ผลก ร ร มหนักที่สามีหล า ย ใจจะได้พบเจอ

วันนี้เราจะพาคุณไปดูสิ่งผู้ช ายหล า ย ใจมักจะได้พบเจอในช าตินี้ และช าติหน้า กับบทความ ผลก ร ร มหนักที่สามีหล า ย ใจจะได้พบเจอ ไปดูกันว่าผู้ช ายหล า ย ใจจะได้พบเจออะไรในชีวิตของเขาบ้าง

สามีที่นอ กใจภรรย า อาจจะมีความสุขชั่ วครั้งชั่ วคราว แต่รู้หรือไม่ว่าในอนาคตอันใกล้ ที่จะถึงนี้คุณจะต้องพบเจอ กับเวรกรร ม กรร ม ที่ทำกับคนที่รัก กรร ม ที่ทำให้คนที่รักคุณเสียใจ

ยิ่งเค้ารักคุณซื่อสัตย์ ต่อคุณมากแค่ไหน คุณก็จะยิ่งต้องได้รับเวรกรร ม หนักเท่านั้น ใครที่กำลังคิดจะนอ กใจ หรือ กำลังนอ กใจภรรย าอยู่ต้องมาอ่ านจะได้ตระหนักถึงเวรกรร ม

กรร ม ในช าตินี้ที่ต้องได้รับ

1 ไม่มีสง่าราศรี

ไม่มีสง่าราศรี ดูหม่น ห ม อ ง ผู้คนไม่นับหน้าถือต า ลูกน้องไม่เคารพนับถือ เจ้านายไม่เอ็นดูเหมือนก่อน เหตุเพราะ คุณ โ ก ห ก หลอ กลวง แม้กระทั่งคนที่รักคุณ จึงไม่แปลกที่คุณจะ โ ก ห ก พวกเค้าบ้าง ดูเป็นคนไม่จริงใจไม่น่าเชื่อถือ คำพูดไม่ศักดิ์สิ ทธิ์ ดูเป็นคนไม่จริงใจ

2 จะต้องพลัดพรากจากคนที่รัก

กรร ม แรกที่ต้องพบเจอคือคุณจะต้องถูกพลัดพราก จากคนที่รัก ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว หรือคนรัก ต่อให้คุณเลิกกับภรรย าไป ภรรย าใหม่หรือเมียน้อย ก็จะไม่จงรักภัคดีต่อคุณ จะต้องมีปัญหา ทำให้เลิกรากันอีกครั้ง อนาคตจะโดดเดี่ยว ไม่มีคู่รัก ไม่มีครรักจริง นี่คือ กรร ม ข้อแรกที่คุณต้องพบเจอ

3 ลูกจะไม่เชื่อฟัง

กรร ม ข้อต่อมา หากคุณมีลูก ลูกๆ จะไม่เชื่อฟังคุณ เพราะเค้าเล็งเห็นแล้วว่าคุณไม่ใช่ตัวอย่ างที่ดี จึงไม่จำเป็นต้องทำต ามที่คุณบอ ก กรร ม หนักเข้าลูกๆ จะไม่เคารพนับถือ จึงเป็นสาเหตุทำให้ลูกดื้อรั้น ไม่เชื่อฟัง ไม่เคารพ กรร ม นี้เป็นกรร ม ที่จะต้องพบเจออย่ างแน่นอน

4 เจ็ บ ป่ วย ง่าย

กรร ม ที่ต้องพบเจออีกข้อก็คือ คุณจะต้องเจ็ บ ป่ วย ง่าย มักมากใน ก า ม จะมีโร ค ติดต่อทางเพ ศสั มพั นธ์ จะเกิดความเครี ย ด สะสม ทำให้เป็น โร ค วิ ต ก กังวล โ ร ค ทางประส า ท เจ็ บ ป่ วย ง่ายเจ็ บ ออ ดๆ แอดๆ จะดีก็ไม่ดี จะห า ยก็ไม่ห า ย ร่ างก ายจะเจ็ บ ป ว ด จิตใจจะหม่ น ห ม อ ง

5 ชีวิตไม่รุ่งเรืองขัดสน

ชีวิตไม่เจริงรุ่งเรือง ทำมาค้าข า ย ก็ไม่ขึ้น ทำอะไรก็ติดขัด เงินทองขัดสนไม่พอใช้ ชั กหน้าไม่ถึงหลัง เมื่อย ามมีปัญหาจะไม่มีใครยื่น มือเข้ามาช่วย ต้องคิดเองทำเองอยู่ คนเดียวชีวิตเหมือนตัวคนเดียว พอคุณไม่มีเงินไม่มีอะไรแล้วคิดอยู่ หรอว่าคนใหม่เค้าจะเอาคุณ

กรร ม ในช าติหน้าที่ต้องพบเจอ

1 ต้องพบเจอ กับเรื่องที่น่าอับอาย

ในชีวิตเกิดมาจะต้องพบเจอ กับเรื่องที่น่าอับอาย มีเรื่องทำให้ข า ยขี้หน้า ยิ่งหากเกิดเป็นหญิง ยิ่งจะได้รับกรร ม หนักนัก นี่คือผลกรร ม จากการปิดบัง หลอ กลวง ชีวิตก็จะต้องอยู่แบบหลบๆ ซ่อนๆ เช่นกัน

2 ชีวิตจะลำบาก

ชีวิตเกิดมาจะ ต้องพบเจอ กับความรำบาก ไม่มีคนช่วยเหลือเกื้อ กูล อาภัพรัก เจอแต่คนหลอ กลวง ชีวิตต้องดิ้นรนต้องหาเองถึงจะมีถึงจะได้ ทำกิจการใดๆ ก็จะไม่รุ่งเรือง ทำอะไรก็ไม่ค่อยขึ้น ทำคุณคนก็ไม่ขึ้น ถือว่าเป็นคนชีวิตอาภัพต้องเจอเรื่องผิดหวังในชีวิต

3 พิ ก าร ไม่สมประกอบ

คนที่ผิดศิลข้อสาม โบราณเชื่อ กันว่าจะมีรูปร่างพิก าร หรือไม่ส ม ประกอบ ทำให้อับอาย อวั ย ว ะ เน่ า อวั ย ว ะ ไม่สมประกอบ ทำให้เป็นที่อับอายไม่กล้ามีลูกมีเมีย ไม่กล้ามีแฟน ทำให้เป็นคนอาภัพรัก และทำให้ตนเองรู้สึกไร้ค่า อับอาย นี่ก็คือเวรกรร ม ที่คนนอ กใจ จะต้องพบเจอ การที่หักหลัง คนที่รักคุณ ท ร ย ศ กับความภักดีที่เค้ามีให้คุณ

คุณก็จะต้องเจอ กับความเจ็ บ ป ว ด ที่สาสมเช่นกัน ดังนั้นถ้าไม่รักเค้า ถ้าไม่พอใจเค้า ควรเลิกกันแต่โดยดี อย่ าหักหลังโดย การที่ไปมีคนอื่น เพราะเวรกรร ม มันจะต ามคุณทันทั้งในช าตินี้และช าติหน้าอย่ างแน่นอน

ที่มารูปภาพ  pexels

ที่มา gangbeauty, kidnankidnee