จงใช้ชีวิตเหมือนคนจน จะไม่มีวันจน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิต กับบทความ จงใช้ชีวิตเหมือนคนจน จะไม่มีวันจน ไปดูกันว่าทำไมคนร ว ยที่ใช้ชีวิตเหมือนคนจน ถึงไม่มีวันจน

‘ ใช้ชีวิตแบบคนจน แล้วคุณจะไม่มีวันจน’ เป็นคำพูดที่คนสมัยก่อน มักใช้สอนลูกหลาน คนสมัยก่อนจะประหยัด อาจจะเพราะเคยผ่านความลำบากมาก่อน แต่ที่จริง!ก็ไม่น่าจะแบ่งว่าเป็นคนสมัยก่อน หรือสมัยนี้ เพราะเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลมากกว่า ผู้เขียนเชื่อว่า คนยุคใหม่เอง ก็มีไม่น้อยที่รู้จักใช้เงิน แบ่งเงินเก็บออมไม่จำเป็นว่ามีมากต้องใช้มาก เพียงแต่ ด้วยความที่โลกเราอยู่ในยุคของทุนนิยม ที่เน้นเรื่องของการบริโภค นิยมเป็นที่ตั้งผู้คนเชื่อว่าความสุข จะเกิดขึ้นได้จากการใช้เงิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินหรือเที่ยวก็เลยจัดกันเต็ม

ไม่มีแล้วสำหรับคำว่าลำบากก่อนสบายทีหลังเพราะต้องการสบาย ตั้งแต่วันนี้เลยผู้คนในยุคนี้ มีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงินเพื่อซื้ อความสุขมากกว่าคนในอ ดีต นี่เป็นความจริงที่ทุกคนรู้ดี เพียงแต่บางครั้งเราต้องเหมือนหยุดคิด หรือมีเบรกตัวเองไว้บ้าง การไปอ่านเจอประโยคที่เป็นข้อคิดหรือคติ ทำให้เราหยุดหัน มาทบทวน พฤติกรร มของตัวเอง ว่ามีอะไรที่มากหรือน้อยเกินไป แล้วก็ปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสมดุลมากขึ้น เหมือนอย่ างที่ช าว พุ ท ธ ยึดเรื่องการเดินทางสายกลาง น่าจะเป็นความสุขที่แท้จริงมากกว่า’ บางคนที่ยังเรียกตัวเองว่า ไม่มีหรือจนอาจจะเถียงว่า..’

ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบจน ก็ถูกบังคับให้ต้องมีชีวิตแบบจนๆ อยู่แล้วล่ะ ถ้าความคิดเริ่มต้นของคุณ เป็นแบบนี้แสดงว่าคุณไม่รู้ถึงความหมายเบื้องลึก เบื้องหลังของข้อความนี้ นำไปคิดและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม กับชีวิตมีบางคนบอ กว่า เห็นคนเก็บขยะเขากินอาหารถูกๆ ใส่เสื้อผ้าเก่าๆ เขาก็ยังคงจนอยู่ ส่วนเจ้าของร้านทอง กินอาหารในภัตต า คาร ใส่เสื้อผ้าหรู ร า ค าแพง ก็เห็นเขาก็ยังร ว ยอยู่ ถ้าคุณคิดแบบนี้ก็แสดงว่าข้อความนี้ คงไม่มีประโยชน์อะไรที่คุณจะเอาไปคิดต่อได้ ชีวิตคนเราจะแตกต่างกัน ก็อยู่ที่ทัศนคติ ในการมองชีวิตที่แตกต่างนี้แหล่ะค่ะ

การเปิดกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีทัศนคติในเชิงบวกเท่านั้นที่จะทำให้เราก้าวข้ามกำแพงที่มีอยู่ ในใจของตัวเราเองได้’ ใช้ชีวิตแบบจนแล้วคุณจะไม่มีวันจน’ การใช้ชีวิตแบบคนจนไม่ได้หมายถึงให้เราต้องไปตกระกำลำบาก กินอาหารร า ค าถูกใส่เสื้อผ้าเก่าๆข า ดๆ แต่หมายถึงเราต้องรู้จักเลือ กกิน เลือ กใช้ไม่ฟุ่มเฟือยไม่กินทิ้งกินขว้าง หรือมีข้าวของมากมายเกินความจำเป็น ยกตัวอย่ างง่ายๆ เด็กที่จนเขาไม่มีสิทธิ์เลือ กอยู่แล้ว จานอาหารที่วางตรงหน้าก็คือสิ่งที่เขาต้องทาน แต่เด็กสมัยใหม่

บางคนสั่งอาหารมาทานไม่หมดถึงเวลาก็จะอ้อนสั่งอย่ างอื่นใหม่ หากอย ากสอนลูก ด้วยวิธีที่ถูกต้องก็คือต้องทานให้หมดเท่านั้นถึงจะสั่งใหม่ได้ เราต้องรับผิดชอบกับอาหารที่เราสั่งมา เด็กยุคใหม่หล า ยคน ที่นั่งกินข้าวร้านอาหารต า มสั่ง ไม่ได้มีเยอะมากค่ะ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็เหมือนกัน มีเท่าที่จำเป็นก็พอ แต่บางคนกลับมีรองเท้าตั้งหล า ยสิบคู่ในคราวเดียวกัน มันดูจะเยอะเกินไป การอยู่ในสังคมบางครั้งเราก็จำเป็น ต้องเห็นเพื่อนร่วมงาน คือคนร่วมสังคมที่มีฐานะแตกต่างกัน เขาใช้ของแบรนด์เนม ร า ค าแพงเราไม่จำเป็นต้องไขว่คว้า หาของเหล่านี้

มาเป็นเจ้าของให้ลำบากเลือ กที่จะเป็น และใช้ชีวิในแบบของตัวเองที่เหมาะสมกับฐานะและรายได้ ของเรา ไม่สร้างห นี้ แล้วเราก็จะไม่มีวันจนจริงๆ ค่ะ ถึงเราจะไม่ได้มีมาก เท่าคนอื่นแต่มั่นใจได้เลยว่า เราจะไม่จนแน่ๆการใช้ชีวิตแบบพอเพียง หรือในความหมาย แบบจนๆนี่แหละที่จะบ่มเพาะกล า ยเป็นนิสัย ที่ติดตัวของเราไปเราจะไม่รู้สึกว่าข า ดอะไร แต่เมื่อไหร่ที่เราได้อะไรมาเพิ่ม มันจะเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆ ตรงกันข้ามถ้าเราใช้ชีวิตเกินๆ อยู่ตลอ ด ถึงเวลาที่เราต้องข า ดมันจะเป็นความรู้สึกที่ดีได้อย่ างไรเปรียบเทียบง่ายๆ

ถ้าเรากินอาหารในห้างทุกมื้อ กับเลือ กกิน 2-3 มื้อต่อสัปดาห์ มื้อไหน ที่จะสร้างความสุข และความประทับใจให้เราได้มากกว่ากัน แถมเงินยังเหลือติดกระเป๋ามากกว่าอีกด้วย ไม่จนกรอบก่อนสิ้นเดือนแน่ถ้าวางแผนให้ดีๆนี่เป็นตัวอย่ างง่ายๆ’ ใครไม่เคยจน มาก่อน ก็คงย าก ที่จะรู้ว่าความจน มันน่ากลัวขนาดไหน’ และนี่เองที่เป็นที่มาของสิ่งที่รุ่นพ่อแม่ ปู่ย่ า ต า ย าย

เราพย าย ามสอนอยู่เสมอ แม้ว่าปัจจุบันหล า ยคน จะต่อสู้จนกล า ยมาเป็น คนร่ำร ว ยได้แล้วก็ต า มให้ลูกหลาน รู้จักประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย เป็นพื้นฐานไว้ก่อนจากนั้นที่สำคัญ คือ ต้องรู้จักคิดเพื่อต่อยอ ดสร้างความก้าวหน้าขึ้นไป ให้ได้ถ้าเรารู้จักใช้ชีวิตแบบ ‘ คนจน’ ในความหมายที่ว่า..คือให้ใช้จ่ายน้อยกว่าที่หามาได้’ แบบนี้ไม่มีวันจน’ แน่ๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ ที่ใช้เงิน มากเกินกว่าที่หามาได้เรียกว่า ใช้เงินแบบคนร ว ยทั้งที่ไม่ใช่คนร ว ย คุณก็จะ’ อยู่แบบจนๆ’ แบบนี้และไม่มีวันเป็นคนร ว ยกับเขาได้ แม้ว่าเราจะเป็นคนยุคใหม่

ที่หันไปทางไหน ก็มีแต่เรื่องของบริโภคนิยม แต่อย่ างไรก็ขอให้มีสติรู้เท่าทันโลก ที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปรู้ว่าตัวเราเองกำลังทำอะไรอยู่ รู้ว่าเราอยู่ในฐานะไหน รู้ว่าการใช้จ่ายของเรามากหรือน้อยเกินจำเป็นให้สิ่งนี้เป็นพื้นฐาน ที่ติดตัวเราไป ไม่ว่าจะที่ไหนๆในทุกๆวันเชื่อสิคะ! ว่าคุณจะไม่มีวันจนค่ะ

ที่มา m o n e y h u b, s a b a i l e y