จงอยู่อ ย่ างพอ ดีแต่มีเ งินเก็บ ดีกว่าติดหรูแล้วเป็นห นี้

วันนี้เรามีข้ อคิดแนวทางดีๆที่อย ากจะนำมาเป็นไ อ เ ดี ยให้กับหล า ยๆคน ที่อาจกำลังอยู่ในภาวะที่คิดไม่ออ ก ว่าจะเอายังไงต่อ กับชีวิตดี

จะใช้ชีวิตยังไงให้ผ่านพ้นวิกฤตในตอนนี้ได้ จะเป็นอ ย่ างไรนั้นเราไปดูกันเลย

หล า ยๆคนตกงาน ถูกเลิกจ้าง ต้องกลับมาอยู่ชนบท หล า ยๆคนเป็นเจ้าของธุรกิจ ต้องปิดลง เนื่องจากภาวะเศฐกิจ หล า ยๆคนต้องพักงาน

หยุดอยู่บ้าน อีกนานกว่าจะได้กลับไปทำงาน หล า ยๆคนหยุดอยู่บ้าน ไม่มีงาน ไม่มีเ งิน หล า ยๆคน มีเวลาว่างมาก จนทำให้ฟุ้งซ่าน

การงานก็ไม่ดี การเ งินก็ไม่คล่อง สารพัดปัญหามากมาย ที่เราต้องต่อสู้ เพื่อเอาชีวิตรอ ด วันนี้มาแบ่งปัน ความรู้เกี่ยวกับอาชีพเลี้ยงวัว เพื่อเป็นแนวทาง ในการประกอบอาชีพ ในยุคเศรฐกิจ ข้าวย ากหมากแพง

อ ย่ างที่เป็นอยู่ ณ ตอนนี้ การเลี้ยงวัว อาจจะดูไม่ไฮโซ แต่สามารถสร้างรายได้ เป็นเงิ น เป็นกอบเป็นกำ เป็นเงิ นเก็บและเป็นเ งินออม

เผื่อบางคนสนใจ มาทำเป็นอาชีพหลักก็ได้อาชีพเสริมก็ดี เผื่อสามารถทำให้หล า ยๆคน ที่กำลังประสบปัญหา

ได้เจอทางออ กในชีวิต ก็อาจเป็นได้ ขอนำประสบการณ์ จากครอบครัว มาเล่าเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และกำลังใจ ให้กับเพื่อนๆที่กำลังท้อในชีวิต ได้กลับมาฮึดสู้ได้อีกครั้ง

เพื่อนๆสามารถประยุกต์ใช้กับตัวเอง ต ามความเหมาะสม และความสะดวกของแต่ละคน เริ่มจากแรกเริ่ม ซื้ อวัวเลี้ยงไว้ 2 ตัว ตัวผู้ 1 ตัว.ตัวเมีย 1 ตัว

1 ปี ผ่านไป มีลูก 1 ตัว=วัว 2 ตัว (ร า ค า50,000บ า ท)

ปีที่ 2 แม่คลอ ดลูก1ตัว (+25,000)

ปีที่ 3 แม่+ลูกตัวแรกคลอลูก 2 ตัว (50,000)

ปี ที่ 4 แม่+ลูกที่1+คลอลูก 2 ตัว (50,000)

ปีที่ 5 แม่+ลูกที่ 1+ลูกที่ 2 คลอ กลูก= (75,000)

ปีที่ 6 แม่+ลูกที่ 1+ลูกที่ 2 (75,000)

ปี ที่ 7 แม่+ลูกที่ 1+ลูกที่ 2+ลูกที่ 3(100,000)

ตอนนี้เลี้ยงวัวมาแล้วกว่า 10 ปี อ ย่ างน้อยๆปีละ 100,000 บ า ท จะเห็นได้ว่า วัวจะเพิ่มขึ้น เป็นทวีคูนเรื่อยๆ ทางครอบครัว เลี้ยงวัวเป็นอาชีพเสริม เพราะอาชีพหลักคือ กรีดย าง ซึ่งเป็นรายได้เข้ามาใช้

ในการใช้จ่ายในแต่ละวัน ปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง ทำให้ค่าใช้จ่าย ในการซื้ ออาหาร ประหยัดได้มาก และเลี้ยงวัว ไว้เป็นเหมือนเงิ นออมท รั พ ย์สินที่สะสม หากจำเป็นต้องใช้เงิ นก้อน ก็สามารถขา ยวัวได้

ตลาดวัวยังคงมีความต้องการอ ย่ างต่อเนื่อง ร า ค าไม่มีการล ดลง ยิ่งไว้นาน ยิ่งร า ค าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากในชนบท จะมีทุ่งนาที่กว้างใหญ่มาก หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนาปี จะเลี้ยงวัวแบบปล่อยต ามทุ่งนา มีทั้งฟางข้าว ต้นหญ้าเป็นอาหารแต่ในช่วงปลูกข้าว ประมาณ 5 เดือน จะเลี้ยงวัวในสวน ซึ่งจะปลูกต้นหญ้าไว้

ให้วัวกิน ในช่วงปล่อยไม่ได้เนื่องเข้าสู่ฤดูปลูกข้าว จะวนเวียนแบบนี้ทุกๆปี เห็นไหมคะ การเลี้ยงวัวถือเป็นการออมเงิ นไว้ เมื่ออย ากได้เ งินก้อนก็ สามารถหยิบยืมมาใช้ได้ง่ายๆ นี่แหละชีวิตบ้านทุ่ง ขอแค่พอใจ ในสิ่งที่มีไม่ใช้จ่ายเกินตัว อยู่อ ย่ างพอ ดีแต่มีเ งินเก็บ

ที่มา ชีวิตบ้านทุ่ง   stand-smiling