จงจำให้ขึ้นใจว่า อ ย่ าคบ อ ย่ าช่วย คน 8 ประเภทนี้

สุภาษิตที่ว่า คบคนพาลพาลพาไปหาผิ ด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล สุภาษิตนี้ หมายถึงการเลือ กคบคนต้องดูดีๆ เพราะหากคบคนชั่ วหรือคนไม่ดีเป็น มิตร ก็มักชักพาเรา จูงเราไปในทางที่ไม่ดี แต่ถ้ารู้จักเลือ กคบเพื่อนที่ดี มีความรู้ ก็จะพากันชักจูงให้เรามีความรู้ หรือพาไปหาสิ่งที่ดีต่างๆต ามมา ชีวิตคนเราแสนสั้น เราจำเป็นต้องจัดการกับปัญหา 8 ไม่ ต่อไปนี้ให้ดี เพื่อใช้ชีวิตได้อ ย่ างเป็นสุข

8 ไม่ช่วย การช่วยคนเป็นเรื่องดี

แต่คน 8 ประเภทนี้ จำไว้มั่นว่าไม่ควรช่วย

1. คนที่ทำร้ า ยคนอื่นเพื่อประโยชน์ตน

2. คนที่ละเมิดศีลธรรม

3. คนไร้วาจาสัตย์

4. คนทะเยอทะย านอย าก

5. คนเห็นแก่เงินเป็นสิ่งสูงสุด

6. คนไม่รู้คุณ

7. คนใจคอคั บแ ค บ

8. คนตลบตะแลงเปลี่ยนใจไปเรื่อยๆ

8 อ ย่ า เส้นทางชีวิต พูดง่ายเดินย าก

คน 8 ประเภทนี้ จำขึ้นใจว่า อ ย่ า

1. อ ย่ าเข้าใกล้ คนคดชั่ วช้า

2. อ ย่ าลืม ผู้มีคุณมีความรักให้

3. อ ย่ าโ ก ร ธ ผู้หวังดีพูดจาไม่เข้าหู

4. อ ย่ าเชื่อ คนพูดคำหวานหมายล่อลวง

5. อ ย่ าคบหา คนกลับกลอ กไร้น้ำใจ

6. อ ย่ าระแวง คนตรงใจซื่อ

7. อ ย่ าอิจฉา คนร ว ยในชั่ วข้ามคืน

8. อ ย่ าเยาะเย้ย คนเคราะห์ร้ า ยอับโชค

8 ไม่คบ ระมัดระวังในการคบเพื่อน

คน 8 ประเภทนี้ ไม่คบได้เป็นดี

1. คนที่มีใจอ าฆ า ต

2. คนที่พูดเท็จเป็นไฟ

3. คนเนรคุณ

4. คนช่างยุแยงให้แตกแยก

5. คนอ กตัญญู

6. คนที่ต่อหน้าอ ย่ างลับหลังอ ย่ าง

7. คนที่จมอยู่ในกิเลสตัณหา

8. คนคดที่ตีหน้าซื่อเป็นคนดี

8 ไม่ลืม คนเราต้องรู้คุณ

คน 8 คนนี้ไม่ควรลืมบุญคุณพวกเขา

1. ไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่เลี้ยงดู

2. ไม่ลืมบุญคุณครูอบรมสอนสั่ง

3. ไม่ลืมผู้รู้ชี้แนะนำทาง

4. ไม่ลืมผู้ช่วยเหลือย ามเดือ ดร้อน

5. ไม่ลืมบุญคุณสามี-ภรรย าผู้ร่วมทุ ก ข์

6. ไม่ลืมบุญคุณพี่น้องช่วยประคอง

7. ไม่ลืมบุญคุณเพื่อนคบหาสนิทรู้ใจ

8. ไม่ลืมบุญคุณธรรมชาติฟ้าดิน

8 ไม่เกิน สำหรับผู้สูงวัย หนุ่มสาวก็ทำได้

เมื่อผ่านโลกผ่านร้อนผ่านหนาวมามากแล้ว ควรคิดตกในทุกเรื่อง อ ย่ าได้ จริงจัง เกินไป จนทำให้ตนเองเดินไปสุดขั้ว

1. ไม่กินอิ่มเกินไป

2. ไม่เดินเร็วเกินไป

3. ไม่อยู่ในบ้านใหญ่เกินไป

4. ไม่ทำอะไรจนเหนื่อยเกินไป

5. ไม่หวังชื่อเ สี ยงลาภยศเกินไป

6. ไม่โ ก ร ธเกรี้ยวเจ้าอารมณ์เกินไป

7. ไม่อย ากได้ใคร่มีเกินไป

8. ไม่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนจนเกินไป

เรื่องสุดท้ายที่พึงจำคือ คบเพื่อนเลือ กคนดี จริงใจกับความรักความสัมพันธ์ หากคบถูกคน ชีวิตย่อมรุ่งเรือง หากคบคนผิ ด กลัดกลุ้มเ สี ยใจไปชั่ วชีวิต

ที่มา  bangpunsara