ฝากไว้ให้คิด บางทีความดี ก็ซื้ อใจใครไม่ได้

ว่ากันว่าทำดีต้องได้ดีเป็นการตอบแทน รู้ไหมว่ามันไม่ใช่เสมอไปหรอ กนะ การทำดีมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องทำ แต่ถ้าจะต้องเอาไปแลกกับบางอ ย่ างบางทีมันก็ใช้ไม่ได้ ฉนั้นเรามีบทความที่อย ากฝากไว้ให้คิดสำหรับใครที่กำลังจะเอาความดีไปแลกใจกับคนที่เขาไม่เห็นค่าตัวเรา จะเป็นอ ย่ างไรไปดูกันเลย

หล า ยคนอาจจะคิดว่าความดีนั้นสามารถ ซื้ อใจคนอื่นได้ จะเอาชนะเขาด้วยความดีที่ตัวเองมี แต่ในความเป็นจริงบางครั้ง ความดีมันก็ไม่สามารถซื้ อใจใครได้หรอ กนะ อ ย่ าลืมนะว่าต่อให้เราจะทำดีกับเขามากแค่ไหน แต่ถ้าเราไม่ใช่สำหรับเขา ยังไงมันก็ไม่มีผลหรอ กนะ

เคยเป็นไหม ไม่ว่าเราทำดีแค่ไหนสุดท้ายเขาก็ไม่เห็นค่าเพราะสำหรับคนบางคน ความดีซื้ อใจเขาไม่ได้ทำทุกอ ย่ างเพื่อหวังให้ทุกคนบนโลกมารักเราเหนื่อยเปล่า มันเป็นไปไมได้หรอ กเพราะใส่ใจมากไปเราจึงทุ ก ข์

เพราะสงสัยมากไปจึงท ร ม า น หากเข้าใจจึงเป็นสุข ปล่อยวางได้จึงเป็นอิสระ ปล่อยไปบ้ างช่างมันเรามาสู่โลกนี้เสมือนนักเดินทาง เรื่องราวมากมาย ใช่เราเป็นผู้ตัดสินเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในวันนี้

พอถึงวันพรุ่งนี้ก็กล า ยเป็นเรื่องเล็ก เรื่องที่ใหญ่ที่สุดในเดือนนี้ พอเดือนหน้าก็กล า ยเป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าปากต่อปากกันไปนานๆ สุดท้ายก็เป็นแค่คำนินทา อ ย่ าเอาความดีของเรา ไปซื้ อใจเขาให้เ สี ยเวลา

เราทุกคนเป็นได้ก็แค่คนในคำนินทา คนในลมปากใครๆ ไม่ต้องพย าย ามทำตัวให้เป็นที่รัก ของทุกคนหรอ กมันเป็นไปไม่ได้อยู่กับใครแล้วเหนื่อยใจนักก็ถอยออ กมา บางคนย ากที่จะเปลี่ยน คนที่เ ก ลี ย ดเรา

ให้หัน มาชอบ เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเวลาไปใช้กับคนที่รักเรา ทำให้คนที่รักเรามีความสุขดีกว่าอ ย่ าเ สี ยเวลานั่ง ปั้นหน้า อยู่กับ คนที่ไม่คิดจะ ยอมรับ เราเลย บางครั้ง การทำความดี ของเราก็ไม่สามารถซื้ อใจใครได้การทำดี บางครั้งอาจหมายถึง การทำให้ถูกที่ ให้ถูกคนด้วยอ ย่ าเ สี ยใจถ้าเค้ามองไม่เห็น

ในสิ่งที่เราตั้งใจแต่ จงดีใจ และ ภูมิใจเถอะว่า เราได้ทำดีที่สุดแล้วอ ย่ าเอาความดีของเรา ไปซื้ อใจเขาให้เ สี ยเวลาบางครั้งคนเราก็ชอบคิดว่าการทำดีกับใคร ก็ให้คนๆนั้นตัดสินว่าเรา ดี หรือ ไม่ แต่ความเป็นจริงแล้วที่สุดของความดีของคนเรานั้น มันไม่ได้เท่ากันหรอ ก ดังนั้น เราจึงคาดหวังไม่ได้ว่า เรา หรือ เค้าใครกันแน่ที่ดีกว่ากัน

แต่ให้เราคิดแค่ว่าเราทำดีให้ถึงที่สุดของเราแล้วก็พอ การจากกันด้วยความดี สักวันคงจะรู้ผลแห่งความดีนั้นแต่การจากกันด้วยความเ ล วต่อให้นานเพียงใด ความเ ล ว ก็ไม่อาจเปลี่ยน เป็นความดีไปได้เลย

เลือ กใช้เวลาที่มีต่อ กันให้ดีที่สุด ส่วนผลนั้นปล่อยให้เวลาเป็นคนบ่งบอ กชีวิต เหมือนรสชาติของกาแฟ มากก็ดีน้อยก็ดี ต่างมีรสขม เข้มก็ดี จืดก็ดี ต่างมีรสชาติร้อนก็ดี เย็นก็ดี ต่างคนต่างชอบไม่เหมือนกัน จะชงกาแฟ

ให้ถูกปากทุกคนบนโลกได้อ ย่ างไรกัน ทำอ ย่ างไรเขาก็ไม่ชอบ เราก็ถอยออ กมา ปรับอ ย่ างไรก็ไม่ได้ผลก็กลับมาเป็นตัวเองเถอะ อ ย่ าคาดหวังในการทำความดี เมื่อเราไม่คาดหวัง เราก็ไม่ต้องผิ ดหวัง

ที่มา BitCore TechHardware   yimlamun   meeyim