเทิง คุณควรพิจารณาและนำเงินที่เหลือไปเก็บในส่วนของเงินออมหรือนำไปชำระห นี้เพื่อเพิ่ม สภาพคล่องทางการเงินของคุณ

20% = เงินออมและชำระห นี้

เงินในส่วนนี้นับเป็นส่วนสุดท้ายในกฎการออมเงิน50/30/20แต่ถือว่าเงินส่วนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ เป็นอันดับสองของแผนการเงินนี้สิ่งที่ควรทำเพื่อประกันอนาคตของคุณก็คือชำระห นี้เพิ่มเติม ออมเงินไว้ใช้ในย ามฉุ กเ ฉิ น ( เป้าหมายที่ดีคือควรมีเงินย ามฉุ กเ ฉิ นอย่ างน้อยสามเท่าของรายรับ) พย าย ามบรรลุเป้าหมายการออมเงินและล งทุ นเพื่อใช้ในย ามเกษียณหากคุณมีห นี้จำนวน มาก

หรือรู้สึกว่าเป้าหมายในการออมเงินและเงินหลังเกษียณช่างห่างไกลเหลือเกินอย่ าลังเลที่จะ ลดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นหรือลดค่าใช้จ่ายที่จะใช้กับสิ่งที่ต้องการจนกว่าคุณจะมีสถานะทางการ เงินที่ดีขึ้นหลีกเลี่ยงการตั้งเป้าหมายการออมเงินที่สูงเกินไปแต่เริ่มจากเป้าหมายการออมเงิน ที่เราสามารถทำได้จริงในระยะย าว!ควรจัดลำดับความสำคัญอย่ างไรหากคุณมีห นี้ค้างชำระ และไม่มีเงินไว้ใช้ ย ามฉุ กเ ฉิ นเราขอแนะนำให้คุณจัดลำดับความสำคัญของสิ่งเหล่านี้ไว้ต้นๆมันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยที่จะละทิ้งการออมเงินระยะย าวและออมเงินสำหรับการเกษียณยิ่งคุณ

แก้ปัญหาได้เร็วมาก เท่าไหร่คุณก็จะเริ่มสะสมเงินได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นแม้มันอาจจะเป็นเงินจำนวนไม่มากก็ต าม ข้อควรรู้เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นและการอ ดออมอื่นๆมีเพียงเงินสำหรับใช้ ในย ามฉุ กเ ฉิ นการล งทุ น สำหรับแผนการเกษียณและการเก็บเงินสำหรับเหตุการณ์สำคัญในชีวิต ( อย่ างเช่นงานแต่งงาน บ้านหลังที่ใหญ่ขึ้นสำหรับครอบครัวที่กำลังเติบโต ) เท่านั้นที่จัดอยู่ ในหมวดหมู่นี้หากคุณต้อง การเก็บเงินสำหรับทริปวันหยุดพักผ่อนหรือซื้ อรถในฝันคุณสามารถเก็บเงินส่วนนี้ได้แต่ต้อง ให้แน่ใจว่าเงินส่วนนี้จะถูกจัดอยู่ในสัดส่วนของค่าใช้จ่ายกับสิ่งที่ต้องการ

30% = ใช้กับสิ่งที่ต้องการ

ไม่ว่าคุณจะเลือ กใช้จ่ายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นความฟุ่มเฟือยเล็กๆน้อยๆหรือเพื่อความ สนุกสนานค่าใช้จ่ายเหล่านี้จัดว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการดำรงชีวิตแต่ทำให้ชีวิตของ คุณมีสีสันขึ้นหากคุณใช้เงิน มากกว่า30%ไปกับสิ่งที่ต้องการนั่นหมายความว่าได้เวลาที่คุณ จะตัดหรือลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แล้วในช่วงแรกคุณอาจจะลองเริ่มจากสิ่งที่คุณสามารถตัด หรือลดได้ทันทีนี่เป็นสิ่งสำคัญมากกว่าที่คิดแน่นอนว่าคุณสามารถเว้นการแบ่งเงิน เข้าสัดส่วนนี้แล้วนำไปรวมกับอีกสองสัดส่วนข้างบนได้ถือว่าเป็นความคิดที่ดีมากโดยเฉพาะ ถ้าคุณ กำลังประสบปัญหาทางด้านการเงินแต่อย่ างไรก็ต ามการปล่อยให้ตัวเองไร้ซึ่งความสุข นั้นไม่ใช่ผลดีในระยะย าวอย่ างแน่นอนดังนั้นเมื่อใดที่สามารถจัดสรรเงินสัดส่วนข้างบนได้แล้ว อย่ าลืมใช้เงิน 30% ของรายได้ไปกับสิ่งที่คุณรักโดยไม่ต้องรู้สึกผิด

จะเริ่มออมเงินโดยใช้กฎ 50 / 30 / 20อย่ างไร

เริ่มจากการคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดและจัดเข้าหมวดหมู่และจะดียิ่งขึ้นไปอีกหากคุณสามารถ อ้างอิงจากรายการเงินฝากถอนของธนาคารเพราะหากคุณคำนวณโดยการคาดเดาการคำนวณ อาจคลาดเคลื่อนได้คุณอาจจะพบว่าค่าใช้จ่ายบางส่วนของคุณไม่สามารถนำมาจัดอยู่ในหมวด หมู่ 5 0 / 30 / 20 ได้นอ กจากนั้นค่าใช้จ่ายของคุณอาจมากกว่าหรือน้อยกว่ารายได้อย่ ากังวลไป นั่นอาจเป็นเพราะว่าคุณใช้กฎ 50 / 30 / 20 โดยไม่รู้ตัวดังนั้นคุณอาจจะใช้เวลานี้ปรับแผนการเงิน จนกว่าคุณจะพอใจหรือหากคุณไม่สามารถปรับแผนการเงินได้ลงตัวคุณอาจจะต้องวางแผน ลดค่าใช้จ่ายบางอย่ าง

ที่มา c h a y e n d, f a h h s a i