จงฝึกพูดจาดีกับคนในครอบครัว ก่อนจะสายเกินไป

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิตกับบทความ จงฝึกพูดจาดีกับคนในครอบครัว ก่อนจะสายเกินไป ไปดูกันว่าทำไมเราถึงควรพูดจาเพราะๆ กับคนในครอบครัว

เราควรต้องพูดจากันดี ๆ แต่ครอบครัวกลับเป็นที่ที่เราละเลยได้ง่ายที่สุด ยิ่งแปลกหน้า ยิ่งสุภาพ ยิ่งเกรงใจ .. ยิ่งสนิท ยิ่งไม่ระวังคำพูด เพราะรู้ว่าอีกฝ่ายจะไม่มีวันโ ก ร ธเรา เราก็มักใช้มีดทางวาจา พุ่งเข้าใส่คนในครอบครัว ครอบครัวไม่ได้แข็งแกร่งไม่มีวันพัง และครอบครัวที่เป็นสุข ก็ต้องการการจัดการความสุขในครอบครัว เริ่มจากพูดกันดี ๆ การอยู่ร่วมกันระหว่างสามีภรรย า การเคารพกัน สำคัญกว่าการตำหนิว่ากล่าว

ครอบครัวที่รู้จักพูดกันดี ๆ มักมีความรู้สึกเป็นสุขยิ่ง คนสองคนที่อยู่เคียงกันนานปี มักคิดว่าไม่ต้องระวังน้ำเสียงและท่าที ในการพูดกับอีกฝ่าย ความใส่ใจที่มีอยู่เดิม พอออ กจากปาก กลับกล า ยเป็น ‘ตัดพ้อ’ และ ‘ตำหนิ’ เมื่ออยู่ด้วยกันนานขึ้น ความอ ดทนเลือนห า ย แม้จะเกิดจากความปรารถนาดีแต่เวลาพูด ไม่คำนึงถึงความรู้สึกของอีกฝ่าย มีแต่กล่าวโทษ ตำหนิ นานวันเข้ากล า ยเป็นวงจรอุบาทว์ ชีวิตครอบครัวจะเกิดรอยร้าว และเกิดวิกฤต

ปัญหาเล็กน้อยทุกปัญหาระหว่างสามีภรรย า จะมีผลกระทบต่อความสุขในครอบครัว แม้จะเป็นคนสองคนที่สนิทสน มรักใคร่กัน มาก ในชีวิตสมรสก็ยังเป็นคนสองคนที่เป็นปัจเจก ต่างมีความรู้สึกของตน แม้จะสนิทชิดเชื้อ กันเพียงใด ก็ถูกวาจาทิ่มแทงให้เสียใจได้ การโ ม โ หโ ก ร ธเกรี้ยวใส่ญาติสนิท นับเป็นพฤติก ร ร มที่ไม่ฉลาด เขลา และอ่อนแอที่สุด บ่อยครั้ง การเปลี่ยนวิธีพูด อารมณ์ของทั้งสองคนจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง

พูดกันดี ๆ แสดงความใส่ใจกันให้มาก ตำหนิกันให้น้อย อย่ าให้อารมณ์ฉุนเฉียวทำให้เกิดความขัดแย้ง ไม่จำเป็นต้องตะโกน ตวาดใส่กัน คุยกันต ามเนื้อผ้า คำนึงถึงอีกฝ่ายให้มาก อย่ าได้ถือว่าเป็นคนสนิทที่สุด แล้วพูดจาไม่ระวัง การพูดจาดี ๆ สำคัญมากสำหรับสามีภรรย า ภายในครอบครัว ถ้าพูดจากันดี ๆ ไม่เพียงดีต่อคู่สามีภรรย า ยังดีต่อลูกด้วย การพูดจาดี ๆ เป็นแบบอย่ างแก่ลูก มีอิทธิพลอย่ างสูงต่อ การเลี้ยงดูลูกหลาน สำหรับลูกหลาน การชมเชยสำคัญกว่าการลงโ ท ษ

การพูดจานั้น มีอารมณ์ทำให้คนฟังอบอุ่นก็ได้ การฟังคำพูดไม่เพราะทางวาจานั้นร้ า ยแรง ทำให้เกิดรอยแผลที่มองไม่เห็น เด็ก ๆ มักแยกระหว่างความจริง กับการพูดเล่นไม่ออ ก พวกเขาจะเชื่อคำพูดที่พ่อแม่พูดเกี่ยวกับตน แล้วทำให้มันกล า ยเป็นทัศนคติที่มีต่อตนเองไป พ่อแม่ไม่น้อย ถนัดสอนด้วยการ ‘โจมตี’ ซึ่งวิธีนี้ไม่อาจบรรลุเป้าหมายที่ทำให้เด็ก ‘ดี’ แต่กลับมีผลกระทบต่อ การเติบโตของเด็ก เด็กที่ถูกตีหรือโจมตีบ่อย ๆ จะมีความรู้สึกด้อย มักร่วงลงสู่การปฏิเสธตนเองหรือสงสัยตัวเอง

การโจมตีที่มาจากพ่อแม่ ก่อเกิดผลร้ า ยที่ไม่เพียงเห็นด้วยต า มันยังเป็นเหมือนเข็ม ที่มักทิ่มแทงหัวใจลูกหลานไปในวันคืนอันย าวนาน ในทางกลับกัน ทางจิตวิทย า คำพูดที่มีผลกระทบพัฒนาการของเด็ก นั่นคือ การชมเชย การเชื่อมั่น และการคาดหวังที่สูงขึ้น นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติก ร ร มได้ เมื่อคนคนหนึ่งได้รับคำชม เขารู้สึกว่าได้รับการสนับสนุน จึงเพิ่มความรู้สึกมีค่าของตนเอง เกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง เคารพตนเอง

ได้รับแรงผลักให้ก้าวไปข้างหน้า และพย าย ามจะบรรลุในความคาดหวังที่คนอื่น มีต่อตน พ่อแม่พูดดี ๆ กับลูก ครอบครัวจะสมบูรณ์มีความสุข การเป็นพ่อแม่ ไม่ต้องสอบ แต่ต้องศึกษา เพราะความใส่ใจ คำพูดของคุณมีพลัง ทุกถ้อยคำในน้ำเสียง ล้วน มีความหมาย เมื่อพูดจาดี ๆ ก็สุขใจ ไม่เย็นช า จงมั่นคง แต่ไม่กระด้างต่อคนที่รักคุณ และคนที่คุณรักอย่ างดี จำไว้นะ ‘ครอบครัวสำคัญที่สุด’

ที่มา na-aan