ตัวเลขสุดท้ายบัตรประช าชน บอ กนิสัยที่แท้จริงของคุณได้

วันนี้เราจะพาคุณไปดูนิสัยที่แท้จริงของคุณจากหมาบเลขบัตรประช าชนตัวเลขตัวสุดท้าย รีบหยิบบัตรประช าชนขึ้น มาดูตัวเลข และไปอ่ า นคำทำ นา ย นิสัยที่แท้จริงพร้อมๆ กันว่าจะแม่น มากแค่ไหนกัน

ทายนิสัยจาก ‘เลขบัตรประช าชน’ เผยตัวตนแท้จริง ส่ งผลฐานะการเงินในเรื่องของความเชื่ออ่านไว้ไม่เสียห า ย การได้รู้ถึงสิ่งที่ไม่ดีจะได้ป้องกันที่อาจจะไม่มีการผิดพลาดในอนาคต ในศาสตร์ของการดูดวงนั้นหลากหลายประเภท

แต่ในวันนี้ที่เราจะมานำเสนอคือ การดูดวงจากเลขบัตรประช าชน บอ กได้เลยว่าอ่านแล้วคุณจะรู้สึกว่าตรงมาก วิธีการดูนั้นตัวอย่ างเช่น เลขบัตรประช าชนของคุณลงท้ายด้วยเลข 4 ก็ให้เลื่อนไปอ่านเลข 4 ของตนเองเท่านั้น

หมายเลขตัวสุดตัวท้ายคือ = เลข 0

แสดงถึงความเชื่อมั่นในตัวเองสูง เป็นคนที่มีจิตใจเมตต ามีคุณธรรมอยู่พอสมควร เป็นคนจิตใจดีและมีความรับผิดชอบ ต่องานที่ทำสูงมาก ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ เป็นคนเฉลียวฉลาดปราดเปรียว มีไหวพริบปฏิภาณดี

เป็นคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไม่ว่าจะทำการสิ่งใดมักนำหน้าผู้อื่นดีเสมอ ชอบเป็นผู้นำไม่ชอบเป็นลูกน้องใคร และชอบให้เป็นที่ยอมรับนับถือจากผู้คนรอบข้าง จุดอ่อนก็คือเป็นคนมักได้โอ กาสดีๆอยู่เสมอ แต่ในทางกลับกัน

ก็พลาดจังหวะดีๆอยู่เสมอเช่นกัน พูดได้ว่าเป็นคนมีโอ กาสที่จะมีอนาคตที่ดีแต่มักมีอุปสรรคเล็กๆ น้อยๆ ทำให้ไปไม่ถึงฝัน สิ่งที่เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ผิดพลาดกับโอ กาสนั้นก็คือ การลังเล ไม่กล้าตัดสินใจ และเป็นคนที่ไม่ชอบความเสี่ยง

หมายเลขตัวสุดตัวท้ายคือ = เลข 1

เป็นคนที่มีลักษณะเด็ดเดี่ยวกล้าหาญ มีความคิดสร้างสรรค์และกล้าที่จะแสดงออ กมา เป็นตัวของตัวเองสูง และมีความเป็นผู้นำสูงมากทำอะไรจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจและไปให้ถึงเป้าหมายได้อย่ างรวดเร็ว

มักเป็นที่ปรึกษาให้ผู้คนรอบข้างอยู่เสมอ แต่ในทางกลับกันปัญหาของตัวเองนั้นช่างย ากอยู่เสมอ เป็นพวกไม่ยอมก้มหัวให้ใคร แต่ถ้าในเรื่องความรักแล้วคุณจะเป็นคนที่ยอมทุ่มเททุกอย่ างเพื่อคนที่คุณรักได้

หมายเลขตัวสุดตัวท้ายคือ = เลข 2

คุณเป็นคนที่มีความทะเยอทะย านสูง เป็นคนที่ได้รับความรักความอบอุ่นจากคนรอบข้างและครอบครัวอยู่เสมอ ในบางครั้งคนมักข า ดความเด็ดข า ดในตัวเอง และข า ดความมั่นใจในตัวเองอยู่บ่อยครั้ง คุณเป็นคน

ที่เกลียดการอยู่คนเดียวหาคนจะลงทุนทำธุรกิจถ้าได้ร่วมทำกับคนอื่นจะดีกว่าการทำคนเดีย
คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากกับเพื่อนตรงข้ามและเป็นที่รักของเพื่อนฝูง ต ามเลขศาสตร์บ่งบอ กได้ว่า

หากจะทำงานสำเร็จโด่งดังคุณจะมีชื่อเสียง จะต้องทำงานร่วมกันกับคู่ของตนเอง ในวัยกลางคนจะมีความสุขกับครอบครัว และมีฐานะที่ดีมีความสบาย

หมายเลขตัวสุดตัวท้ายคือ = เลข 3

แสดงถึงความทุ ก ข์ใจ มักมีปัญหาเรื่องต่างๆเข้ามาอยู่เสมอ หักคุณมีจิตใจที่ไม่เข้มแข็งจะทำให้ทุ ก ข์ใจ และส่ งผลถึงกายอยู่เสมอคุณจะต้องเพิ่มการเอาใจใส่ในคู่ครองและครอบครัวให้มากกว่าเดิม สิ่งที่คุณควรระวังมักจะมีปัญหากับบุคคลที่สามที่เข้ามาสร้างความ แตกแยกในครอบครัว

หมายเลข 3 นี้เป็นเลขแห่งเงารัก เงาร้าง ถ้าคุณคิดจะลงทุนทำธุรกิจไม่ควรร่วมหุ้นหรือไว้ใจในบริวารของคุณ อย่ าทำตัวเป็นนักบุญให้ผู้อื่นจนทำให้ตัวคุณเองนั้นเป็นทุ ก ข์หากคุณจะช่วยเหลือใครหรือจะหวังผลตอบแทน

จากใครนั้นช่างย ากเย็นเหลือเกิน เพราะหมายเลข 3 นี้เป็นเลขของผู้ให้อย่ างเดียว แต่เมื่อปัญหาพ้นไปได้ อีกไม่นานคุณจะพบกับความสุขความสบายซึ่งเกิดขึ้นกับคุณและครอบครัว

หมายเลขตัวสุดตัวท้ายคือ = เลข 4

แสดงถึงเลขแห่งจักรพรรดิ์ จะมีคนคอยเป็นห่วง จะเป็นที่รักใคร่ของผู้สูงอายุแต่จะมีความเหน็ดเหนื่อยมากอยู่เหมือนกัน เพราะคำว่า ‘แม่ทัพ’ ก็รู้ความหมายอยู่แล้วไม่มีแม่ทัพคนใดไม่มีผลงานแล้วจะได้เป็นแม่ทัพหรอ กน่ะ

แต่หมายเลข 4เป็นเลขแห่งความสำเร็จ ความยิ่งใหญ่ ความก้าวหน้า ความท้าทาย หากจะให้มีความเจริญก้าวหน้าเร็วๆ ก็ต้องกล้าทำกล้าแสดงออ ก กล้าตัดสินใจ แต่ระวังจะมีเพื่อนตรงข้ามหลงรัก และเข้ามาขอสวามิภักดิ์ด้วย

และไม่ต้องเป็นห่วงจะทำอะไรก็จะมีคนคอยสรรเสริญเยินยอ แต่ก่อนที่จะมีการเยินยอก็จะมีการติฉินนินทาก่อน หากอ ดทนไม่สนใจ ไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นได้ละก็ชีวิตนี้ร ว ยใจสบายกายอย่ างแน่นอน

หมายเลขตัวสุดตัวท้ายคือ = เลข 5

แสดงถึงเลขแห่งเวทมนต์และเสน่ห์หากับคนทั่วไป มีความหยิ่งทะนงในตัวเอง ยอมก้มหัวให้ผู้อื่นได้แค่กาย แต่ใจนั้นไม่ยอมใครเป็นที่ ปรึกษาผู้อื่นได้ดีแต่ตนเองย ามเดือ ดร้อน หาใครช่วยปรึกษาด้วยนั้นช่างย ากมาก

เพราะหมายเลข 5 จะมีความสบายกาย แต่ทุ ก ข์ใจอยู่เรื่อยเพราะคิดมากจนเกินเหตุและจะเป็นที่รักใคร่ ของญาติมิตรหากดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเอ กสารจะประสบความสำเร็จดีมีชื่อเสียง แต่ไม่ว่างานด้านไหนๆ หมายเลข 5

ทำได้หมดแต่จะต้องมีเวลาให้กับเรื่องส่วนตัวบ้าง เช่น เรื่องความรักอย่ าปล่อยให้นานเกินไปจะได้พึ่งพาอาศัย บุตร-บริวารในภายภาคหน้าจะมีความพอดีกับชีวิตเกิดความสุขตลอ ดกาล

หมายเลขตัวสุดตัวท้ายคือ = เลข 6

แสดงถึงคนที่มีสิ่งดีอยู่ในตัวแต่ไม่ค่อยยอมนำออ กมาใช้ให้เป็นประโยชน์ อย่ าปล่อยเวลากับความคิดให้มากนัก หมายเลข 6 เสน่ห์อยู่ที่ ‘เงา’ ของตนเอง จะมีคนรักใคร่เอ็นดู แต่ต้องแต่งตัวให้เกิดจุดเด่นแก่ตนเอง

และมีจิตสัมผัสเหนือธรรมช าติหากได้นั่งสมาธิบำเพ็ญศีลจะมีบารมีสูง ผู้คนจะรักใคร่เอ็นดูจะทำอะไร ก็ล้วนแต่ประสบความสำเร็จดีทั้งสิ้น หมายเลข 6 ต้องลดโทนเสียงลงอีกเพราะโทนเสียงนั้นบ่งบอ ก

ถึงอำนาจความยิ่งใหญ่เกินตัวไม่เพราะแก่ผู้ได้ยินผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดู สนับสนุนในด้านการงาน เมื่อเกิดปัญหาใดๆ ตนเองมักจะเอาตัวรอ ดได้เสมอ จะมีความสุขในบั้นปลาย

หมายเลขตัวสุดตัวท้ายคือ = เลข 7

อย่ าปล่อยเวลาให้เสียไปกับคนอื่นให้มากนักและอย่ ายึดติดอยู่กับที่ เพราะหมายเลข 7 เป็นหมายเลข ที่ต้องเดินทางเพื่อทำการค้า เป็นไกด์หรือทำงานที่ต้องมีการเจรจาอยู่ตลอ ดเวลาจะทำให้ประสบความสำเร็จ

ระวังจะมีปัญหาเรื่องรักๆ ใคร่ๆ เกิดขึ้นในครอบครัว หรือเรื่องรัก 3 เส้าเกิดขึ้นในชีวิตคู่ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณ ก็ไม่ต้องวิตกให้มากนัก เพราะทุกอย่ างจะคลี่คลายไปได้ด้วยดี การเงินถึงจะไม่คล่องบ้างบางครั้ง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา

เพราะหมายเลข 7 เป็นเลขที่ส่ งลาภผลอยู่เนืองๆ หากผู้ใดที่ได้หมายเลข 7 และก็ยอมเหนื่อยหน่อยในระยะเริ่มต้น และอีกไม่นานจะมีความสุข โชคลาภเพิ่มพูน และจะได้รับความสุขกับ มิตร-บริวาร

หมายเลขตัวสุดตัวท้ายคือ = เลข 8

แสดงถึงคนมีบุญบารมี และวาสนาดี มีชื่อเสียงให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์แต่ต้องหมั่นเรียนรู้เร่งศึกษาอย่ าอยู่นิ่ง กล้าเปิดเผย กล้าทำกล้าแสดงออ ก กล้าตัดสินใจ รีบไขว่คว้าแล้วหน้าที่การงานที่ทำจะได้ผลดีเป็นที่พอใจ และผู้ใหญ่จะให้ ความช่วยเหลือ

อย่ าหลงใหลมัวเมาในกิเลสตัณหาให้มากนัก อย่ าสนุกจนลืมครอบครัวแล้วบั้นปลายชีวิตจะมีฐานะดี เป็นที่พอใจของครอบครัวมีชื่อเสียงเป็นที่นับถือของคนทั่วไป

หมายเลขตัวสุดตัวท้ายคือ = เลข 9

แสดงถึงอำนาจ ความยิ่งใหญ่ หากเป็นผู้นำจะเจริญก้าวหน้า ทำงานด้วยสมองเป็นนักพูด หรือนักบรรย าย จะมีชื่อเสียงโด่งดังแต่หน้าที่ที่เหมาะคือผู้เผยแพร่ศาสนาจะมีผู้คนยกย่องสรรเสริญและยังมีจิตสัมผัสเหนือคนทั่วไป

บางครั้งสามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าใครได้หมายเลข 9 จะเป็นผู้อยู่เหนือลิขิตสวรรค์ จะทำอะไรก็สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเอง

ที่มา e-yhangwa