ลำบากจนวันแก่ ถ้ายังมีนิสัย 8 ข้ อนี้ เลิกทำแล้วชีวิตจะดีกว่าเดิม

บางครั้งที่เรายังขัดสนในเรื่องของเ งิ น ทั้งที่ทำงานได้เ งิ นเดือนไม่ใช่น้อยแต่กลับยังขัดสน นั่นเป็นเพราะนิสัยการใช้เ งิ นของเรา ที่ไม่มีการวางแผนของการใช้เ งิ น จึงทำให้เราขัดสน เป็นห นี้ ซึ่งถ้าเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆและไม่ยอมที่จะปรับเปลี่ยนนิสัยฟุ่มเฟือยของตัวเอง เราก็จะขัดสน ลำบากอ ย่ างนี้ไปจนแก่

วันนี้เราเลยจะพามาดูว่า คุณมีนิสัยต่อไปนี้อยู่หรือเปล่า เพราะถ้ามีแน่นอนว่านิสัยพวกนี้แหละ อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณขัดสนเ งิ นทอง และจะทำให้ลำบากไปจนแก่ ถ้าไม่เลิก จะมีนิสัยไหนบ้างเราไปดูกัน

1. ใช้เ งิ นเพิ่มมากขึ้น

ไม่ผิ ดเลย หากจะ อย ากมีชีวิตที่ดีขึ้น แต่ไม่ควรอ ย่ าลืมว่าชีวิตที่ดีขึ้นไม่จำเป็นต้องมากับร า ย จ่ายที่มหาศ าล ลองใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้น เลิกเป็นนักสะสมแค่นี้ก็ทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว เพราะถ้าได้เ งิ นเดือนเพิ่ม

แต่ใช้จ่ายเพิ่มสุดท้ายอาจได้แค่อย ากมีชีวิตที่ดีขึ้น เพราะยังทำตัวแบบเดิม บอาจก่อให้เกิด ปัญหาต ามมาโดยเฉพาะห นี้สิน ที่พอ กพูน โดยไม่ทันตั้งตัวเลย

2. ไม่สนใจอนาคตตัวเอง

เจอ กับปัญหาเลือ กที่จะเดินหนีหันหลังให้หรือบ่ายเบี่ยง หล า ยคนคงเป็นแบบนี้แล้วปัญหา ก็ยังคงกองอยู่ตรงหน้า เผลอๆ อาจหนักขึ้นจนเข้าขั้นวิก ฤ ติได้ในเรื่องของการเ งิ น ก็เหมือนกันนะ หล า ยคนสนใจกับความสุขในวันนี้

ปาร์ตี้สนุก กินอิ่ม เที่ยวบ่อยทั้งๆที่รู้อยู่แก่ใจว่ายังไม่มีเ งิ นเก็บ หรือไมมี เ งิ นสดสำหรับ ย ามฉุ กเฉิ น ไม่เคยวางแผนการเ งิ นไม่คิดจะลงมือทำและปัญหา ก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่อ ย่ างนั้น

จะดีกว่าไม่น้อยหากการตัดสินใจใช้เ งิ นทุกครั้ง ได้ฉุ กคิดถึงอนาคต บ้างบ้าน ผ่อนหมดยังห นี้บั ตรเครดิ ต จ่ายหมดมั้ยเกษียณที่ว่าต้องใช้เ งิ นเยอะ เรามีแค่ไหน หัดอ ดเปรี้ยวไว้กินหวานซะบ้างนะ

3. ไม่สนใจ ห นี้

น้อยคนที่จะไม่มีห นี้ แต่คน มีห นี้ กลับไม่ให้ความสำคัญกับการ ชำ ร ะห นี้หรือบางคนไม่ให้ความสำคัญ กับการจัดการห นี้เลย ฉะนั้นก็ย่อมทำให้เขาตกอยู่ในวังวนของ ห นี้ ไปเรื่อยๆ เพราะได้เ งิ น มาเมื่อไหร่

ก็มัวแต่สนุกกับการใช้จ่ายเพลินกับการใช้เ งิ น กระทั่งด อ กเบี้ย ทบต้นไปเรื่อย ๆ แต่คนที่อย ากร ว ยจะ กลั วห นี้พวกเขา จึงให้ความสำคัญ กับ ห นี้ เมื่อมีร า ย ได้เข้ามาก็จะรีบชำ ร ะ จนกระทั่งเป็นไท

4. เป็นสาวก เทคโนโลยีใหม่ๆ

ใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ เทคโนโลยีคงรู้เลยว่าไม่มีวันหยุดสำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆยิ่งวิ่งต ามเท่าไหร่ เ งิ นก็จะยิ่งหมด และ นั่นก็ทำให้ร า ย ได้ที่มากขึ้น ไม่เคยพอสักทีเพราะต้องต ามเทรนด์เหล่านี้ ไม่ผิ ดถ้าจะซื้ อโทรศั พท์เครื่องใหม่

ไม่แปลกหากคิดจะมีอุปกรณ์คู่กาย ไม่ใช่เรื่องเกินจำเป็น ถ้าเราจะมีอุปกรณ์พกพา มากกว่า 1 อ ย่ าง เพียง แต่ต้องใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราซื้ อได้ด้วย และให้คุ้มค่าคุ้มราค าจริงๆ ไง

5. ไม่เคยตั้ง งบ การใช้เ งิ น

เชื่อว่าหล า ยท่านคงเป็น ที่ไม่เคยตั้งงบประมาณ การใช้เ งิ นเลย จะช้อปปีใหม่จะเที่ยว จะซื้ อเสื้อผ้า ก็จัดเต็ม แล้วเป็นไง สุดท้ายก็เกินความจำเป็น เกินกำลังท รั พ ย์แล้วกล า ยเป็นห นี้ในท้ายที่สุด

ฉะนั้นควรตั้งงบ ในการใช้เ งิ นทุกครั้ง เช่นจะซื้ อของวาเลนไทน์ให้คนรัก ไม่เกินกี่บาทก็ว่าไป จะไปเที่ยวท ริปกลางปี งบประมาณสักแค่ไหนก็ว่าไปจากนั้นยึดมั่นกับสิ่งที่ตั้งไว้ ทำต ามแผน ไม่ใช้เกินงบ แล้วคุณจะตั ดสิ่งที่ไม่จำเป็นออ กไปได้

6. แยกไม่ออ กว่า จำเป็นหรือต้องการกันแน่

แยกง่ายที่สุดก็คือ ต้องรู้ว่าสิ่งไหนต้องมี ข าดไปแล้วจะใช้ชีวิตไม่ได้อ ย่ างเช่นปัจจัย 4 หรือสิ่งไหน มีก็ดี ไม่มีก็ได้ ข าดไปแล้ว ยังใช้ชีวิตได้แต่ถ้ามัน มีแล้ว ชีวิตจะดีขึ้น ก็ซื้ อไปเถอะ หรือ

สิ่งไหนไม่จำเป็นต้องมีแต่ถ้าแยกไม่ได้แล้วเอาอารมณ์ เป็นที่ตั้ง อาจเป็นเหยื่ อ ภาพลวงของความจำเป็นทีนี้มันจะทำให้เรามี แต่จ่ายกับจ่ายไ ม่มีที่สิ้นสุด

7. เร็วไปที่จะออมเ งิ น

เชื่อว่าหล า ยคนคงคิดแบบนี้ ในวันที่เรายังตื่นต าตื่นใจกับสิ่งรอบตัวอันนู้นก็ใช่อันนี้ก็ต้องการ ของพวกนี้มันแค่ ภาพลวงของ ความจำเป็นผุดขึ้น มาตรงหน้า ทำให้เราเ สี ยท รั พ ย์เรื่อยๆ

ทั้งที่สิ่งเหล่านั้น อาจเป็นแค่ความต้องการมีก็ดี ไม่มีก็ได้งี้ เลิกผัดวันประกั นพรุ่งซะที แล้วเริ่มออมเ งิ น จะสิบร้อยพันหมื่นก็ถือว่าได้เริ่มต้นแล้ว จากนั้นสร้างวินัยให้กับตนเองเข้าไว้ ทำต่อเนื่องสม่ำเสมอ แม้จะไม่อย ากออมก็ต าม เพราะมันคือวินัย

8. ไม่เคยจดเรื่อง การจับจ่ายในแต่ละวัน

นายสั่งงา นก็จด เข้าห้องประชุมก็จด ทุกเรื่องที่ทำ ทำเพื่อคนอื่นทั้งนั้น แต่หล า ยๆคนไม่เคยแม้แต่จะจดเรื่อง เ งิ น เรื่องของตัวเองแท้ๆ ทั้งที่เป็นเรื่องที่ดี กับตัวเองเพราะคิดว่าเรารู้อยู่แล้ว ว่ารับจ่าย ออมเท่าไหร่ จริงอยู่

ที่เรารู้ความเคลื่อนไหวเหล่านั้นแต่มันอาจเป็นแค่ก้อนใหญ่ ๆ เท่านั้น แต่ร า ย จ่ายทั่วไป จิปาถะ กาแฟ ขน มเสื้อผ้าไรงี้อุปกรณ์ต่างๆ แม้แต่ค่าใช้จ่ายย่อย ก่อนจะรวมเป็นห นี้ ก้อนใหญ่ คงไม่รู้ว่าจ่ายอะไรไปบ้าง ไม่เคยจะสนใจ และนั่นก็เป็น รู รั่ ว เล็ก ๆ สร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ ต่อสถานะการเ งิ น ของคุณไง

ที่มา  boktorth