ประโยชน์ที่ดี เมื่อเราไม่ทานอาหารเย็น

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้คุณค่าของการไม่ทานข้าวเย็น กับบทความ ประโยชน์ที่ดี เมื่อเราไม่ทานอาหารเย็น ไปดูกันว่าการไม่ทานข้าวเย็นนั้นจะส่ งผลดีต่อตัวเราอย่ างไรบ้าง

หล า ยๆ คนอาจจะยังไม่รู้ว่า การที่เราไม่ทานข้าวเย็น มันคือเรื่องดีนะ คนที่อ่านอาจจะงงๆ กัน ว่ามันดียังไง คำตอบก็คือ กินสาย กลางกินสายกลาง คือ กิน มื้อเช้าและมื้อเที่ยง งดมื้อเย็น เปรียบตัวเราเป็นรถยนต์ ตื่นเช้ามาต้องเติมน้ำมันก่อน หรือ กิน มื้อเช้า รถจึงจะวิ่งได้ ถึงเที่ยงน้ำมัน ยังไม่หมด เติมอีกครั้ง ถึงเย็น ก่อนนอน ก็ยังไม่หมดพิสูจน์ได้ดังนี้ สมมุติกินไข่ต้ม 1 ฟอง ให้พลัง งาน 75 – 100 กิโลแคลอรี่ จะต้องวิ่งประมาณ 30 นาที จะเหนื่อยหอบ เหงื่อไหลท่วมตัว

ถ้ากิน มื้อเช้า มื้อเที่ยง จนถึงเย็น พลัง งานยังเหลือแน่นอน ไม่จำเป็นต้องไปเติมอีก เพราะเวลานอน ร่างกายจะนำพลังงาน ที่เหลือใช้ไปเก็บในที่ต่างๆ โดยตับเป็นผู้ ทำงานนี้ ถ้าพลังงานเหลือมาก การเอาไปเก็บในที่ต่างๆก็มาก ทำให้ อ้ ว น และ แน่นอนถ้าเก็บไม่หมดโดยเฉพาะพวกไขมันตัว โตๆ จะต้องค้างอยู่ใน ห ล อ ด เ ลื อ ด ถ้าค้างสะสมมากเท่าใด รู ห ล อ ด เ ลื อ ด ก็จะเล็กลงทุกวัน ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้น้อย

ลง อวัยวะทั้งหล า ย ก็จะเสื่อมสภาพเร็วขึ้น หรือ แ ก่ เร็วขึ้น ถ้าวันไหน อุ ด ตั น เช่นถ้าตันที่ ส ม อ ง จะกล า ยเป็นคนพิกา ร อัม พา ต ครึ่งซีก ถ้าตันที่กล้ามเนื้อหัวใจ ก็จะไม่มีโอกาสได้สั่งลาใคร การกิน มื้อเย็นจึงเป็น มื้อที่เร่งกระบวนการ เ สื่ อ ม ของอวัย วะทุกส่วนในร่างกาย ร่ายกายต้องใช้พลังงานอ ย่ า งหนัก ในการเผาผลาญอาหาร ยิ่งกิน มื้อเย็นในปริมาณที่เยอะ ก็ยิ่งเร่งให้ ร่างกายทำงาน มมากกว่าปกติ ทำให้ อ า ยุ สั้นลงฉะนั้น จึงหมายความว่า การกิน มื้อเย็น มาก ยิ่ง ต า ย เร็ว ถ้าไม่กิน มื้อเย็น ก็จะ

แ ก่ ช้า เสื่อมช้า อ า ยุ ยื น การไม่กินอาหารมื้อเย็นเป็นเรื่องที่ต้องเอาชนะใจตัวเอง อ ย่ า งมาก ถ้าใครทำได้จะตัดทั้งกิเลส สุขภาพดี อ า ยุ ยื น ได้ประโยชน์ทั้งกาย และ ใจ แต่ท่าน ต้องฝึกกระเพาะให้เกิดความเคยชิน

วิธีฝึกมีด้วยกัน 4 วิธี ที่ได้ผลดังนี้

1 กินเม็ด แ ม ง ลักแทน มื้อเย็น ใช้เม็ด แ ม งลัก 2 ช้อนโต๊ะใส่ในถ้วยน้ำแกงหรือน้ำเปล่าคนแล้วดื่มทันที ดื่มน้ำต ามอีก 4-5 แก้ว

2 ค่อยๆลดปริมาณอาหารมื้อเย็น ทีละน้อยๆเช่นลดกินข้าวจาก 2 จาน เหลือ 1 1/2 จาน สัก 3-4 เดือน โดยมีข้อแม้ว่า หลังอาหารเย็น แล้วห้ามกินอาหารใดๆทั้งนั้นยกเว้นน้ำเปล่าพอร่างกายชินแล้วลดเหลือ 1 จาน ต่อไปครึ่งจาน ต่อไปไม่กินข้าวเลยกินแต่ กับข้าว ต่อ ไปกินผักผลไม้ สุดท้ายงดอาหารเย็น

3 ร่นเวลากินอาหารเย็น เช่นจาก 2 ทุ่มมากิน 1 ทุ่ม ต่อไปเลื่อนเป็น 6 โมงเย็น 5 โมงเย็น 4 โมงเย็น 3 โมงเย็น ฯ

4 กิน มังสะวิรัตมื้อเย็น การกินผักผลไม้ถือว่าเป็นอาหารที่ดีต่อร่างกาย จะได้พักระบบย่อยอาหารไปบ้างไม่ต้องทำล า ย พิ ษ ของ

อาหารประเภทเนื้อสั ต ว์ พิ ษ ที่สะสมไว้ก่อน ก็จะค่อยๆถูกขับออ กไปกำ จั ด พิ ษ ที่ติดมากับมื้อเช้า มื้อเที่ยงได้ทัน ฉะนั้นการไม่กิน อาหารเย็นจึงเป็นเวลาที่ ตั บ ไ ต จะสามารถกำ จั ด ส า ร พิ ษ จากอาหารมื้อเช้า และ เที่ยงได้หมด

ที่มา ทวิตสีดำ,bitcoretech, sit-smiling