นิสัยธาตุแท้ที่แท้จริง ต ามสัญลักษณ์ประจำวันเดือนเกิด

วันนี้เราจะพาทุกคน มาท า ยนิสัยจากสัญลักษณ์ประจำวันเกิดกัน ว่าแท้จริงแล้วนั้นนิสัยลึกๆของเราหรือคนรอบข้างนั้นเป็นอ ย่ างไร ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลย

มังกร มกราคม

สัญลักษณ์ประจำของคุณ คือจิตวิญญ าณแห่งมังกร บุคลิกของคนนั้น เป็นคนที่ทะเยอทะย าน มากกว่าเดือนอื่นๆ เป็นคนที่มีไฟในตัว เมื่อได้คาดหวังอะไรที่สูงแล้ว ก็จะพย าย ามทำต ามให้ถึงที่สุด เป็นคนที่เครี ย ด ตั้งใจ และมีความศรัทธาอันแนวแน่ นี้แหละคือสัญลักษณ์แห่งมังกร

นกฟีนิกซ์ กุมภาพันธ์

สัญลักษณ์ประจำจิตวิญญ าณของคุณ คือ นกฟีนิกซ์ เป็นคนที่มีความต่างจากคนอื่น มากเลยล่ะ เป็นคนที่แม้จะล้มมากี่ครั้ง ก็ไม่ยอม เหมือนนกฟีนิกซ์ที่เกิดใหม่ได้เสมอ

ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ต าม คุณจะต้องฝ่าฟั นไปจนกว่าจะสำเร็จ ถึงจะต้องเผชิญกับปัญหามากมาย ต้องสู้กับใคร คุณไม่เคยหลบ เหมือนนักรบ นอ กจากพร้อมสู้เพื่อตัวเองแล้ว ยังพร้อมดูแลคนอื่นต ามไปด้วย

หยิน-หย าง มีนาคม

สัญลักษณ์ประจำจิตวิญญ าณของคุณ คือ หยิน-หย าง เป็นคนชอบความสมดุล ต้องการความสงบในชีวิต ผสมผสานความดีและเ ล วได้อย่ างลงตัว เป็นคนที่ไม่เอียงไปทางใด

ชอบการประนีประนอม ต่อรอง หาทางแก้ ชอบหาทางออ กที่ทุกคนยอมรับ อย ากให้ทุกคนอยู่ในความสงบ ไม่มีปัญหากัน สัญลักษณ์ประจำจิตวิญญ าณของคุณคือ หยิน-หย าง ไงล่ะ

สิงโต เมษายน

สัญลักษณ์ประจำจิตวิญญ าณของคุณ คือ สิงโต เป็นคนที่กล้าหาญ ก้ าวร้ าวพอสมควร เป็นคนที่แม้จะถูกทิ้ง ให้อยู่คนเดียว แต่ยังพร้อมต่อสู้และยืนหยัดขึ้น มาจนได้ มีหัวใจของสิงโตโดยแท้จริง

ชอบที่ได้เป็นตัวเอง มีนิสัยของนักรบ พร้อมจะเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่ขวางทุกอย่ าง เพียงให้คุณผ่านพ้นไปได้ คุณอย ากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ โดดเด่นกว่าใคร

ห ม าป่า พฤษภาคม

สัญลักษณ์ประจำจิตวิญญ าณของคุณ คือ ห ม าป่า ชอบอยู่คนเดียว มีความลึกลับนิดๆ และมีนิสัยชอบปกป้องตนเอง ไม่ชอบไปข้ องเกี่ยวกับใครๆ มาก เพราะรู้สึกว่ารำค าญ แต่ก็ชอบปกป้องชอบดูแลคนใกล้ตัวด้วย คุณค่อนข้างโดดเดี่ยว รู้สึกเหมือนตัวคนเดียว เพราะอย่ างนี้ สัญลักษณ์ประจำตัวของคุณก็คือ ห ม าป่า เดียวดาย แม้ว่าจะชอบอยู่กับฝูง แต่บางครั้งก็ชอบไปอยู่ตัวเดียว

ปลา มิถุนายน

สัญลักษณ์ประจำจิตวิญญ าณของคุณ คือ ปลา เป็นคนที่มีสีสันและยังเต็มไปด้วยอารมณ์ เป็นคนที่อ ดทนและจะผ่านช่วงเวล า ย ากลำบากได้ง่ายกว่าใครๆ คุณเชื่อในสัญชาตญ าณของตน

มักทำอะไรต ามอารมณ์ของตนเป็นหลัก ยิ่งหากรู้สึกว่าชีวิตเริ่มหลงทางหรือไม่เข้าท่า คุณจะถามตัวเองเลยว่า มันเหมาะไหมที่จะทำแบบนี้ หากสัญชาตญ าณบอ กว่าใช่ ใครจะห้ ามอย่ างไรคุณก็ไม่สนใจ สัญชาตญ าณถือเป็นสิ่งมีค่าที่สุดของคุณแล้วล่ะ

ไฟ กรกฎาคม

สัญลักษณ์ประจำจิตวิญญ าณของคุณ คือ ไฟ คุณเป็นคนที่ทำอะไรก็ต้องเต็มที่เสมอ จะพร้อมทำทุกอย่ างเพื่อให้ความฝันนั้นเป็นจริง บางทีไฟในตัวคุณอาจไปเผ าคนใกล้ตัว โดยคุณไม่ได้รู้ตัวเลย

บางทีก้ าวร้ าวและอาจจะป่ าเถื่ อ น ในบางเวลา คงเป็นเพราะไฟในตัวคุณนี่แหละ มันอาจทำให้คุณต้องลำบากหล า ยต่อหล า ยครา แล้วขณะเดียวกัน มันก็ช่วยส่องแสง นำพาคุณไปยังเป้าห ม ายที่ต้องได้เช่นกัน แต่ว่านะ ไฟหากใช้อย่ างเหมาะสม มันก็กล า ยเป็นประโยชน์ แต่หากใช้แบบไม่เหมาะ มันก็เผ า ยับได้เช่นกัน

ม้า สิงหาคม

สัญลักษณ์ประจำจิตวิญญ าณของคุณ คือ ม้า เป็นคนที่รักอิสระและกล้าหาญอยู่มากเลยล่ะ ชอบคิดอะไรแปลกๆ ใหม่ๆ ไม่เหมือนใคร คุณเป็นคนซื่อสัตย์จริงใจ และกล้าพูดความจริง และคุณไม่เคยละอ ายในตัวเองเลยแม้ว่าจะทำอะไรไป เพราะคุณมั่นใจในสิ่งที่ทำ คุณนั้นเปรียบเหมือนม้าป่า ที่ชอบควบไปทั่ว และคุณเองก็ไม่ได้คิดร้ า ยอะไรต่อใครเลย

ด อ ก ไม้ กันย ายน

สัญลักษณ์ประจำจิตวิญญ าณของคุณ คือ ดอ ก ไม้ คุณเป็นคนเรียบง่าย อ่อนหวาน คิดอะไรง่ายๆ ชอบกลิ่นหอมโดยเฉพาะกลิ่นของด อ กไม้ และยังเป็นคนที่งามทั้งกายและใจด้วย อยู่ด้วยแล้วคนอื่นๆ สบายใจ ก็เหมือนด อ ก ไม้ไง ไม่ใช่ดอ ก ไม้ที่หอมแร งๆ นะ แต่เป็นดอ ก ไม้กลิ่นอ่อนๆ ที่ดูแล้วสบายต าสบายใจ นี่แหละตัวคุณ

ด ว งดาว ตุลาคม

สัญลักษณ์ประจำจิตวิญญ าณของคุณ คือ ด ว งดาว คุณนั้น เป็นคนที่มีบุคลิกเหมือนด ว งดาว เวลาใครมองคุณ พวกเขาจะรู้สึกถึงความหวัง ความตั้งใจ คุณนำผู้คนไปสู่สิ่งดีๆ ได้ หากใครหลงทางก็ต้องมองหาคุณเป็นคนแรก

แล้วคุณมีคำแนะนำที่ดีให้ทุกคนได้เสมอ หากไม่สบายใจ เมื่อได้เจอคุณ ก็จะมีพลังมากขึ้น รู้สึกดีมากขึ้น เพราะว่าตัวคุณ คือ ด ว งดาวของทุกคน ความหวังของทุกๆคน

ต้นไม้ พฤศจิกายน

สัญลักษณ์ประจำจิตวิญญ าณของคุณ คือ ต้นไม้ คุณนั้นเป็นคนใจดี ใส่ใจผู้อื่นและนึกถึงผู้อื่นเสมอ เป็นหลักให้ใครต่อใครยึดได้เสมอ มีความพย าย ามมีความอ ดทน มีเสน่ห์ โดยธรรมชาติแล้วเป็นคนที่พร้อมจะให้คนอื่น และพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่น เสมอ ซึ่งก็เหมือนต้นไม้ใหญ่นั่นแหละ ไม่ว่าใครก็ต้องการพึ่งพาเสมอ

น้ำ ธันวาคม

สัญลักษณ์ประจำจิตวิญญ าณของคุณ คือ น้ำ คุณมีบุคลิกที่เหมือนน้ำ ไหลไปเรื่อยๆ หล า ยคน มักคิดว่าน้ำดูไม่สำคัญ แต่ที่จริงน้ำนั้นแข็งแกร่งมาก ขนาดภูเขา หากโดนน้ำกั ด เซาะบ่อยๆ ก็ยังพั งทล ายได้เลย แล้วคุณมีทั้งความนุ่มนวล ความรุ นแร งในตัวเอง บางทีคุณเหมือนน้ำ บางทีก็เหมือนทะเลที่คลื่นแร ง ยังไงก็ต าม คุณมีข้ อ ดีแบบน้ำคือ ปรับตัวได้ง่ายและยังเข้าได้กับทุกสิ่งอย่ าง

ที่มา  khoddeeja