ต้มไข่พร้อมหุงข้าว ไม่ควรทำ ตามคนโบราณบอ กไว้ ชีวิตไม่ดี

การต้มไข่พร้อมกับการหุงข้าวเป็นสิ่งที่สะดวกและประหยัดขึ้น มากแต่ตามความเชื่ อ ของคนโบราณว่าไว้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดี จะนำพาชีวิตตกต่ำ วันนี้เราก็จะพาคุณไปเรียนรู้ว่าทำไมคนโบราณถึงไม่ให้ต้มไข่พร้อมกับการหุงข้าว กับบทความ ต้มไข่พร้อมหุงข้าว ไม่ควรทำ ตามคนโบราณบอ กไว้ ชีวิตไม่ดี

สำหรับวิธีการที่ง่ายและมักทำกันอยู่บ่อยๆในการหุงข้าวแล้วต้มไข่ไปพร้อมๆกัน ด้วยการใส่ไข่เข้าไปตอนหุงข้าวเลย ซึ่งนับว่าช่วยประหยัดเวลาได้ค่อนข้างมาก ซึ่งทางโบราณเขาได้ห้ามเอาไว้ว่ามันไม่ดี เพราะเป็นการไม่เคารพพระแ ม่ โ พ ส พ ซึ่งเป็นเทวีแห่งเมล็ดข้าว

คนสมัยก่อนเชื่อ กันว่าหากนำไข่มาต้มพร้อมหุงข้าวจะเป็นการทำให้พ ร ะ แ ม่ ไม่พอใจและทำให้บ้านนั้นเกิดเรื่องไม่ดี ข า ดความอุ ด ม ส ม บู ร ณ์ได้ แม้ผู้คนบางส่วนยังคงใส่ไข่ลงในหม้อตอนหุงข้าวอยู่ก็เพราะในสมัยใหม่นี้เป็นช่วงเวลาแห่งการรีบเร่ง ทุกอ ย่ าง ต้องทำงานแข่งกับเวลาเลยทำให้ยังมีคนต้มไข่พร้อมกับหุงข้าวอยู่ หากจะมีข้อห้ามอยู่ก็เพียงอ ย่ า งเดียวก็คือเรื่องของความสะอาดนั่นเอง

เพราะไข่ไก่นั้นที่ผิวด้านนอ กมักจะมีการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกต่างๆตั้งแต่จากเล้าไก่จนกระทั่งถึงการขนส่ ง กว่าจะมาถึงมือผู้บริโภคอ ย่ า งเราก็ไม่รู้ว่าผ่ า น เ ชื้ อ โ ร คอะไรมาบ้าง หากเรานำลงต้มลงในหม้อข้าวซึ่งเป็นน้ำเดียวกับที่ใช้หุงข้าว ก็อาจทำให้สิ่งสกปรกตกค้างอยู่ในอาหาร

และภาชนะได้ จนเป็นที่มาของอาการ เ จ็ บ ป่ ว ยของคนในบ้าน เพราะทานอาหารที่ไม่สะอาดนั่นเอง ดังนั้น เราจึงควรคำนึงถึงสุ ข ภ า พของเรามากกว่าการเร่งรีบ ควรที่จะแยกการต้มไข่และการหุงข้าวออ กจากกันเพื่อความปลอ ด ภั ยจากเ ชื้ อ โ ร คและอาจเป็นสาเหตุให้ข้าวบูดเร็วอีกด้วย

ที่มา krustory