ผู้มีบุญวาสนา บารมีมาก จะไม่เลื่อนผ่าน

หากวันนี้คุณได้เข้ามาอ่า นบทความนี้จนจบ คุณนั้นเป็นคนที่มีบุญวาสนามากคนหนึ่ง เพราะได้นำข้อคิดดีๆ ที่ได้จากบทความนี้ไปปรับใช้กับชีวิตของคุณได้

ไม่ได้อยู่ที่คุณมีรถหรูขับหรอ ก แต่อยู่ที่ขับรถกลับบ้านได้ปลอ ดภั ย หรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่คุณมีบ้านหลังใหญ่โตแค่ไหน แต่อยู่ที่ในบ้านมีเสียงหัวเราะหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่เหลือมรดก ไว้ให้คุณไหม แต่อยู่ที่พ่อแม่แข็งแรง ให้คุณดูแลหรือไม่

ไม่ได้อยู่ที่คุณมีคู่ชีวิตที่สวย หรือหล่อเพียงไหน แต่อยู่ที่เขาและเธอเข้าใจคุณหรือเปล่า ไม่ได้อยู่ที่ลูกของคุณเรียนเก่ง ทำงานเก่งแค่ไหน แต่อยู่ที่กตัญญูรู้คุณหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่คำหวานหู หรือเสียงปรบมือเมื่อคุณมีเงินนั้นดังแค่ไหน

แต่อยู่ที่เมื่อคุณล้ มลงยังมีอีกหล า ยมือยื่น มาฉุ ด ให้คุณลุกยืนขึ้นใหม่ อีกครั้งไหม ฉะนั้น อย่ าอวดว่ามีเงินเพราะย าม เ จ็ บ ป่ ว ย นอนโรงพย าบาล มันไม่ต่างกับกระดาษเลย อย่ าอ ว ดในตำแหน่งหน้าที่การงาน เพราะวันใดที่คุณ ล้ ม ป่ ว ย ยังมีคนอีกมากที่ทั้งเก่ง

และเยี่ยมยอ ดรอรับ ตำแหน่งต่อจากคุณอยู่ อย่ าอวดรถยนต์ของคุณ เพราะเมื่อไหร่ที่คุณจากไป กุญแจรถคุณก็อยู่ในมือของคนอื่น อย่ าอวดว่ามีบ้านหลังใหญ่หลังโต วันที่คุณจากไป มันก็กล า ยเป็นของคนอื่น สุขอยู่ที่ใดสุขอยู่ที่ใจ รู้ใจได้สุข ความสุขของคนเราไม่เหมือนกัน

บางคนไปท่องเที่ยว เพราะมีเงิน มีเวลา ไม่มีใครต้องห่วง บางคนชอบขี่จักรย าน ได้ออ กกำลังกายด้วย เห็นสิ่งสวยงามที่อยู่รายทาง บางคนชอบ เข้าวัด ทำบุญภาวนา ทำจิตใจให้สะอาด บางคนชอบทำสวน ปลูกพืชผักเป็น งานอดิเรก

ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม อุทิศตนให้สาธารณะกุศล ผู้ที่อุทิศตนให้กับประเทศช าติ เป็นบุคคลระดับมันสมอง เป็นทรัพย ากรอันมีค่า การเลี้ยงดูหลาน เขาว่าแขนงแรงกว่ากิ่งนะ เป็นความสุขที่ได้ช่วยลูกสุดที่รัก และเฝ้าดูการเจริญเติบโตของเขา

การดูแลสามีและภรรย าสุดที่รักประเสริฐนัก คนที่เคยร่วมสุขร่วมทุ ก ข์กัน มา ทำให้รู้ว่าน้ำต าลไม่มีวันคล า ยหวาน บางคนได้ดูแลบุพการี โชคดีที่ได้ปรนนิบัติพระอรหันต์ของตน สุขที่ได้ทำเพื่อท่านก่อนสายไป สุขในสิ่งที่ทำ สุขใครสุขมัน ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน

บางคนสวรรค์อยู่ในบ้าน เพียงเอนกาย มีเพลงเบาๆ เขาก็ว่าสุขแล้ว ชีวิตบั้นปล า ยเรามันต่างกัน ไม่จำเป็นต้องเหมือนใครและเอาอย่ างใครเขา

ที่มา : san-sabai