ปลูกไม้มงคล ต้นทองอุไร เสริมโชคลาภ เรียกเงินเรียกทอง

วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักต้นไม้ชนิดหนึ่ง ที่บางทีหล า ยๆคนนั้นอาจจะสงสัยว่ามันคือต้นอะไร ทำไมปลูกกันเยอะจัง ว่ากันว่าต้นไม้ชนิดนี้ปลูกไว้ยิ่งเป็น มงคลต่อตัวบ้านและคนอยู่อีกด้วย ถ้าอย ากจะรู้กันแล้วว่า มันคือต้นอะไรเราไปดูกันเลย

เวลาที่เราขับรถไปเที่ยวหรือไปพักผ่อนต ามสถานที่ต่างๆ ก็อาจจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะขับรถไปทางไหน ริมถนนต ามข้างทางก็จะมีการปลูกต้นไม้เพื่อให้ความร่มรื่น บางสถานที่ก็เป็นต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านทั้งให้ความร่มรื่นแล้วก็ยังออ กดอ กให้ความสวยงามกับเราไปตลอ ด การเดินทาง หรือ การขับรถไปต ามถนนสายเล็กบางพื้นที่ก็มีการปลูกไม้ยืนต้นขนาดเล็กที่จะออ กดอ กให้ความสวยงามด้วยก็มี

และที่เราเห็นไม้ดอ กสีเหลืองๆที่ออ กดอ กเต็มต้นถูกปลูกอยู่ริมถนนนั้นหล า ยคนอาจจะสงสัยว่าเป็นต้นอะไร หรือบางคนชื่นชอบกับความสวยงามของดอ กนั้นและต้องการนำมาปลูกก็สงสัยกันว่าสามารถนำมาปลูกในบ้านได้หรือไม่ ความจริงแล้วต้นไม้นั้นคือต้นทองอุไร ที่เราก็สามารถนำมาปลูกเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับบริเวณบ้านของเราได้

โดยต้นทองอุไร บางที่อาจเรียกว่าพวงอุไร สร้อยทอง หรือ ดอ กละคร ถือเป็นไม้มง คลชนิดที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ รูปทรงเป็นช่อสีเหลืองทอง ทนแดด ทนฝนได้ดี ปลูกขึ้นได้ง่าย ออ กดอ กทั้งปี แต่ดอ กจะร่วงง่าย เชื่อ กันว่าทองอุไรจะเสริมโชคให้กับผู้ปลูกหรือผู้อยู่อาศัย ให้มีความเจริญรุ่งเรือง มีเงินทองร่ำร ว ยมั่งคั่ง สมดั่งชื่อทองอุไร

ต้นทองอุไรเป็นไม้พุ่มไม่ผลัดใบ อายุหล า ยปี สูง 2 – 5 เมตร บางครั้งมีลักษณะเป็นพุ่มเรือนยอ ดทรงกลมหรือรูปไข่ ใบประกอบแบบขนนกปล า ยคี่ ออ กตรงข้าม ใบย่อยรูปห อ กหรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ปล า ยใบแหลม โคนใบสอบ ขอบจักซี่ฟัน ใต้ใบมีขนละเอียด

ดอ กออ กเป็นช่อต ามซอ กใบและปล า ยยอ ด ดอ กรูปแตรสีเหลืองสดใส โคนกลีบดอ กเชื่อมติด กันเป็นหลอ ด ปล า ยแยกเป็น 5 กลีบ ดอ กร่วงง่าย ออ กดอ กตลอ ดปี หากออ กสะพรั่งพร้อมกันทั้งต้นจะสวยมาก ผลเป็นฝักรูปทรงกระบ อ กเกือบกลม ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร เมื่อแก่แตกออ ก เมล็ดแบน สีน้ำต าลอ่อน

ทองอุไร เป็นไม้ที่ไม่ชอบน้ำขังควรเลือ กปลูกในพื้นที่ที่เป็นที่ดอน หรือที่สูงที่ไม่มีน้ำท่วมขัง ดินที่เหมาะสำหรับการปลูกคือ ดินร่วน ซึ่งมีธาตุอาหารเพียงพอต่อ การเจริญเติบโต ควรหมั่นใส่ปุ๋ยอยู่เสมอเพื่อที่จะให้ดอ กนั้นออ กตลอ ดทั้งปี และควรตัดแต่กิ่งอ ย่ างสม่ำเสมอด้วย ซึ่งการตัดแต่งก็ควรที่จัดตัดแต่งกิ่งให้เป็นทรงพุ่มซึ่งจะเหมาะสมกับต้นทองอุไรมากที่สุด นอ กจากนี้ทองอุไรยังเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดตลอ ดทั้งวันจึงควรปลูกในที่ที่มีแสงส่องถึงได้

มีความเชื่อว่าวันที่เหมาะสมสำหรับการปลูกต้นทองอุไรคือวันพุธ และควรให้หัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ลงมือปลูก จะช่วยให้ได้รับพลังงานที่ดีในครอบครัว ทิศทางที่นิยมปลูกควรเป็นทิศเหนือของตัวบ้านจะช่วยในการส่งเสริมและหนุนนำในด้านบารมีให้กับเจ้าของบ้านได้

ที่มา  postsod