วิ ธีดูคนเก่งและฉลาดจริง ในยุคที่อะไรก็ป ลอ ม

ถ้าจะพูดถึงในยุคนี้อะไรก็ดูเหมือนจะป ลอ มกันหมด ข่าวก็ออ กเยอะแยะไป ไม่ว่าจะข่าวป ลอ ม เงินป ลอ ม น้ำหอมป ลอ ม แทบจะทุกอย่างเลย แล้วแบบนี้ใจคนละ จะไม่มีป ลอ มหรอเนอะ ฉนั้นพูดจริงๆเลยว่า อยู่ย ากมากขึ้นทุกวัน ใครที่แยกแยะว่าอันไหนแท้อันอันป ลอ มไม่ออ กนี่ยิ่งย ากกันย าก วันนี้เราจึงจะมาพูดถึง คนเก่งคนฉลาดจริง เพื่อที่เราจะได้ต ามทัน

เพราะสังคมทุกวันนี้ดูย ากว่าใครรู้จริง หรือแกล้ง ทำเป็นรู้ว่าใครเก่งจริง หรือแค่สร้างภาพ หรือแม้กระทั่งว่าใครฉลาด หรือใครโ ง่ มัน มีปรัชญาที่คลาสสิคมากคือ คนโ ง่มักอวดฉลาดคนฉลาดมักแกล้งโ ง่ คนอวดเก่งอวดฉลาดมักไม่ฉลาดจริง แต่คนเก่งจริง และฉลาดจริงมักมีคุณสมบัติ 10 ประการ ดังนี้

1. ไม่อวดความสามารถ

เราจะพิสูจน์ได้เสมอว่า แท้จริงเจ๋งแค่ไหน เมื่อถึงเวลาต้องใช้มัน คนเก่ง และฉลาด มักเป็นคนถ่อมตน ไม่โอ้อวดในความสามารถเกินงาม แต่จะใช้การกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์ตนเองอยู่เสมอ และเมื่อถึงเวลาที่เกิดปัญหา เขาเหล่านั้น มักจะแสดงวิสัยทัศน์ จนเราต้องตะลึง และทึ่งในความสามารถ

2.เป็นคนพูดเก่ง แต่ไม่พูดมาก

เพราะเขารู้ว่า เขาจะฉลาดขึ้นได้ด้วยการฟัง คนเก่งจะฟังเยอะ เพราะการฟังมักจะได้สิ่งใหม่ๆ เข้าตัวอยู่เสมอ เขาจะพูดก็ต่อเมื่อคำพูดนั้น มีประโยชน์ และสร้างสรรค์มากกว่าการพูดในเชิงลบ และไม่สร้างสรรค์

3. จัดสรรเวลา

เวลาเป็นสิ่งมีค่าสำหรับเขา เขาจึงจัดสรรเวลาอย่ า งมีประสิทธิภาพ มีสมดุลในชีวิตระหว่าง เรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว และเต็มที่กับทุกเรื่องที่ทำ คนเก่ง และฉลาด มักจะเลือ กบริหารเวลาได้อย่ างสมดุล ในช่วงเวลางาน ก็จะเต็มที่กับสิ่งที่ทำตรงหน้าเช่นกัน เมื่อหมดเวลางาน ก็สามารถให้เวลาสร้างความสุข การผ่อนคล า ย ให้กับตนเอง อยู่เสมอ

4. ไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึกโ ง่

เมื่อมีคนทำผิดพลาด เขาจะให้โอกาส ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจเสมอ คนเก่ง และฉลาด มักเป็นผู้ให้โอกาสคนอยู่เสมอ ความผิดพลาดที่เขาเจอ เขาพร้อมจะแนะนำชี้ช่องทางให้คนอื่นเสมอ โดยมองจากมุมสะท้อนความผิดของตนเอง ให้เกิดประโยชน์ มีการยอมรับ และพัฒนาตนเอง

5. มีความรู้หล า ยด้าน

เขาจะมีความรู้มากกว่าอาชีพที่ทำ และมักจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ คนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเอง และจะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่า เพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้า อ ย่ างมั่นคงแข็งแรง เขาจะไม่ปล่อยให้สูญเสียโอกาศ โดยเฉพาะเวลา ที่ใช้เพื่อเดินไปข้างหน้า และไม่ย้อนถอยหลัง

6. อาจมี หรือไม่มีการศึกษาสูง

หรือไม่จบจากสถาบันที่มีชื่อเสียง แต่มีผลงานการันตี ความสามารถเสมอ ในยุคนี้ที่คนเก่งสามารถสร้างเวทีให้ตนเองได้ไม่ย าก จะระบบโซเชียลเน็ตมีเดีย ทั้งเฟส ไลน์ ยูทูบ การศึกษาอาจเป็นเพียงใบเบิกทาง แต่ประสบการณ์ และผลงานต่างหากที่ดีกว่า จะทำให้เราเติบโตได้เร็วกว่า

7. ไม่ใช้โซเชียลมีเดียตลอ ดเวลา

แต่ใช้เฉพาะรับข้ อมูลที่สนใจ และส่งต่อความคิดดีๆ ให้กับคนอื่นเสมอ ยุคนี้เป็นยุคของข้ อมูลข่าวสาร ตลอ ด 24 ชั่ วโมง คนเก่งมักจะเลือ กเสพแต่ข้ อมูลดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาเอง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน หรือ การบริหารชีวิต และเป็นนักแบ่งปัน เพื่อให้คนอื่นๆ ได้เสพข้ อมูลดีๆ ที่เขาคัดสรร มาอย่ างดีแล้ว

8. ไม่ต้องเป็นผู้นำ

แต่สามารถดึงความสามารถของคนในทีม มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เสมอ คนเก่ง และฉลาดมักเก่งในการจูงใจผู้คนให้คล้อยต ามในแนวทาง และความคิดของเขา ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โต แต่มีคนให้เกียรติ และนับถือจากความรู้ความสามารถ วิ ธีคิด และการกระทำ ที่เป็นเสมือนกระบอ กเสียง ให้เขานั้นเติบโตไปข้างหน้า

9. มั่นใจ แต่ไม่ใช่อีโก้

รู้ว่าตัวเอง มีความสามารถ แต่ไม่เคยเสียเวลาภูมิใจกับความสามารถ ของตนเอง คนเก่ง และฉลาด มักจะเป็นคน มีความมั่นใจ แต่ไม่ใช่อีโก้ เพราะเขาจะเปิดรับฟังคนรอบข้าง ไม่ตัดสินคนอื่นด้วยมุมมองของตนเอง และทุกครั้งที่เขาประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่เขาทำ เขาจะมีเวลาดีใจไม่นาน เพราะความสำเร็จนั้นเป็นอ ดีตไปแล้ว สิ่งที่เขาจะทำต่อ นั่นคือหาทางพัฒนาตนเอง และสิ่งที่ทำให้ดี ขึ้นต่อไป

10. กลับมายิ้มได้อย่ างรวดเร็ว

แม้จะมีสิ่งเ ล วร้ า ยเข้ามาในชีวิตก็ต าม คนเก่ง และฉลาดในการใช้ชีวิต จะสามารถลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้ง ย ามเมื่อล้มลง ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาด หรือผิดหวังเพียงแต่เขาจะไม่จมกับความทุกข์ตลอ ดเวลา แต่จะหาทางลุกขึ้นสู้ ได้ทุกครั้งย าม เมื่อล้มลง

ที่มา   stand-smiling