ทำดีได้แต่ต้องทำให้ถูกคน อ ย่ าทำกับคนที่ไม่เห็นค่าเรา

การทำดีคือสิ่งที่ดี ที่เราควรทำ เพราะหล า ยคนเชื่อว่า การทำความดีจะได้รับสิ่งตอบแทนที่ดีกลับมา แต่บางครั้งการทำดีก็ทำให้เราไม่มีคุณค่าเพราะคนที่เราดีด้วยเขาไม่เคยมองว่าเราดีเลย เราเลยมีข้อคิดเตือนใจมาฝากกัน ว่าทำดีได้แต่ต้องดีถูกคนด้วย

คนเราเวลาที่รู้สึกดีๆกับใคร ก็อย ากจะทำสิ่งดีๆให้เขา และก็อย ากให้เขา เห็นเราเป็นคนสำคัญ แต่มันก็เหมือน การทำดีเพื่อหวังผล ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว เราไม่สามารถไปบังคับให้คนอื่น มารู้สึกแบบเดียวกับเราได้

อ ย่ าทำดีให้กับคนที่ไม่เคยเห็นค่าในตัวคุณ เพราะต่อให้คุณจะทำดีแค่ไหน เขาก็ไม่ได้สนใจคุณอยู่ดี การทำดีเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าทำผิ ดที่ ผิ ดเวลา ผิ ดคน นอ กจากเขาจะมองไม่เห็นค่าแล้ว ยังเปลืองเวลาชีวิตเราอีก

คนที่รักเราใส่ใจเราก็มี เราควรเอาเวลาตรงนี้ ไปใส่ใจคนเหล่านั้นจะดีกว่า ในโลกนี้มัน มีจริงๆนะ คนที่รักบางคน เพียงแค่เห็นหน้าคนที่เ ก ลี ย ด บางคนเพียงแค่ฟังใคร เล่ามา ไม่ว่าเราทำดีแค่ไหน สุดท้ายเขาก็ไม่เห็นค่า เพราะสำหรับคนบางคน ความดีซื้อใจเขาไม่ได้

อ ย่ าไปให้ค่ากับคนที่เขาก็ไม่เคยคิด จะให้ค่าเรา เช่นกัน บางครั้งการทำความดีของเรา ก็ไม่สามารถซื้อใจใครได้ จะทำดีต้องเลือ กทำให้ถูกที่ ถูกเวลา และถูกคนด้วย เพราะถ้าเราให้ไปผิ ดคน ก็เหมือนกับการกระทำ ที่เปล่าประโยชน์

การทำทุกอ ย่ าง เพื่อหวังจะให้คนทั้งโลกมารักเรา บอ กเลยว่า เป็นการกระทำ ที่เหนื่อยเปล่า มันเป็นไปไม่ได้หรอ ก เพราะใส่ใจมากไป เราจึงทุ ก ข์ เพราะสงสัยมากไปจึง ทรมาน ถ้าเข้าใจความจริงข้อนี้ ก็จะอยู่อ ย่ างมีความสุข

รู้จักปล่อยวาง ปล่อยมันไป ให้เป็นอิสระ ปล่อยไปบ้าง เราอยู่ในโลกที่เราเป็นเหมือนนักเดินทาง เรื่องราวมากมาย ตัวเราเป็นคนตัดสิน เรื่องที่ใหญ่ที่สุด ในวันนี้ พอถึงวันพรุ่งนี้ก็กล า ย เป็นเรื่องเล็ก เรื่องที่ใหญ่ที่สุด ในเดือนนี้ พอเดือนหน้า

ก็กล า ยเป็นเรื่องเล่า เรื่องเล่าปากต่อปากกันไปนานๆ สุดท้ายก็เป็นแค่คำ นินทา เราทุกคน เป็นได้ก็แค่ คนในคำนินทาเป็นแค่คนในลมปากใครๆ ไม่ต้องพย าย ามทำตัว ให้เป็นที่รักของทุกคนหรอ ก มันเป็นไปไม่ได้ อยู่กับใครแล้วเหนื่อยใจ

ก็ให้ถอยออ กมา บางครั้งก็ย าก ที่จะเปลี่ยนคนที่เ ก ลี ย ดเรา ให้หัน มาชอบ เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเวลาไปใช้ กับคนที่รักเรา ทำให้เขามีความสุขดีกว่า บางคนเลือ กที่จะลดคุณค่าของตัวเองลง เพื่อหวังว่า เขาจะซึ้งในในสิ่งที่เราทำให้เขาไป

แต่กลับ ตรงกันข้าม เขา ยิ่งมองเราน้อยค่าลงไปอีก ถ้าเป็นเช่นนั้น เราจะลดคุณค่าตัวเอง เพื่อคนแบบนั้น ทำไมกัน คนที่ไม่เคยมองเห็นเราในสายต า และไม่ได้แคร์อะไร กับความรู้สึกเราเลยจงมอง อ ย่ างเข้าใจ และรีบเอาตัวเองถอยออ กมา จากตรงนั้นซะ สร้างคุณค่าในตัวเรา ให้คนที่มองเห็นเรา ให้เขาได้ชื่นชม และยินดีกับเราจะดีกว่า

ที่มา สาธรโพส    stand-smiling