พ่อแม่ไม่ใช่แค่คนเฝ้าบ้าน ข้ อคิดเ ตื อ นสติดีมาก

ในโลกใบนี้ ไม่มีใครที่จะมีพระคุณกับเรา ได้เท่าพ่อ กับแม่ ที่เลี้ยงดูเรามาแล้วล่ะ เราไม่ต้องไปหากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน เพื่อขอพรอะไรหรอ กนะ แค่เรากราบไหว้พ่อแม่ ผู้เป็นเสมือนพระอรหันต์ในบ้าน

ทุกวัน แค่นั้นก็ดีที่สุดแล้วล่ะ พรที่ได้รับจากพ่อแม่ คือพรที่ประเสริฐที่สุดแล้ว บางคนนั้น มัวแต่เอาเวลาไปกราบไหว้คนอื่น จนลืมกราบไหว้พระอรหันต์ในบ้านของเรา คนที่รักเราโดยไม่มีข้ อแม้ใดๆ ให้เราได้แม้กระทั่ง ชีวิตของเขา

ในตอนที่พวกท่านทั้งสองยังอยู่ อย ากให้ดูแลและรัก พวกท่านให้มากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำให้ได้ ก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสได้ทดแทนบุญคุณ ได้ทำหน้าที่ ลูกที่ดี เพราะฉะนั้นอ ย่ าคิดได้ในตอนที่มันสายเกินไป และจงจำเอาไว้ให้ขึ้นใจว่า บนโลกนี้ไม่มีใครรักและหวังดี กับเราได้เท่าพ่อแม่ของเราอีกแล้ว

มีคำโบราณ เคยกล่าวไว้ว่า มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านเหมือน มีสิ่งล้ำค่า บ่อยครั้งที่เรามักจะใส่ใจคนนอ กบ้าน มากกว่าคนในบ้าน ทั้งให้ความสำคัญ และใช้เวลาอยู่กับคนนอ กบ้าน มากกว่า แต่กับคนในบ้าน กลับ ละเลย ความรู้สึกเขาไปซะอ ย่ างงั้น

อาจจะเป็นเพราะ ความเคยชิน ที่คิดว่า เจอ กันอยู่ทุกวัน เดี๋ยวค่อยดูแล จึงทำให้เราเลือ กที่จะเมินเฉยต่อคนในบ้าน ไม่ต้องรีบร้อน ที่จะทำอะไรให้ท่าน เพราะกลับมาบ้านก็ยังต้องเจอ กันอยู่ แต่คุณกำลังลืมอะไรไปอยู่หรือเปล่า

พ่อแม่ ไม่ได้มีเวลาอยู่กับเรา หรือรอเราไปได้ตลอ ดชีวิต ดังนั้น จงให้ ความสำคัญ ท่านเป็นอันดับแรกก่อนเสมอ อ ย่ าเอาของโปรดมาให้กิน ในวันที่พ่อแม่กินไม่ได้ อ ย่ าพาไปเที่ยว ในวันที่พ่อแม่ไม่มีเรี่ยวแรงจะเดิน

อ ย่ าขอโ ท ษพ่อแม่ ในวันที่สายเกินไปแล้ว อ ย่ าอย ากจับมือ ในวันที่พ่อแม่ ไม่รู้สึกแล้ว อ ย่ าบอ กรัก บอ กคิดถึง ในวันที่พ่อแม่ไม่ได้ยินแล้ว อ ย่ าอย ากกอ ดพ่อแม่ ในวันที่เหลือเพียงแต่รูปท่านให้กอ ด อ ย่ ารอ กราบเท้าพ่อแม่ ในวันสุดท้ายของชีวิตท่าน

พ่อแม่ สามารถรอลูกได้เสมอ แต่ชีวิตท่านอยู่ไม่ได้ตลอ ดไป อ ย่ ามองว่าพ่อแม่ เป็นเพียงคนเฝ้าบ้าน เมื่อก่อน ตอนที่ยังพูดไม่เป็น ใครกันที่เป็นคนสอนให้พูดได้ เมื่อก่อน ตอนที่ยังเดินไม่เป็น ใครกันที่สอนให้เดินได้

เมื่อก่อน ตอนที่ยังกินข้าวเองไม่เป็น ใครกันที่ป้อนข้าวป้อนน้ำ เมื่อก่อน ตอนที่อาบน้ำเองไม่เป็น ใครกันที่ล้างให้ โดยไม่นึก รั ง เ กี ย จ ชีวิตทุกคน มีค่า เพราะเวลานั้น มีจำกัด บนโลกใบนี้มีความไม่เที่ยงอยู่มาก

ถ้ารู้ว่าเวลามีไม่มาก ก็จงทำสิ่งดีๆให้กัน มากๆ อ ย่ าไป ท ะ เ ล า ะ หงุดหงิดใส่กัน หรือมัวแต่มีอคติ เพราะมันเ สี ยเวลาที่มีค่าไปโดยเปล่าประโยชน์ หากยังมี โอกาส ได้ดูแลท่านอยู่ ก็จงรีบทำซะ

ที่มา  bitcoretech