ปลูกไว้ในท้องนา อนาคตมีค่าดั่งทองคำ

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การปลูกต้นไม้เพื่ออนาคตที่ไม่ลำบาก กับบทความ ปลูกไว้ในท้องนา อนาคตมีค่าดั่งทองคำ ไปดูกันว่าทำไมการปลูกต้นย างนาไว้ ในอนาคตถึงมีค่ามาก

ทราบไหมว่าต้นไม้หล า ยชนิดนั้น มีมูลค่าดั่งทองคำเลย ปลูกเพื่อ การค้า ทำเงิน ได้ดีเพียงแต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยกว่าจะเติบโต แต่ว่าร า ค าที่ได้นั้น มันคุ้มค่าการรอคอยแน่นอน หนึ่งในไม้ร า ค าดีนั้นคือ ต้นย างนา

การปลูกย างนา

ปลูกแบบไหนให้มีอัตราการรอ ดสูงแม้จะง่ายแต่ถ้าไม่ถูกวิธี ดูแลไม่ดีก็กลับดาวได้เช่นกัน สำหรับหลุมปลูกนั้นให้ขุดที่ลึก 1 ฟุต กว้าง 1 ฟุต และย าวอีก 1 ฟุตเท่า ๆ กัน

โดยแยกดินออ กคนละครึ่งและควรขุดในด้านทิศตะวันออ กก่อน 1 ส่วน ตะวันตก 1 ส่วน แล้วสลับกันไปมาแบบนี้ จากนั้นเอาปุ๋ ยคอ กมาผสมกับหน้าดิน 1 กำมือ/หลุม

เวลากลบก็ให้กลบทางฝั่งทิศตะวันออ กก่อนแล้วค่อยอีกฝั่งจนเต็ม เสร็จแล้วทำหลุมเล็ก ๆ เพื่อวางต้นกล้าย างนาลงไป

กลบดินให้แน่น นาน ๆ ครั้งรดน้ำก็ได้ อาจจะ 1 ครั้ง/เดือน ย างนานั้นไม้ทนแล้งได้ยอ ดเยี่ยมมาก

สำหรับ ช่วงแรกอาจจะรดน้ำให้เพียงพอเพื่อให้ตั้งต้นได้เร็ว แต่ไม่ควรให้น้ำเยอะเกินไปเพราะว่าอาจจ ะทำให้ท่วมขังย างนาไม่ชอบ

สำหรับใครที่อย ากจะมีไม้สักชนิดที่สร้างมูลค่าได้ในอนาคตก็ลองพิจารณาย างนากันได้เลย ต้นพันธุ์นั้นหาง่ายแถมยังมีแจกต ามกรมป่าไม้หรือหาซื้ อต ามร้า นจำหน่ายพันธุ์ไม้ทั่วไปได้เลย

ที่มา kasetchaoban, sangkomonline