พกเงินขวัญถุงตามปีนักษัตร พกแบงค์ลักษณะเหล่านี้ เงินทองไหลมาเทมา

วันนี้เราจะพาคุณไปดูการพกเงินขวัญถุงตามปีนักษัตร ว่าแต่ละปีนักษัตรต้องพกเงินขวัญถุงแบงค์ไหน ถึงจะมีเงินทองไหลมาเทมา กับ พกเงินขวัญถุงตามปีนักษัตร พกแบงค์ลักษณะเหล่านี้ เงินทองไหลมาเทมา

‘เรื่องโชคลาภ’ ก็ยังเป็นอะไรที่พิสูจน์ไม่ได้ ยิ่งปกตินั้นคนก็มักจะนำ เครื่องราง ของนำโชคต่างๆ มาติดตัวไว้อยู่เสมอเพราะเชื่อว่าหากมีสิ่งเหล่านี้อยู่ใกล้ตัวก็จะช่วยให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและการป้องกันภั ยต่างๆอีกด้วย ส่วนของนำโชคที่ว่าจะมีอะไรบ้างลองมาดูกันเลยจ้า

ผู้ที่เกิดปีขาล

พกแบงค์ 20 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 5

พับแบงค์เป็นสาม เ ห ลี่ ย ม แล้วตั้งนะโม 3 จบ พร้อมกล่าวคาถา
อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามาย าตราย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิดปีชวด

พกแบงค์ 20 บาทที่ลงท้ายด้วยเลข 7

พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้วตั้งนะโม 3 จบ พร้อมกล่าวคาถา
อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตราย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิดปีฉลู

พกแบงค์ 50 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 2

พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้วตั้งนะโม 3 จบ ท่องคาถา
อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามาย าตราย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิดปีเถาะ

พกแบงค์ 100 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 6

พั บ แ บ ง ค์เ ป็นสามเหลี่ยม แล้วตั้งนะโม 3 จบ ท่องคาถา
อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามาย าตราย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิดปีมะโรง

พกแบงค์ 50 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 4

พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้วตั้งนะโม 3 จบ ท่องคาถา
อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามาย าตราย า มดี วันชัย ม า ร ศ รี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิดปีมะเส็ง

พกแบงค์ 100 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 4

พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยม ตั้งนะโม 3 จบ ท่องคาถา
อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามาย าตราย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิดปีมะเมีย

พกแบงค์ 20 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 6

พับแบงค์ เ ป็ น ส า ม เหลี่ยมแล้ว ตั้งนะโม 3 จบ ท่องคาถา
อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามาย าตราย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิดปีมะแม

พกแบงค์ 50 บาท ที่เลขลงท้ายด้วยเลข 1

พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้ว ตั้งนะโม 3 จบ ท่องคาถา
อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามาย าตราย า มดี วันชัยมารศรี ส วั ส ดี ราโพ นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิดปีวอ ก

พกแบงค์ 20 ที่ด้านหลังลงท้ายด้วยเลข 1

พับแบงค์ เ ป็ น สามเหลี่ยมแล้ว ตั้งนโม 3 จบ ท่องคาถา
อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามาย าตราย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิดปีระกา

พกแบงค์ 20 ที่ตัวเลขข้างท้ายลงท้ายด้วยเลข 9

พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยม ตั้งนะโม 3 จบ ท่องคาถา
อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สั ม พุ ท โธมามาย าตราย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิดปีจอ

พกแบงค์ 100 บาท ที่ด้านหลังลงท้ายด้วยเลข 4

พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยม ตั้งนะโม 3 จบ แ ล้ วท่องคาถา
อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามาย าตราย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิดปีกุน

ให้พกแบงค์ 50 บาท ที่มีตัวเลขลงท้ายเป็นเลข 4

พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยม พร้อมกับตั้งนะโม 3 จบ ท่องคาถา นี้
อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามาย าตราย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ที่มา poobpub