ปลูกต้นไม้ประจำราศีเกิด นำสิ่งดีๆ เข้ามา

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การปลูกต้นไม้นำสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตกับบทความ ปลูกต้นไม้ประจำราศีเกิด นำสิ่งดีๆ เข้ามา ไปดูกันว่ามีต้นไม้ชนิดใดบ้างที่ควรปลูก

คนจำนวน มากชื่นชอบในการปลูกต้นไม้ ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับ เอาไว้ในบ้ า นนอกบ้ า น ต้นไม้ที่ดีนั้นจะเป็นตัวช่วยในการกรองอากาศให้อากาศที่ดี มีอากาศที่บริสุทธิ์ วันนี้เราจึงแนะนำพืชทั้ง 3 ชนิดที่จะเหมาะมากๆสำหรับปลูกเอาไว้ในบ้ า นเอาไว้ในห้องนอน เพราะมันจะช่วยทำให้คุณนั้นนอนหลับได้อย่ างสนิททั้งคืน มีอากาศที่ดี

1 ต้นแมงมุม หรือ ต้นเศรษฐีเรือนใน

สำหรับพืชชนิดนี้ จะเหมาะมากๆสำหรับการนำมาฟอกอากาศในห้องนอนเป็นอย่ างมาก จากการทด สอบขององค์ การ NA SA ได้พบว่าสำหรับพืชชนิดนี้ จะมีความบริสุทธิ์ 90% ให้ประโยชน์ที่ดี สามารถปลูกเอาไว้ในบ้านปลูกเอาไว้ในห้องนอนได้ ช่วยให้มีอากาศที่บริสุทธิ์

2 ต้นลิ้น มังกร

เป็นพืชประเภทที่สามารถแปลงคาร์บอนได อ อ กไซด์ในช่วงเวลาตอนกลางวัน เป็นออก ซิ เจนในช่วงเวลาตอนกลางคืน วางเอาไว้ปลูกในห้องนอนหรือในบ้ า นของคุณ จะช่วยทำให้อากาศภายในนั้น มีแต่อากาศที่บริสุทธิ์ได้

3 ต้นโพ

เป็นต้นที่มีความสามารถช่วยในการดูดซับคาร์ บ อ นไดออกไซด์ในเวลาตอนกลางคืน ได้ ให้หาต้นเล็กๆใส่กระถางน่ารักๆเอาไว้ในห้องนอน หรือเอาไว้ในบ้ า นจะช่วยทำให้อากาศภายในนั้น มีความบริสุทธิ์ สูดลมห า ยใจได้อย่ างเต็มที่

ต้นไม้ม ง ค ล ประจำราศีช่วยเสริมโชค

1 มังกร – ต้นวาสนา

ควรปลูกต้นไม้ต้นวาสนา กุหลาบ โป๊ยเซียน คนที่เกิดในราศีนี้จะมีภาวะของความเป็นผู้นำ มีความขยันอ ดทน มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีห ากได้ปลูกต้นไม้เหล่านี้เอาไว้ในบ้ า น ก็จะช่วยส่ งเสริมให้มีความเจริญ ส่ งเสริมให้มีความมั่งคั่ง

2 กุมภ์ – ต้นเข็ม

ควรปลูกต้นไม้ต้นเฟื่องฟ้า ต้นเข็ม บอนไซ ปลูกเอาไว้บริเวณหน้าบ้ า นจะเปรียบเสมือนความหลักแหลมทางสติปัญญา ชีวิตจะมีความรุ่งเรือง มีความสดใส มีความอ ดทน สามารถอยู่ได้ในทุกที่

3 มีน – ต้นโมก

ปลูกต้นไม้ที่มีความหมายที่ดี มีความเป็น ม ง ค ลเสริม ต้นกล้วยไม้ ต้นเฟื่องฟ้า ต้นวาสนา ต้นโมก ปลูกเอาไว้จะช่วยเสริมในเรื่องของโชคเสริมวาสนาที่ดี เสริมอำ น า จ และที่สำคัญนั้นจะช่วยส่ งเสริมให้มีความสุขสมหวังในทุกเรื่อง

4 เมษ – ต้น มะขาม

ควรปลูกต้นไม้ต้น มะยม ต้น มะขาม ผู้ที่เกิดในราศีนี้เป็นคนที่มีความต้านการตัดสินใจชอบ ในการเดินทางชอบผจญภั ย ปลูกต้นไม้เหล่านี้จะช่วยเสริมความเป็น ม ง ค ลให้คนนิยมชมชอบไปที่ไหนก็มีแต่คนชื่นชอบ มีแต่คนอื่นดู

5 พฤษภ – ต้นส้มโอ

เลือกปลูกต้นไม้ต้นส้มโอ จะเป็นต้นที่ช่วยคุ้มครองอั น ต ราย จากนอกบ้ า นและยังช่วยเพิ่มความอบอุ่น ช่วยเพิ่มความรักให้กับสมาชิกทุกคนในบ้ า น

6 เมถุน – ต้นทับทิม

ปลูกต้นไม้ต้นทับทิม คนที่เกิดในราศีนี้เป็นคนที่ไม่ชอบความจำเจเท่าไหร่นัก มีความคิดสร้างสรรค์ที่สู งแต่มักข า ดในเรื่องของความรอบคอบ ชอบเป็นผู้ นำมากกว่าพูดต าม หาอยู่ต้นทับทิมเอาไว้เพื่อที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขมีโชค ล า ภที่ดีและคุ้มครอง ภั ยรอบตัว

7 กรกฎ – พลูด่าง

ปลูกต้นไม้ต้นพลูด่า งต้นกล้วยไม้ ต้นชมพู่ สำหรับคนที่เกิดในราศีนี้ จะเป็นคนที่ขยัน มีความอ ดทนและมีความสู้ชีวิต ดูภายนอกอาจเป็นคนที่หยิ่ง แต่แท้จริงแล้วเป็น มิตรที่น่าคบมากๆ ปลูกต้นพลูด่างเอาไว้ จะช่วยทำให้ร่มเย็น ต้นชมพู่ช่วยให้มีเงินทองไหลมาเทมา ต้นกล้วยไม้จะช่วยให้มีความอ ดทน

8 สิงห์ – ต้นจำปี

ปลูกต้นไม้เป็นต้นจำปี ต้นโป๊ยเซียน กล้วยไม้ ผู้ที่เกิดในราศีมีน ค่อนข้างเป็นคนที่มีความเข้มแข็ง มีบุค ลิ กที่มีความโดดเด่น หลงตัวเองและเอาแต่ใจเป็นที่สุด หาปลูกต้นไม้นี้เอาไว้จะช่วยจะช่วยเสริมในหน้าที่การงาน ให้เจริญรุ่งเรืองจะไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรค

9 กันย์ – ต้นขนุน

ปลูกต้นฉัตร ต้นราชพฤกษ์ ต้น มะยม ต้นขนุน เพื่อที่จะส่ งเสริมให้มีคนคอยเกื้อหนุนค้ำจุน ช่วยเพิ่มความนิยมชมชอบให้กับตนเอง เพราะคนที่เกิดในราศีนี้สามารถยืนยันได้ แม้พบกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เป็นคนที่มีความจำที่ดีและมีระเบียบวินัยในตนเอง

10 ตุลย์ – ต้นพลูด่าง

ให้หาปลูกเป็นต้นปาล์ม ต้นพลูด่าง และโกสน จะช่วยเสริมในเรื่องของบุญบารมีความรักที่ดียิ่งขึ้น คนที่เกิดในราศีนั้นจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง เป็นคน มีความรับผิดชอบและเป็นคนเข้มแข็ง

11 พิจิก – ต้นเฟื่องฟ้า

ควรปลูกต้นปาล์ม พวงแสด และต้นเฟื่องฟ้า จะช่วยเพิ่มความสว่างไสวให้กับชีวิต ไม่ว่าจะเดินทางไปไหน มาไหนหน้าที่การงานการเงิน ก็มีคนคอยช่วย เหลืออยู่ตลอ ด

12 ธนู – บัว

ควรปลูกต้นบัว เอาไว้เพื่อที่จะเสริมความเป็น ม ง ค ล ให้กับชีวิต ช่วยทำให้ชีวิตมีความเบิกบานใจ คนรอบข้างมีความผูกพัน จะช่วยเสริมโชคเสริม ล า ภช่วยที่ดีเข้ามา

ที่มา จัดสวนสวยหลากสไตล์, Postsod