ชีวิตจะเจริญมากขึ้น หากคุณได้พบกับคน 6 ประเภทนี้

ชีวิตของเรานอ กจากตัวเองแล้วที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ ยังมีผู้คนรอบตัวด้วยนะที่คอยผลักดันให้เรานั้นทำหรือสร้างจนประสบความสำเร็จในชีวิตได้ วันนี้เราจะพาไปดูว่าคนรอบข้างประเภทไหนกันที่ทำให้ชีวิตเราเจริญก้าวหน้าได้ แล้วลองเ ช็ คคนรอบข้างในขณะนี้ดูว่ามีคนเหล่านี้อยู่หรือเปล่า พร้อมแล้วไปดูเลย

1.เพื่อนคู่คิดมิตรคู่สร้าง

คนประเภทนี้ ก็เหมือนกับหยิน และคุณก็คือหย างในเวลา ที่คุณอ่อนแอ พวกเขาจะเติมเต็ม ส่วนที่ข า ดห า ยไป ซึ่งตรงข้าม กับที่เราเชื่อ กัน ในสังคมคนประเภทนี้ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นหุ้นส่วน ของธุรกิจ

ก็ได้แต่คือคนใกล้ชิดที่รู้จัก คุณและเข้าใจ ธุรกิจของคุณ อ ย่ างทะลุปรุโปร่ง เป็นเพราะพวกเขารู้จัก คุณกับธุรกิจของคุณดี บ่อยครั้ง จึงอาจทำงานร่วมกัน ย ากบ้างแต่ท้ายที่สุด ธุรกิจของคุณก็ไม่อาจข า ด บุคคลเหล่านี้ ไปได้

2.คนที่สนับสนุนคุณ

หน้าที่หลักๆของบุคคลประเภทนี้ คือคอยช่วยสนับสนุน คุณเวลาที่คุณต้องเผชิญ กับสิ่งไม่คาดฝัน คุณไม่ควรเริ่มธุรกิจใหม่ หรือ ดำเนินธุรกิจ ที่มีอยู่ต่อไปจนกว่า คุณจะเจอใครสักคน ที่จะมาช่วยสนับสนุน

คุณไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ คนประเภทนี้ มักจะเป็นคนรักคนสำคัญ คนสนิทหรือแม้แต่เพื่อนเก่าของคุณ คุณควรจะรั ก ษ าคนเหล่านี้ไว้ในชีวิต ให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้ แม้มันจะเป็นเรื่องย ากพอ ๆ กับการสร้างธุรกิจก็ต ามที

3.คนที่คอยช่วยประสานงาน

ผู้ประกอบการทุกคนต้องมี คนที่คอยเป็นหู เป็นต าคอยรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ และให้ข้อเสนอแนะได้ ในทันที หรือเรียกได้ว่าเป็น ผู้ประสานงานนั่นเอง พวกเขาคือคนที่ คอยช่วย ในกิจการงานต่าง ๆ ของคุณ

เช่น การหาไอเดียธุรกิจให ม่ๆ ผลิตภัณฑ์ แคมเปญหรือ อะไร ก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประสานงานที่ดีนั้น จะต้องมีจินตนาการเยี่ยมยอ ด และมีความคิดใหม่ ๆ มาแลกเปลี่ยนกับคุณอยู่เสมอ

4.คนที่คอยให้คำปรึกษากับคุณ

คนให้คำปรึกษา คือ คนที่คุณสามารถ โทรหรือส่งข้อความหา ได้ในย ามจำ เป็นเช่น การตัดสินใจ ครั้งใหญ่ในกิจการการตัดสินใจ จ้างพนักงาน หรือความรู้ต่างๆ ในหล า ย ๆ ครั้ง ที่พวกเขา มักจะมีประสบการณ์ ที่เหมือนหรือ ใกล้เคียงกับคุณ ซึ่งพวกเขาเหล่านี้เอง จะเป็นคนที่หาเวลา

มาคุยกับคุณให้คำแนะนำต่าง ๆ ถึงแม้ว่าบางครั้ง คุณอาจจะเห็น ไม่ตรงกับพวกเขาก็ต าม แต่นั้นแหละ คือสิ่งที่สำคัญ และพึงระลึกไว้เสมอ ว่าการที่พวกเขา ให้คำแนะนำ ที่ต่างออ กไปล้วนแฝงไว้ ด้วยความปรารถนาดี ต่อคุณและธุรกิจ ของคุณทั้งนั้น

5.คนที่คอยยั่วยุสบประมาทคุณ

คนประเภทนี้ จะคอยตั้งคำถาม กับคุณบอ กว่าคุณทำไม่ได้บ้างล่ะ บอ กว่าคุณไม่ดีพอบ้างล่ะ ฃ ซึ่งคำพูด หรือ การกระทำของพวกเขา อาจจะแผดเผาจิตใจของคุณ และคอยเป็นแรงกระตุ้น ให้คุณพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เพื่อจะลบคำสบประมาท ของพวกเขา ให้ได้บทบาทสำคัญของคนพวกนี้ก็คือ การยั่วยุคุณนั่นเอง

6.คนที่ตรงไปตรงมาราวกับ ลูกขุน

ลูกขุนที่อยู่ในชั้นศาลจะให้การตัดสินคดี หลังจากที่รวบรวมพย านหลักฐานจน ครบถ้วน เช่น เดียวกัน คนประเภทนี้ จะช่วยบอ กสิ่ง ที่คุณทำลงไป อ ย่ างตรงไป ตรงมาทั้ง ในเรื่องการทำธุรกิจ และการใช้ชีวิตในตอนล่าสุด ของรายการพอ ดแคสต์ เรียกบทบาทนี้ว่า คณะผู้บริหารส่วนตัว ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะมีคณะผู้บริหารจริง ๆ หรือไม่คุณก็ควรจะมีคนรู้จัก ที่เป็นเหมือนลูกขุน ให้คุณเอาไว้สัก 2-3 คน

ที่มา  stand-smiling