จำไว้นะ พ่อแม่อย่ าคาดหวังอะไรกับลูก แม้จะอบรมเลี้ยงดูเขามา

หากวันนี้คุณนั้นเป็นพ่อแม่ ในวันที่คุณนั้นอายุมากขึ้นและลูกของคุณก็เติบโตขึ้นสามารถที่จะประกอบอาชีพเลี้ยงดูตัวเองได้แล้ว แต่คุณก็ยังมีความคาดหวังที่จะให้เขานั้นเติบโตมาในแบบที่คุณนั้นต้องการ

และวันนี้เราก็มีบทความที่อย ากจะนำเสนอคุณเกี่ยวกับการคาดหวังจากตัวลูกของคุณ กับบทความ จำไว้นะ พ่อแม่อย่ าคาดหวังอะไรกับลูก แม้จะอบรมเลี้ยงดูเขามา ไปดูกันว่าความคาดหวังที่คุณอย ากได้กับลูกจะส่ งผลต่อคุณอย่ างไรบ้าง

‘อย่ าคาดหวังอะไร จากลูก ๆ แม้จะชุบเลี้ยงเขามา ‘ ต่อให้คุณชุบเลี้ยงใครไว้ ดูแล คุณย ามแก่เฒ่า เขาก็ต้องวุ่นวาย กับการงาน และภาระผูกพันต่าง ๆ เกินกว่า จะเวลามาช่วยเหลือ ดูแลอะไร คุณได้มากนัก คนอายุเกิน 50 อย่ างคุณ ต้องเลิกเอาสุขภาพไปแลก กับความร่ำร ว ยได้แล้ว

มีเงินเท่าไร ก็ซื้ อสุขภาพคืน มาไม่ได้ดังนั้น.. ตราบใดที่คุณยังมีข้าวปลา อาหารกินอย่ างเพียงพอ มีเงินพอใช้สอยได้ทุกวัน เพียงเท่านี้

ก็ดีเหลือหล ายแล้ว อายุเท่านี้ แล้วคุณควรอยู่อย่ างเป็นสุขทุกบ้าน ต่างก็มีปัญหาของตนเอง

อย่ ามัวไปคิดเปรียบเทียบแก่ง แย่งแข่งดีกันไม่ว่าชื่อเสียงฐานะ ในสังคมหรือความก้าวหน้า ของเด็กๆ ฯลฯ สิ่งที่ควรจะแข่งกันจริง ๆ

นั้น คือแข่งกัน มีความสุขมีสุขภาพดี และอายุยืนนานส่วนอะไร ที่เราเปลี่ยน มันไม่ได้ ก็อย่ าไปฝังอ กฝังใจ ให้ป่ ว ยการ และทำล ายสุขภาพตัวเองเลย

อายุป่านนี้แล้ว ก็ยังเปลี่ยuมันไม่ได้ เลยหลัง 50 แล้ว อย่ างนี้ คุณต้องค้นหาหนทาง ของคุณเอง ที่จะสร้างชีวิต ที่เป็นอยู่ดี ๆ และสุขสดใสขึ้น มาให้ได้ตราบใด ที่มันทำให้คุณอารมณ์ดี คิดถึงแต่สิ่งที่ทำ ให้ทำอะไร ก็สุขสนุกกับมันอยู่ทุกวันนั่น ก็หมายความว่า คุณได้ผ่านวันเวลา อย่ างเป็นสุขแล้ว

ทุกวันที่ผ่านไป คุณจะสูญเสียไป 1 วัน แต่ถ้ามันผ่านไป อย่ างเป็นสุข วันนั้นคือ กำไรชัด ๆ เลย จิตใจที่ดีจะช่วยรั ก ษ า โ ร ค ภั ยได้ ถ้าจิตใจเป็นสุข โ ร ค ก็จะห า ยเร็วขึ้น แต่ถ้าจิตใจ

ทั้งดีทั้งเป็นสุขด้วยแล้วล่ะ ก็ความเ จ็ บป่ ว ย จะไม่มีทางมา แผ้วพานได้เลย ด้วยอารมณ์ที่ดี แจ่มใสอยู่ เป็นนิจออ กกำลังกาย ให้เพียงพออยู่กลางแจ้ง บ่อย ๆ กินอาหารให้ครบหมู่

ได้วิต ามินและแร่ธาตุอย่ างเพียงพอเพียงเท่านี้ ก็เชื่อได้แน่นอนว่าชีวิตที่เป็นสุขอีก 30 หรือ 40 ปี จะเป็นของคุณแน่นอนเหนือสิ่งอื่นใด คุณต้องรู้จักบ่มเพาะ และเก็บเกี่ยวความสุขดี ๆ

จากการได้อยู่ได้เที่ยวได้คุยกับเพื่อนๆ เพราะเขาเหล่านี้ จะช่วยให้คุณรู้สึกเยาว์วัย และมีความหมายอยู่เสมอ ข า ดพวกเขาเมื่อใด..คุณจะต้องรู้สึกสูญเสียอย่ างแน่นอน

ขอบรรดาสิ่งดีที่สุดจงบังเกิด แก่คุณโปรดเผยแพร่ จดหมายน้อยนี้ให้เพื่อนๆ ที่เกิน 50 ไปแล้วและคนอื่น ๆ ที่จะต้องเกิน 50 ในวันใด วันหนึ่งข้างหน้าด้วย

ที่มา  gangbeauty, fahhsai