จงจำไว้ คนนิสัยโลกแคบ ไม่น่าคบหา จะเผยวันที่เราหมดค่า

เมื่อวันนี้คนเราอยู่ในสังคมที่ใหญ่ขึ้น ก็มักจะมีพวกนิสัยโลกแคบที่เห็นแก่ตัว มักคบหากับคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง วันนี้เราก็อย ากที่จะนะนำคุณให้ได้รู้จักกับ จงจำไว้ คนนิสัยโลกแคบ ไม่น่าคบหา จะเผยวันที่เราหมดค่า ไปดูกันว่าคนเหล่านี้จะมีนิสัยอย่ างไร ที่จะเผยออ กมา

หากพบกันครั้งแรกหากคุณต้องการจะลองใจใครบางคน ที่อาจเพิ่งรู้จักหรือเพิ่งเจอกันครั้งแรก คุณจงทำตัวให้ธรรมดามากที่สุดหากเขายังคงรับได้ นั่นหมายความว่า

เขาจริงใจกับคุณ หากเขารับไม่ได้ นั่นหมายความว่า เขาเข้ามาเพียงเพื่อต้องการผลประโยชน์บางอย่ างกับคุณนั่นเอง..หากคุณวิ ก ฤ ตถ้าคุณมีปั ญหา หรือ มีช่วงวิ ก ฤ ติของชีวิต

ใครกันที่อยู่ข้างคุณ แล้วใครกันที่ทิ้งคุณไป หากเขาจริงใจกับคุณเขาจะช่วยเหลือคุณ อยู่ข้างๆให้กำลังใจคุณ แล้วช่วยกันแก้ไขปั ญหาอย่ างเต็มพลัง แต่ถ้าเขาทิ้งคุณไป

อย่ าเสี ยใจไปเลยแต่จงขอบคุณที่มันช่วยคัดคนที่ไม่ดี ออ กไปจากชีวิตเรา หากคุณจนถ้าคุณจน เขาจะดูถูก เ ห ยี ย ด ห ย ามคุณมั้ยเขาจะรังเ กี ย จ คุณรึมั้ย แล้วเขาจะปฏิบัติ

เช่นไรกับคุณข้อนี้จะช่วยให้คุณรู้ถึงธ าตุแท้ได้อย่ างลึกซึ้ งสุดๆของจิตใจคนเพราะความจนมันช่วยคัดคน ที่ไม่จริงใจออ กไปพูดไม่จริง ทำไม่จริงพูดอีกอย่ างแต่การกระทำอีกอย่ างทำสวนทางกับความจริงที่พูดไว้ หรือพูดแล้วแต่ทำไม่ได้ไม่เคยมีสั จจะ แสดงว่าคนประเภทนี้ไม่มีความจริงใจเลย

เ อ าแต่พูดให้ตัวเองดูดี แต่แท้จริงแล้ว ทำไม่เคยได้อย่ างที่พูดไว้หน้าไว้ หลังห ล อ กต่อหน้าอย่ าง ลั บหลังอย่ าง อยู่กับคนนู้ นก็ด่ าคนนี้ อยู่กับคนนี้ก็ด่ าคนนู้ น ไม่มีความจริงใจกับใครอย่ างแท้จริงจงรีบเดินออ กมาจากคนประเภทนี้ เพราะมีแต่เสี ยกับเสี ยเลือ กปฏิบัติหากเลือ กปฏิบัติกันคนละอย่ าง

คนละแบบระหว่างคนจน กับ คนร ว ยมีฐานะซึ่งเลือ กปฏิบัติกันแบบต่างสุดขั้ว นั้นหมายความว่าคนประเภทนี้ ไม่น่าคบหา เพราะไม่มีความจริงใจเลย ประจบคนร ว ยเพื่อหวังประโยชน์ ส่วนคนจนก็ไม่เห็นคุณค่าหากเขาเป็นคนจริงใจ ต้องปฏิบัติกับทุกคนอย่ างเท่าเทียมกัน

ที่มา : khoddeeja