นิ้วมือบอ กนิสัยตัวตนของคุณได้

วันนี้เราจะพามาดูคำทำนายจาก นิ้วมือ ที่สามารถบอ กบุคลิกภาพกัน ซึ่งหลังจากสังเกตนิ้วมือของตัวเองแล้ว ก็แอบเหล่ๆ นิ้วมือของคนรักหรือคนที่คุณกำลังคุยอยู่สิว่า เค้ามีลักษณะนิ้วมือเป็นแบบไหน เพื่อที่จะได้รู้จักตัวตนของเขาไปอีกขั้นไงล่ะ

3 นิ้วมือตรง

คนที่มีนิ้วมือตรง มักจะเป็นคนรักอิสระ ซื่อสัตย์ ใจดี และมีเมตต า แต่ก็จะชอบปิดบังความรู้สึกของตัวเอง สร้างทำตัวเข้มแข็งแต่จริงๆ แล้วเป็นคนอ่อนไหวมากเลยแหละ

2 นิ้วมือแหลม

เป็นคนที่เคารพตัวเอง และเมื่อคุณรักใครสักคนแล้วคุณจะไม่ทำล า ยความไว้วางใจที่เขามีให้และจะให้ความสนใจ เอาใจใส่คนรักอ ย่ างเต็มที่ ขณะเดียวกันก็กลัวที่จะเจอความเ จ็ บ ป ว ด

คุณก็เป็นคนที่มุ่งมั่นและทุ่มเทมาก สังเกตได้จากเวลาที่คุณทำงานคุณจะตั้งใจทำอ ย่ างมาก และจะไม่ลุกไปไหนเลย จนกว่าคุณจะทำเสร็จ และคุณก็เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์คนหนึ่งเลยล่ะ

1 นิ้วข้ อใหญ่

คนที่มีนิ้วข้ อมือใหญ่ส่วน มากเป็นคนใจเย็น ไม่ค่อยเอาเรื่องที่จะทำให้คุณโ ก ร ธเก็บมาคิดให้ป ว ดหัวและเลือ กที่จะปล่อยวาง แต่บางทีคุณก็ไม่ค่อยชอบความท้าท า ย หรืออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งจุดเด่นของคุณก็คือ คุณเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นแคร์คนรอบข้าง จิตใจดีและคิดก่อนทำ

ที่มา  khoddeeja