มัวแต่อวดชีวิตว่าร ว ย กินหรู อยู่แพง ทั้งที่ห นี้สินท่วมหัว

เมื่อค่านิยมของคนสมัยใหม่เปลี่ยนไป หล า ยๆ สิ่งเข้าถึงง่ายและรวดเร็วขึ้น จนทำให้หล า ยๆ คน มีนิสัยที่เรียกว่าเป็นคนขี้อวด แต่ไม่ไม่ได้มองย้อนกลับไปถึงฐานะตัวเองว่าแท้ที่จริงแล้วกำลังเงินที่มีนั้นสามารถที่จะอวดร ว ย

อวดความหรูหราในชีวิตได้หรือเปล่า วันนี้เราก็อยากที่จะแนะบทความข้อคิดดีๆ เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจใครหล า ยๆ คน กับบทความ มัวแต่อวดชีวิตว่าร ว ย กินหรู อยู่แพง ทั้งที่ห นี้สินท่วมหัว ไปดูกันว่าการอวดร ว ย แต่ชีวิตเป็นห นี้นั้นเป็นอย่ างไร

ยุคสมัยนี้ คนส่วน มาก ยอมซื้ อ ยอมจ่ายสิ่งของ ที่เกินความจำเป็น เพื่ออวดกันทั้งนั้น พอได้หน้าแล้ว ก็กลับมานั่งใช้ห นี้ ต ามระเบียบ

เมื่อ 100 ปี ก่อน คนจี นหนีความย ากจน เป็นกุลี,แบกข้าวสาร,ขา ยน้ำเต้าหู้ ฯล ฯ คนบ้านเรา ก็ไปดูถูก เขาว่าไอ้เจ็ก แต่ดีที่คนจี นขยัน หนักเอาเบาสู้ อย ากเป็นเจ้าของกิจการ อย า กเป็นพ่อค้า

คนไ ท ยชอบสบาย อย ากเป็นเจ้าคน นายคน รับราชการมียศมีเกียรติ พอมาวันนี้ คนจี น ร่ำร ว ย เป็นเจ้าของกิจการมากมาย ส่วนเราเป็นลูกจ้าง เป็นลูกห นี้คนจี น

เมื่อ 50 ปี ก่อน คนอิ น เดี ย คนบั ง ก ล า เ ท ศ หนีความย ากจ น มาเมืองกรุง เป็นคนขา ยน มแพะข ายถั่ว เราก็ดูถูกเขา เรียกไอ้บัง

แต่คนอินเดียขยัน เจียมตัว ประหยัดเก็บออม ไม่ยอมเสียเปรียบ วันนี้เขาเป็นเจ้าของกิจการ มากมาย ส่วนคนบ้านเรา ก็เป็นลูกจ้าง และเป็นลูกห นี้คนอินเดีย

เมื่อ 30 ปีก่อน คนเวียดนามอพยพมา เพราะส ง ค ร า ม มาเมืองกรุงชลบุรี เป็นลูกจ้างทำประมงทำนา คนไ ท ยไปดูถูกเขา ว่าไอ้แกว

แล้ววันนี้ บ้านเรา โดยเฉพาะทางอีสานภาคตะวันออ ก คนเ วี ย ด น า ม เป็นเจ้าของกิจการ มากมาย แล้วเราล่ะ เป็นลูกจ้างเป็นลูกห นี้เขา

วันนี้คนล า ว คนพ ม่ า คนเ ข ม ร เข้ามาบ้านเรา เป็นคนรับใช้ในบ้าน พนักงานโรงแรม เด็กเสิร์ฟร้านอาหาร,คนงานก่อสร้าง เราไปดูถูก เรียกเขาว่าไอ่เขมร

ไอ่หม่อง ในอนาคตอีก 20 ปี ข้างหน้า ชนช าติต่างๆ ที่อพยพเข้ามา ก็คงเป็นเจ้าของกิจการ ส่วนเรา ก็กลับมาเป็น

ลูกจ้างเขา และอาจเป็นลูกห นี้เขาด้วย เหมือนรุ่นพ่อแม่ปู่ย่ าต า-ย าย ของพวกเรา นี่แหละคือคนบ้านเราแท้ๆ ทำไมคนไ ท ย มีความรู้ แต่ไม่สร้างโอกาส

ไม่สร้างงาน ให้มีคุณค่า งานหนักหน่อย ก็ท้อ บ่นเหนื่อย เ งินเดือนน้อย อย ากลาออ ก ไม่มองว่าตัวเอง ทำงานคุ้มค่าจ้างหรือเปล่า น่าเป็นห่วงจริงๆ คนไ ท ยรักสนุก

รักสบาย ไม่พึ่งพาตัวเอง ชอบหรูหราชอบอวด ฉิ บหา ยไม่ว่า ขอแค่ได้หน้าก็พอ แข่งกันอวดร ว ย แต่มีห นี้ท่วมหัว หลอ กตัวเองหน้าชื่นอ กตรม เอาใจลูกเกินไป เลี้ยงลูกไม่รู้จักโต ข ายที่ดิน ปู่ย่ าต า-ย ายกิน อย่ าให้เป็นอย่ างนี้เลยนะ คนบ้านเรา มีฝีมือมากมาย ทักษะดี ฉลาด มีไหวพริบเอาตัวรอ ดเก่ง นำมันออ กมาใช้ให้เกิดประโยชน์ดีกว่า

ที่มา y a k r o o k a s e t