ยกมือขึ้น มาดู บอ กจุดเด่น จุดด้อยของคุณ ผู้หญิงฝั่งซ้าย ผู้ชายฝั่งขวา

ถ้าจะพูดถึงการดูด ว งทำนาย นอ กจากดูจากวันเดือนปีเกิดแล้ว ก็คงจะเป็นการดูจากล า ยมือ ที่เป็นที่นิยมในกลุ่มของการทำนายท า ยทัก และวันนี้ใครที่ชอบในการดูด ว ง เรามีมาฝากกัน จะเกี่ยวกับอะไรนั้นเราไปดูกันเลยยยย

รู้หรือไม่ว่า ลักษณะนิ้วมือและหลังฝ่ามือที่อยู่บนร่างกายของเรา สามารถบ่งบอ กถึงลักษณะนิสัยของคนเราได้ด้วยนะ ซึ่งก็เป็นศาสตร์การทำนายอ ย่ างหนึ่งที่นิยมกัน มาก โดยวิ ธีการดูก็คือ ให้แบฝ่ามือออ ก แล้วยกนิ้วก้อยขึ้น มาดู ผู้หญิงให้ดูฝั่งซ้าย ส่วนผู้ชายให้ดูฝั่งขวา ถ้าพร้อมแล้วก็ยกมือขึ้น มา แล้วดูไปพร้อมๆกันเลย

ข้ อนิ้วไหนของนิ้วก้อยย าวที่สุด บอ กถึงจุดเด่นของคุณ

1. ข้ อล่างย าวที่สุด บ่งบอ กว่าคุณเป็นคน มีลักษณะ ชอบออ กไปท่องโลกกว้าง รักอิสระ ไม่ชอบอยู่ในกรอบ หรือทำต ามคำสั่งใคร และไม่ชอบการถูกบังคับอ ย่ างมาก เป็นคนที่กล้าพูด ตรงไปตรงมา เปิดเผย และมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง เชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง

2. ข้ อ กลางย าวที่สุด บ่งบอ กว่าคุณเป็นคน มีลักษณะ คุณเป็นคนใจเย็น โอบอ้อมอารีกับคนรอบข้าง และใส่ใจคนรอบข้าวเสมอ เป็นคนที่มีความอ ดทนสูง หนักแน่น

3. ข้ อบนย าวที่สุด บ่งบอ กว่าคุณเป็นคน มีลักษณะ ใช้คำพูดได้อ ย่ างดี มีพรสวรรค์ในการเจรจา คำพูดน่าเชื่อถือ โน้มน้าวคนได้ พูดจาฉะฉานน่าฟัง เป็นคนที่ละเอียดรอบคอบ คิดไตร่ตรองหล า ยชั้น และช่างสังเกต

ข้ อนิ้วไหนสั้นที่สุดบ่งบอ กถึง ข้ อ ด้ อ ย ของคุณ

1. ข้ อล่างสั้นที่สุด บ่งบอ กว่าคุณเป็นคน มีลักษณะ ง่ายๆสบายๆ เป็นคนตรงๆจริงใจ ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรกับใคร และก็เป็นคนที่เชื่อคนง่าย จึงทำให้โดน ห ล อ ก อยู่บ่อยๆ

2. ข้ อ กลางสั้นที่สุด บ่งบอ กว่าคุณเป็นคน มีลักษณะ ที่น่าเชื่อถือ คุณเป็นคนที่รักความยุติธรรม และเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากๆ มุ่งมั่น ตั้งใจทำอะไรทำจริง แต่จะไม่ค่อยยอมใครง่ายๆ หัวแข็งบ้าง

3. ข้ อบนสั้นที่สุด บ่งบอ กว่าคุณเป็นคน มีลักษณะ เป็นคนขี้อาย และไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง จึงไม่ค่อยกล้าแสดงออ ก ชอบอยู่คนเดียวเงียบ ไม่ไปสุงสิง หรือผูกมิตรทำความรู้จักกับใครเท่าไหร่

นอ กจากการดูลักษณะของนิ้วก้อย บ่งบอ กนิสัยแล้ว เราลองมาดูลักษณะของหลังฝ่ามือ กันบ้างดีกว่า โดยมี 4 ลักษณะฝ่ามือแบบนี้ ที่จะมีชีวิตที่ดีที่สุด

1. นิ้วมือสิบนิ้วอ้วนและสั้น

เป็นคนที่มีพลังชีวิต และอายุยืนย าว เป็นคนที่ไม่อ ดย าก มีรายได้เข้ามาอ ย่ างสม่ำเสมอ และชอบทำอะไรจริงจัง มีชีวิตแต่งงานและครอบครัวที่มั่นคง

2. นิ้วเรียวย าว เนินพุธหนา

เนินพุธ หมายถึง เนินบนฝ่ามือด้านล่างของนิ้วก้อย ซึ่งหากใครเป็นแบบนี้แสดงว่า ได้รับพรมามาก จะมีด ว งด้านการเ งิ น ชะต าเหมาะกับการทำธุรกิจ สามารถทำเ งิ นได้มากจากธุรกิจของตัวเอง มีด ว งของความมั่นคั่ง มั่งคั่ง

3. หลังมือมีไฝ

หากใครมีไฝที่หลังมือ โดยเฉพาะไฝที่เล็กมากๆและเป็นสีดำ คุณเป็นคนที่มีจิตใจดี ใจกว้าง ได้รับพรจากสวรรค์ เป็นคนที่โชคดี สามารถสร้างตัวได้ตั้งแต่อายุยังน้อย และยังได้แต่งงานกับสามีที่ดี

4. มือซ้ายล า ยมือ ข า ด

หมายถึง ความมั่นคง เป็นคนที่มีความสามารถในการหาเ งิ นได้มาก กล้าคิดและลงมือทำ แต่ความร่ำร ว ยในชีวิต จะต้องเกิดจากการหามาด้วยน้ำพักน้ำแรง ด้วย2 มือของตัวเอง เป็นคนที่ไม่ค่อยจะมี ทุ ก ข์ เพราะรัก ถึงจะแต่งงานช้า แต่ก็สร้างครอบครัวกับผู้ชายที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด มั่นคงทั้งในเรื่องความรัก และการเ งิ น

ที่มา  bitcoretech