วิบากก ร ร มที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ของคนเกิดทั้ง 7 วัน มีวิ ธีแก้

เคยรู้สึกไหมว่าว่าชีวิตทำไมมัน มีแต่เรื่องแย่ๆ ทำอะไรก็ติดขัดไปหมด เหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดี ที่เป็นแบบนี้คุณอาจมีก ร ร มเก่าหรือที่เรียกว่าวิบากก ร ร มนั่นเอง ฉนั้นวันนี้เราจะพามาดูวิบากกรรรมของคนเกิดแต่ละวันกัน ว่าคืออะไร จะได้แก้ไขได้ถูก

ก ร ร ม นั้นไม่สามารถลบล้างไปได้ ไม่ว่า ก ร ร มดี หรือ ก ร ร มชั่ ว แต่เราสามารถให้ก ร ร มดี ส่งผลเร็วและมาก่อน ในขณะที่ ให้ก ร ร มชั่ วส่งผลช้า หรือแผ่วกำลังเบาบางลง แต่ไม่ได้หมายความว่า

ถูกลบห า ยไป ดังนั้นต้องเข้าใจให้ถูกต้อง เนื้อหาการแก้ก ร ร ม จึงเป็นแนวทาง ในแบบพิธีก ร ร ม การทำเข้าแบบที่ควรทำ ด้วย อาการน้อมจิตให้อ่อนโยนลง ขอเพียงจิตอ่อนโยน

คนเกิดวันจันทร์

คือ ก ร ร มด้านความรักมาจากอ ดีตจนปัจจุบัน บางท่านอาจจะเกิดการได้คู่ย าก บางท่านได้คู่แล้วมักจะต้องแอบซ่อนเปิดเผยไม่ได้ บางท่านก็ได้แบบที่อายุแตกต่างกันอ ย่ างมาก นั่นคือ ก ร ร มที่ส่งผล ให้ความรักไม่เกิดผลต ามสิ่งที่มุ่งหวัง

การแก้ไขวิบากก ร ร ม ของคนที่เกิดวันจันทร์

1. นิมนต์พระเลี้ยงทำบุญบ้าน วันเกิด สวดชะยันโต ขอพร ประพรมน้ำมนต์ให้ครอบครัว อยู่เย็นเป็นสุข และถวายสังฆทาน

2. ไปถวายผ้าบังสุกุลอุทิศให้บรรพบุรุษให้อยู่อ ย่ างร่มเย็นเป็นสุขหรือทำบุญให้บรรพบุรุษให้ได้รับกุศล

3. เคยบอ กรักสามีหรือภรรย าและลูกบ้างไหม ทำซะ จะทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นว่าเรารัก

4. สวดมนต์ทุกวันเกิดตนเอง ขอพรเทพประจำตัวให้คุ้มครองครอบครัวให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข

5. กราบไหว้เจ้าที่เจ้าทางด้วย อาหารคาวหวานชุดใหญ่ แก่พระภูมิเจ้าที่ให้ได้รับและขอพรให้อำนวยโชคลาภความร่มเย็นเป็นสุขให้ครอบครัวท่าน

คนเกิดวันอังคาร

ก ร ร มที่ติดตัว คือ ชอบโดนคนอื่นเอาเปรียบ เพราะเป็นคนสบายๆ ยังไงก็ได้ ส่วน มากมักทำคุณคนไม่ขึ้น โดนใส่ร้ า ยแบบไม่ต้องถาม เพราะคนเห็นการแสดงออ กในเรื่องวาจา และอารมณ์ร้อนก็จะเอามาตัดสินทั้งๆ ที่คุณเองเป็นคนตรง และจริงใจ

การแก้ไขจากวิบากก ร ร ม ของคนที่เกิดวันอังคาร

1. หมั่นทำบุญโดย ให้ทาน กับบุคคลที่ใกล้ตัว และหมั่นชักชวนบุคคลอื่นทำบุญร่วมกัน

2. ให้ร่วมทำบุญด้าน บวชนาคหมู่ หรือสามเณรภาคฤดูร้อน จะทำให้พ้นทุ ก ข์และมีบริวารที่ดี อยู่ในศี ลธรรม

3. หมั่นกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

คนเกิดวันพุธ (กลางวัน)

วิบากก ร ร มทำให้คนเกิดวันพุธเป็นคนเจ้าชู้ หล า ยใจ เก็บเงินไม่อยู่ เป็นคนขี้เบื่อง่าย ทนได้ไม่นาน วิบากก ร ร มของคนเกิดวันพุธกลางวันต้องปรับปรุงความเจ้าชู้ของตน เพราะความเจ้าชู้นั้นส่งผลให้เกิดการไม่สมหวังในความรักได้ และเป็นวิบากก ร ร มที่ทำให้ชีวิตต้องเหนื่อยอยู่ตลอ ดเวลา

การแก้ไขวิบากก ร ร มของ คนเกิดวันพุธกลางวัน ( กลางวันและกลางคืนอันเดียวกัน )

1. ทำบุญสังฆทานสด ในวันเกิดตนเอง เดือนละครั้ง

2. ถือศี ล 5 ให้ได้ 1 ปี ต่อ 1 เดือน จะทำให้ชีวิตดีขึ้น

3. ถวายธงคู่ อธิษฐานจิตขอให้ชีวิตคู่ที่ดีขึ้น

4. บวชชีพราหมณ์ ปีละ 1 ครั้ง 3 วัน อุทิศให้เจ้าก ร ร มนายเ ว ร

5. ร่วมเป็นเจ้าภาพ งานแต่ง เพื่อชีวิตตนจะดีขึ้น และสมหวัง และสวดมนต์ขอพรทุกวันเกิด

คนเกิดวันพุธ (กลางคืน)

วิบากก ร ร มของคนเกิดวันพุธกลางคืน จะไม่ค่อยรอบคอบ ใช้เงินเก่ง มักมีเรื่องให้ใช้จ่ายหมดไป ความคิดไม่อยู่นิ่ง แต่ก็มีปัญญาดีและมีไหวพริบที่ดีด้วย

การแก้ไขวิบากก ร ร มของ คนเกิดวันพุธกลางคืน ( กลางวันและกลางคืนอันเดียวกัน )

1. ทำบุญสังฆทานสด ในวันเกิดตนเอง เดือนละครั้ง เพื่ออุทิศให้เจ้าก ร ร มนายเ ว รในอ ดีตชาติปัจจุบันชาติและวิญญาณที่ต ามมาให้ได้รับกุศลและอโหสิก ร ร ม

2. ถือศี ล 5 ให้ได้ 1 ปี ต่อ 1 เดือน จะทำให้ชีวิตดีขึ้น

3. ถวายธงคู่ อธิษฐานจิตขอให้ชีวิตคู่ที่ดีขึ้น

4. บวชชีพราหมณ์ ปีละ 1 ครั้ง 3 วัน อุทิศให้เจ้าก ร ร มนายเ ว รที่เคยล่วงเกินให้ได้รับกุศล และเปิดทางให้ชีวิตคู่ดีขึ้น

5. ร่วมเป็นเจ้าภาพ งานแต่ง เพื่อชีวิตตนจะดีขึ้น และสมหวัง และสวดมนต์ขอพรทุกวันเกิด

คนเกิดวันพฤหัสบดี

มักจะป ว ดหัวข้างเดียวเสมอ แต่ไม่ป ว ดตลอ ดเขาเรียกว่าเป็นๆ ห า ยๆ กระดูกแขน มีปัญหา และมักจะชอบสอน และตำหนิคนอื่นโดยไม่รู้ตัว บางครั้งคบใครเค้ามักไม่จริงใจกลับสักเท่าไหร่ ดีแต่ต่อหน้าเราเท่านั้น แต่พอลับหลังอาจจะโดนเม้าท์ เนื่องจากมีก ร ร มเดิมติดมา คือ เคยตำหนิพระเจ้าและผู้ที่ทำบุญ

การแก้ไขวิบากก ร ร ม ของคนที่เกิดวันพฤหัสบดี

1. สร้างประตูวัด ป้องกันอันตรายให้ตนเอง ทำวันเกิดตนเองจะทำให้แคล้วคลาดอันตรายได้

2. มีหิริ โอตัปปะ ในจิตใจ

3. สวดมนต์คาถาป้องกันภั ย 10 ทิศ ทุกวันเกิด 3 จบ

4. ตักบาตรทุกวันเกิด อุทิศให้เจ้าก ร ร มนายเ ว รให้อโหสิก ร ร ม

คนเกิดวันศุกร์

มักจะหาความสุขโดยแท้จริงไม่ได้ มีแต่ฉากหน้าที่แสดงให้คนเห็นเท่านั้นแต่ภายในลึกๆ อาจจะไม่มีความสุขกับชีวิต บางท่านแต่งงานบ่อยแต่บางท่านไม่ได้รับการแต่งงานหรือไม่มีคู่เลย รักใครไม่สมหวังอาจจะสังเกตได้จากก ร ร ม คือ ก ร ร มที่ท่านเคยหลอ กคู่ตัวเอง และไปแอบกิ๊กคนอื่น ปล่อยคู่ให้เดียวดายอยู่บ้านรอเป็นทุ ก ข์ใจ หลอ กให้รอคอย

การแก้ไขวิบากก ร ร ม ของคนที่เกิดวันศุกร์

1. ตั้งสัจจะว่าจะไม่แย่งสามีหรือภรรย าของคนอื่น มาเป็นของตนเอง

2. หมั่นถวายเทียนคู่ในวันเกิดตนเองปีละครั้ง ขอเสริมด ว งชีวิตคู่

3. ถวายสังฆทานในวันเกิด เพื่อขอพรให้สมหวังด้านชีวิตคู่

4. บริจาคท รั พ ย์ให้กับคู่แต่งงานในงานแต่งงาน เพื่อส่งเสริมให้เขาสมหวังในความรัก และตนเองก็จะได้บุญต่อไป

5. ไกล่เกลี่ยคู่สามี-ภรรย า ที่ทะเลาะกันแยกทางกัน ให้มารู้สึกดีต่อ กัน จะได้บุญด้านธรรมทางด้านชีวิตคู่

คนเกิดวันเสาร์

มักเกิดจากการสูญเ สี ย คิดมากวิตกกังวล และต้องกำพร้าข า ดคนอุปถัมภ์ โดนคนอื่นเอาเปรียบ และต้องทุ ก ข์ใจ อยู่บ่อยครั้ง สังเกตุว่าตอนเป็นเด็กนั้น มักจะต้องพลัดพรากจากคนที่รัก ตอนกลางชีวิตบางครั้งจะต้อง คิ ด ม า ก หรือรักใครจะรักฝังใจ นี่แหละคือ ก ร ร มเดิมเคยทำให้พ่อแม่ และคนที่คุณรักนั้นเ สี ยใจ

การแก้ไขวิบากก ร ร ม ของคนเกิดวันเสาร์

1. ต้องบวชชีพราหมณ์ เพราะกุศลของการบวช ปฏิบัติธรรมทำให้เจ้าก ร ร มนายเ ว รอโหสิก ร ร ม และตนเองได้พบสิ่งที่มีกุศลมากขึ้น

2. ยึดพรหมวิหาร 4 มี เมตต า กรุณ มุทิต า อุเบกขา จะทำให้ชีวิตมีความเมตต า

3. นำหลวงพ่อโสธรสักการะที่บ้าน และสวดมนต์ขอพรให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข

คนเกิดวันอาทิตย์

วิบากก ร ร มที่ติดตัวอยู่เสมอนั้น มักจะทำบุญคนไม่ค่อยขึ้น ในช่วงวัยเด็กอาจจะเกิดความลำบาก และเมื่อโตขึ้นนั้นก็ยังเจอปัญหาในเรื่องเกี่ยวข้องกับบริวารอีกเป็นคนชอบเชื่อคนง่าย และไว้ใจคน ทั้งยังเป็นคนกตัญญูกับผู้ที่ให้การช่วยเหลือ

การแก้ไขวิบากก ร ร ม ของคนที่เกิดในวันอาทิตย์

1. พย าย ามทำบุญอุทิศส่วนกุศล ทุกวันเกิด

2. หากมีคนที่ล่วงเกินยังมีชีวิตอยู่ หาเงินไปคืนและขออโหสิก ร ร มซะเพื่อชีวิตเราจะได้ดีขึ้นต่อไป

3. ตักบาตร วันโกนอุทิศให้เจ้าก ร ร มนายเ ว รให้ได้รับกุศล และเปิดทางให้ชีวิตดีขึ้น

4. ทำกุศลกับผู้มีพระคุณและช่วยคนไว้ เพื่อย ามทุ ก ข์ย ากจะได้มีคน มาเหลียวแล และดูแลเราบ้าง

5. สวดมนต์ทุกวันเกิด และแผ่เมตต าให้เจ้าก ร ร มนายเ ว รให้ได้รับกุศลและอโหสิก ร ร มซึ่งกันและกัน

ที่มา  poobpub