ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำถูกวิ ธีช่วยให้มีโชคลาภ ร่ำร ว ย เงินทองไหลมา

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้พิธีการขึ้นบ้านใหม่ให้ถูกต้อง เพื่อที่จะช่วยเสริมโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา กับบทความ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำถูกวิ ธีช่วยให้มีโชคลาภ ร่ำร ว ย เงินทองไหลมา ไปดูกันว่าการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของคุณนั้นจะต้องจัดเตรียมข้าวของอะไรบ้าง และมีขั้นตอนการทำพิธีอย่ างไรบ้าง

ในสังคมทั่วไปของเรานี้ หล า ยคนจะมีความเ ชื่ อ ในสถานที่สำคัญต่างๆ เชื่ อ ว่ามีเจ้าที่เจ้าทางคอยปกปักรั ก ษ าคุ้มครอง ใครก็ต ามที่เข้าอยู่จะต้องให้ ความเคารพนับถือ อย่ างเช่น การทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ เราจะเห็นกันอยู่ เป็นประจำ ตั้งแต่อ ดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่

จะเล็กจะใหญ่จะมือหนึ่งหรือมือสองก็ต าม ขอเพียงทำแค่ต ามกำลังท รั พ ย์ ที่มีก็พอไม่ต้องมากมาย มีพิธีเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็น การกล่าวขอขมา เพื่อที่จะทำให้ชีวิตไม่ติ ด ขัด ทำดูก็ไม่เ สี ย ห า ย เเนะนำสิ่งของที่ต้องเตรียม เข้าบ้านใหม่ครั้งเเรก

1 ด อ กไม้มงคล ที่นำมาไว้โปรยรอบบ้าน

2 น้ำเปล่า

3 เครื่องบูช าพ ร ะ เช่น ธูป เทียน กระถางธูป เเจกันด อ ก ไม้

4 พระพุ ท ธ รูป

5 ด อ ก รัก ความรัก ความเอื้ออาทรกัน

6 ข้าวตอ ก ถั่ว งา ความเจริญงอ กงาม ยิ่งขึ้นไป

7 ถังน้ำ ถังข้าวส า ร ใส่เต็มถัง ความอุดมสมบูรณ์

8 เหรียญ จะเป็นเหรียญบาท หรือสิบบาทก็ได้ค่ะ เงินทองเต็มบ้าน

9 ด อ กดาวเรือง ความรุ่งเรือง เจริญรุ่งโรจน์

10 ด อ กกุหลาบ เส้นทางข้างหน้าต่อไป จะได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ

11 กล่องใส่ทอง เพชร หรือเครื่องประดับ อัญมณีมีค่า ความร่ำร ว ย มั่งมีเงินทอง

12 หอมเเดง กระเทียม พริกเเห้ง กะปิ น้ำปลา น้ำต าลทราย เกลือ ข้าวปลาอาหารมีกิน มีใช้

13 เงินแบงค์ 900 บาท เงินเหรียญอีก 99 บาท เป็น 999 มีแต่ความเจริญก้าวหน้า ยิ่งขึ้นไป

14 ห ม า ก พลู

15 พวงมาลัย ดาวเรือง

ของไหว้เจ้าที่เจ้าทาง มีผลไม้ 5 ชนิดได้เเก่

1 กล้วย กล้วยคือผลไม้มงคล ที่เ ชื่ อ ว่าเป็นตัวเเทนแห่งการข ย า ย สาขา กิจการ การมีบุตรสืบสกุล มีบริวารมาก

2 มะพร้าว ความบริสุทธิ์

3 ทับ ทิม คุ้มครองกันภั ย

4 ส า ลี่ การเรื่องคุณงามความดีเอาไว้ อ ย่ า งมั่นคง โชคลาภเงินทอง มิให้ห า ย

5 ส้ม ความโชคดี เจอแต่สิ่งดีเป็น สิริมงคล

ข น มมงคล 5 อ ย่ า ง เช่น ทองหยิบ ทองหยอ ด ฝอยทอง เม็ดขนุนและขน มถ้วยฟู

สำหรับพิธีการ นั้น มีดังต่อไปนี้

1 เมื่อไปถึงบ้านก่อนฤกษ์ ให้เตรียมสิ่งของ ที่จะนำเข้าบ้านให้พร้อม ใครเข้าบ้านก่อนถึงฤกษ์ก็เลย ต้องเตรียมอุปกรณ์กันที่นอ กบ้าน

2 ก่อนเข้าประตูหน้าบ้าน เจ้าของบ้าน หยิบหินขึ้น มา 1ก้อนกำไว้ในมือ

แล้วกลั้นห า ยใจ อ ธิ ษ ฐา นขอให้จิตใจหนักเเน่น และเเข็งเเกร่งเหมือนหิน มีแต่สิ่งดีเกิดขึ้นนับแต่นี้ไป สิ่งไม่ดีอ ย่ าได้เเพ้ แล้ววางหินลงหน้าบ้าน จากนั้นให้คุณพ่อเป็นคนเดินนำอุ้ม พ ระพุท ธ รูปเข้าบ้านเพื่อเป็นสิริมงคล ให้คุณป้า ที่ร ว ยที่สุด ถือพานเงิน ทอง ต ามเข้าบ้าน คุณแม่ถือข้าวส า ร อาหารเเห้ง และคนอื่นก็ช่วยกันถือของอื่น ต ามเข้ามา

3 นำพระพุ ท ธ รูปวาง ที่ห้องพระที่เราจัดเตรียมไว้ จุดธูปเทียนอ ธิ ษ ฐา น จิต

ให้ท่านคุ้มครอง และอวยพรให้เราประสพพบเจอแต่สิ่งดีก่อนที่จะเข้าสู่พิธีขึ้นบ้านใหม่ เจ้าของบ้านต้องทำพิธี เข้าบ้านใหม่ เ สี ยก่อน ซึ่งพิธีจะเริ่มต้นด้วยการให้หัวหน้าครอบครัว หรือเจ้าบ้านเป็นผู้ประกอบพิธีทั้งหมด ที่สำคัญจะต้องมีการอัญเชิญพระพุท ธ รูป ประจำบ้านให้เข้ามาประดิษฐานเพื่อคอยปัดเป่าภูติผีและสิ่งที่ไม่ดี ไม่ให้เข้ามาภายในบ้านได้ ในขณะอัญเชิญให้ทำการจุดธูปเทียนเพื่อเป็นการบูช า

จากนั้นจึงต ามด้วยอ ธิ ษ ฐา น เพื่อบอ กกล่าวแก่องค์พระเพื่อให้ท่านได้ป ก ป้ อ ง คุ้มครองบ้านหลังนี้ให้มีแต่ความสุขความเจริญ ห่างไกลจากสิ่งไม่ดี ให้สมาชิกในครอบครัว มีความปลอ ดภั ย และอยู่เย็นเป็นสุข ในพิธีนี้ สิ่งของที่ไม่ควร ต กหล่น คือ ด อ ก ไม้ธูปเทียน พระพุท ธ รูป ผลไม้และไม้มลคลต่าง ซึ่งจะนำเอาใช้สำหรับการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ในที่นี้อาจจะมีการบวกรวมกับขน มไทที่มีชื่อเป็น มงคลรวมอยู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็น ทองหยิบ ทองหยอ ด และทองเอก เป็นต้น พ ระสงฆ์ที่นิมนต์มา ควรนิมนต์มาก่อนวัน ทำบุญไม่น้อยไปกว่า 5วัน โดย ให้เลือ กระหว่าง 5,6 หรือ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมด้วยการจัดโต๊บูช า มีผ้าขาว กระถางธูปและเชิงเทียน โดยจัดให้โต๊ะอยู่ด้านขวา ของพระสงฆ์

ทั้งนี้แล้วต ามหลักความเชื่ อ แล้ว เพื่อความสบายใจทางใจ ก็ขอให้ทำพิธีให้ถูกต้อง ก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือบางคนเข้าพอพักไปเรียน ไปทำงาน ก็ทำพิธีขอเข้าอยู่ให้ถูกต้อง เพราะทุกๆ ที่มีเจ้าของเฝ้าอยู่ แม้เราจะมองไม่เห็นก็ต าม สาธุ

ที่มา fashionfuns, horoscopedaily99, baania