ทำแล้วชีวิตไม่ตกต่ำ วิ ธีขอขมาล้างเท้าพ่อแม่ มีแต่เจริญรุ่งเรือง

พ่อแม่ก็เปรียบเสมือนพระอรหันต์ในบ้าน จะหาสิ่งใดมาเทียบแทบไม่ได้ อ ย่ าลืมนะว่าคนที่มีบุญคุณและรักคุณมากที่สุด ก็คือพ่อแม่นี่แหละ ไม่มีพรใดในโลกใบนี้ จะศักดิ์สิทธิ์เท่าพร จากปากของพ่อของแม่อีกแล้วล่ะ อเพราะฉะนั้นดูแลท่านให้ดี เหมือนที่ท่านดูแลเรามา

บางคนนั้น ไปกราบไหว้พระนอ กบ้าน แต่ไม่เคยที่จะกราบไหว้บูชาพ่อแม่ ผู้เปรียบเสมือนพระอรหันต์ในบ้านเลยสักครั้ง เราไม่ต้องไปแสวงหาพรศักดิ์สิทธิ์ใดๆให้เหนื่อยหรอ ก พรจากปากของพ่อแม่เรานี่แหละ ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้ว ไม่มีสิ่งใดที่จะหามาเทียบได้เลยบนโลกใบนี้ อ ย่ าลืมนะว่าคนที่กตัญญูรู้คุณส่วนใหญ่แล้ว มักจะได้ดีทั้งหน้าที่การงานและชีวิตกันทั้งนั้น

การขอขมาพ่อแม่นั้นแม้จะเป็นความเชื่ออย่ างหนึ่งแต่ว่าเราทำแล้วจะสบายใจทั้งเราและพ่อ แม่ ด้วย อาจจะมีบางเรื่องที่เคยทำให้ท่านไม่สบายใจ อาจมีหล า ยเรื่องที่ทำให้ท่านลำบ ากใจ เ สี ยใจ เราก็มีขอขมาให้ท่านให้อภั ยเรา และควรจะทำในวันที่ยังมีพวกท่านอยู่ วันใดพวกท่านไม่อยู่แล้วต่อให้เราอย ากจะกราบท่าน อย ากจะกอ ดท่าน มันก็ทำไม่ได้ จะทำได้แค่คิดถึงเท่านั้นเอง และการทำแบบนี้หล า ยคนก็ทำแล้วชีวิตดีขึ้นเยอะเลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 ผ้าเช็ดมือและผ้าเช็ดเท้า

2 เสื้อผ้าชุดใหม่ เช่น ชุดนอน หรืออาหารจานโปรดของท่าน

3 กะละมังใหม่ใส่น้ำอุ่นลอยด อ กมะลิหรือใส่น้ำอบ

4 ซองใส่ปัจจัย

5 พานธูปเทียนแพและพวงมาลัยด อ กมะลิ 1 พวง

6 ถาดสำหรับใส่ของเอาผ้าขาวดิ บปู

7 ผ้าข า วดิ บ

ขั้ น ต อ นการทำ

ก่อนการทำพิธินั้นให้อธิฐานจิตบอ กเเก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ว่า ลูกชื่อ (เอ่ยชื่อ – สกุลของตนเอง) วันนี้ลูกตั้งใจจะมาขอขมา ขอโอสิก ร ร มจากคุณพ่อคุณแม่ ขอองค์พระพุทธจงบันดาลให้ลูกทำสิ่งนี้สำเร็จเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ด้วยเทอญ แม่สื้อ เทพยดาทั้งหล า ย เจ้าที่ เจ้าทาง พระแม่ธรณี พระแม่คงคา พระแม่พระพาย พระแม่พระเพลิง วันนี้ เวลานี้ ลูกชื่อ (เอ่ยชื่อสกุลตัวเอง) ได้ตั้งใจที่จะทำพิธีขอขมา ขออโหสิก ร ร มจากคุณพ่อคุณแม่ ขอจงเป็นพย า นให้ลูกด้วยเทอญ

ต่อไปเราก็หาเก้าอี้หรือโซฟาให้ท่านนั่ง แล้วเราก็นั่งกับพื้น เอากะละมังน้ำอุ่นลอยด อ กมะลิที่เตรียมไว้นั้นยกมา แล้วยกเท้าท่าน มาล้าง แล้วก็พูดความในใจได้เลย เช่น พ่อแม่ค่าสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตลูกทั้งอ ดีตที่ผ่ าน มาและในอนาคต ทั้งกายก็ดี วาจาก็ดี ใจก็ดี ที่ลูกได้กระทำล่วงเกินลงไปหรือทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจ ลูกกราบขออโหสิก ร ร มในสิ่งเหล่านั้นด้วยนะคะ

พอเราล้างเท้าเสร็จแล้ว พูดหมดทุกอย่ างแล้วก็เอาเท้าท่าน มาวางบนขาของเรา จากนั้นก็เช็ดเท้าท่านให้แห้ง และอย่ าเพิ่งให้เท้าท่านโดนพื้น จากนั้นอธิฐานจิตพร้อมพูดบอ กสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ อีกครั้งว่า พระแม่ธรณีเจ้าขา พระแม่คงคาเจ้าขา พระแม่พระพายเจ้าขา พระแม่พระเพลิงเจ้าขา ลูกมาขอ กราบขมาลาโ ท ษ ขอเป็นทิพยญาณ นำความดีและกุศลผลบุญที่ลูกทำในครั้งนี้ไปบอ กปู่ยมราชและนายนิติยบาลให้ด้วย ให้ช่วยจดบันทึกคุณงามความดีครั้งนี้ ที่ผ่ าน มาลูกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ ลูกขอรับใช้ก ร ร ม แต่หลังจากนี้ไป ลูกกราบขอชีวิตใหม่จากบุพการี พูดจบแล้วก้มลงแล้วเอาเท้าของท่าน มาวางบนศีรษะของเรา

จากนั้นก็มอบพานธูปเทียนแพกับท่านแล้วพูดว่า พ่อแม่คะลูกขอขมา ขออโหสิก ร ร ม ขอชีวิตใหม่ที่ดีให้ลูกด้วยนะคะ จากนั้นก็ให้ท่านให้พรเเก่เรา แล้วท้ายสุดนี้ก็ให้ทำการตั้งจิตอธิษฐานอีกครั้งถึงพระพุทธเจ้าว่า ลูกชื่อ (เอ่ยชื่อสกุลตัวเอง) ขออนุโมธนาบุญ จากพระพุทธเจ้า ให้สำเร็จบุญนี้ให้ลูกด้วย ลูกขอนำกุศลบุญส่วนหนึ่ง อุทิศให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว ร ที่ติ ด ต า มลูกมาแต่อ ดีตชาติจนปัจจุบัน ให้รับกุศลของลูก ณ บัดนี้เดี๋ยวนี้

เพียงขั้ น ต อ นง่าย ๆ เท่านี้เราก็ขอขมาพ่อแม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อให้เราเป็นลูกที่ไม่เอาไหนแค่ไหน แต่ให้พวกเขาต้องเหนื่อยแค่ไหน ลำบากใจอย่ างไรเขาก็ยังคงรักเราเหมือนเดิม จงไปขอขมาท่านในตอนที่ยังมีโอกาสทำได้จะดีกว่า เพื่อความสุขและชีวิตที่ดีขึ้นของเราเอง

ที่มา  sabuyjaijung