รู้ทัน มิตรตีสองหน้า ต่อหน้าทำดี ลับหลังนินท า

มิตร ที่ ตีสองหน้า คือ สิ่งที่เขาเลือ ก เป็น ไม่ใช่แค่ กับคุณ แต่เขาเป็นเช่นนี้กับทุกคน แม้แต่คนที่ไม่เคย ทำร้ า ย เขา เพราะเขาไม่ได้ต้องการ ให้ใครมา ดีกับเขา เขาแค่ต้องการ ไม่ให้ใคร ดีกว่าเขา ดังนั้น ทุกคนที่ขวางท างความรู้สึก เป็นที่หนึ่ง ของเขา จะถูกนินท าว่าร้ า ย เพื่อ กดให้คนอื่นดู ต่ำ ลง และเพื่อให้เขาดู สูง ขึ้น

ในสังคมปัจจุบัน หล า ยคน มักเข้าหาผู้อื่น เพื่อผลประโยชน์ อาจจะต้องสวมหน้ากาก แสร้งทำดี เพื่อประจบและเอาใจ หวังผลอะไร จากอีกฝ่าย หรือเพื่อลบปมอะไรบางอ ย่ าง ภายในใจออ กไป เราจึงอย ากแนะ วิ ธีรับมือ กับมิตร ที่ตีสองหน้า

หรือคนที่ไม่จริงใจ มาฝากกัน มิตรที่ตีสองหน้า คือนิสัยที่เขาเป็น จนกล า ยเป็นปกติ หรือที่เรียกว่าสันดา ไม่ใช่แค่ กับคุณหรอ กนะ แต่เขาเป็นเช่นนี้กับทุกคน แม้แต่คนที่ไม่เคย ร้ า ย กับเขาก็ต าม

เพราะเขาไม่ได้ต้องการ ให้ใครมาดีกับเขา เขาแค่ต้องการไม่ให้ใคร ดีไปมากกว่าเขา เท่านั้นเอง ดังนั้นทุกคนที่ ดีกว่าเขา เหนือ กว่าเขา เก่งกว่าเขา จะต้องถูกความรู้สึก ความต้องการเป็นที่หนึ่งของเขา

นินท าและว่าร้ ายในสักวัน ความสุขของเขา คือ การกดให้คนอื่นดูต่ำลง เพื่อ ดึงตัวเองให้สูงขึ้น แต่ช่างหน้าเ สี ยด า ยเขาทำได้แค่รู้สึกสูงขึ้น แต่เขาไม่ได้เป็น เช่นนั้น เพราะการกระทำที่ ไร้ระดับ มัน ยกระดับคนไม่ได้

วิ ธีรับมือ กับมิตรแบบนี้นั้น ไม่ย าก เพราะคุณไม่ต้องทำอะไรเลย การอยู่เฉยๆของคุณ จะทำให้เขา ยิ่งร้อนรุ่มภายในใจ ขอให้เห็นใจ และให้อภั ยเขา แล้วอยู่สูงๆ เปล่งประกาย ความสุขของคุณต่อไป

เพราะเมื่อเขาทำกับคุณไม่ได้ผล เขาก็จะเหนื่อยและท้อไปเอง เราไม่จำเป็นต้อง ตอบโต้ ทุกคนที่เข้ามาว่าเราหรอ ก มันเ สี ยเวลาเปล่า ถ้าเราต้องเถียงกับคนอื่นทุกครั้ง ที่เห็นต่าง วันๆก็คงไม่ต้องทำอะไร หมดเวลาที่จะเดินไปให้ถึงเป้าหมาย

แทนที่จะเ สี ยเวลาไปเอาชนะหาท าง ไปให้ถึงเป้าหมายของเราจะดีกว่า จงจำไว้ว่าไม่มีใครเก่งขึ้นจากการ ยุ่งเรื่องของชาวบ้าน แต่จะเก่งขึ้นได้คือโฟกัสที่เป้าหมายข้ องตัวเอง ไม่มีใครร่างกายแข็งแ ร งขึ้น จากการสอนคนอื่น ออ กกำลังกายแต่ร่างกาย จะแข็งแ ร งขึ้นได้ จากการออ กกำลังกายให้ตัวเอง

ที่มา  stand-smiling