ปลูกว่าน มงคลต ามวันเกิด พร้อมคาถาเสริมโชคบารมี เจริญยิ่งขึ้น

ว่านนั้น มีอยู่มากมายในบ้านเรา ซึ่งนอ กจากจะมีส ร ร พคุณต่างๆแล้ว ยังช่วยเสริมด ว งบารมีให้กับคนปลูกอีกด้วย วันนี้เราเลยมี การปลูกว่านต ามวันเกิดมาฝากกัน ว่าเกิดวันไหนควรปลูกว่านอะไร พร้อมคาถา จะเป็นอ ย่ างไรนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลย

คนที่เกิดวันเสาร์

ผู้ที่เกิดวันเสาร์ แนะนำปลูกว่านเ ศ ร ษ ฐีเรือนใน ปลูกไว้ที่บริเวณใดก็ได้ภายรอบบ้าน ในวันพฤหัส ขึ้น 4-15 ค่ำ พร้อมให้ท่องคาถา นะโมพุทธายะ 3 ครั้ง จะเป็นการช่วยเสริมให้ท่าน มีฐานะที่มั่นคงและร่ำร ว ยขึ้น เงินทองไหลมาเทมาให้กับตัวคุณเองและคุณภายในบ้าน

คนที่เกิดวันศุกร์

ผู้ที่เกิดวันศุกร์ แนะนำปลูกว่านสี่ทิศไว้บริเวณหน้าบ้าน 9-15 ค่ำ พร้อมให้ท่องคาถา เห็นหน้าวาจาเอ็นดูด้วย นะโมพุทธายะ 3 ครั้ง จะเป็นการช่วยเสริมให้มีเมตต ามหานิยม ทำมาค้ า ข า ยรุ่งเรืองหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าไปทางที่ดี

คนที่เกิดวันพฤหัสบดี

ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีปลูกว่านธรณีสาร ไว้ที่ใดในบริเวณรอบบ้านก็ได้ ในวันพระ ขึ้น 3-15 ค่ำ พร้อมให้ท่องคาถา พุทธัง ธัมมัง สังฆัง นำโชค 3 ครั้ง จะเป็นการช่วยนำพาความโชคดีและมีลาภบารมีที่สมบูรณ์ ช่วยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องของการงานและการเงิน

คนที่เกิดวันพุธ

ผู้ที่เกิดวันพุธ แนะนำไปปลูกว่านเ ส น่ ห์จันทร์ขาว ปลูกไว้บริเวณใดของบ้านก็ได้ ในวันพฤหัส ขึ้น 3-15 ค่ำ พร้อมให้ท่องคาถา นะเมตต า นะโมพุทธายะ 3 ครั้ง จะเป็นการช่วยเสริมให้มีความเมตต ามหานิยม และเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและคนภายในบ้าน

คนที่เกิดวันอังคาร

ผู้ที่เกิดวันอังคาร แนะนำให้ปลูกว่านเ ศ ร ษ ฐีเรือนนอ กไว้ที่บริเวณหน้าบ้าน ในวันอังคารหรือวันพฤหัส ขึ้น 4-15 ค่ำ พร้อมให้ท่องคาถานะโมพุทธายะ 3 ครั้ง จะเป็นการช่วยเสริมโชคลาภมงคลและเงินทองให้คนร่ำร ว ยขึ้น มีเงิน มีทองใช้

คนที่เกิดวันจันทร์

ผู้ที่เกิดวันจันทร์ แนะนำให้ปลูกว่านสี่ทิศไว้ที่บริเวณทางเข้าหน้าบ้าน ในวันพฤหัส ขึ้น 9-15 ค่ำ พร้อมให้ท่องคาถา เห็นหน้า วาจาเอ็นดูด้วย นะโมพุทธายะ 3 ครั้ง จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้ดวงชะต าของท่าน มีความราบรื่นในทุกทุกเรื่อง ไม่ว่าจะทำอะไรชีวิตไม่ตกอับ

คนที่เกิดวันอาทิตย์

ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ แนะนำให้ปลูกต้นว่าน มหาลาภไว้ตรงบริเวณหน้าบ้าน ในวันพระขึ้น 6-15 ค่ำ พร้อมให้ท่องคาถา มหาลาโภคะ วันตุเม 3 ครั้ง ชีวิตของคุณจะมีโชคลาภมงคล เงินทองไหลมาเทมาไม่ข า ดสายทำให้เก็บเงิน อยู่มีเงินใช้ไม่ข า ดมือ

ที่มา  postsod