ความรัก 5 แ บ บ ที่ควรหนีไปให้ไกล ยิ่งรักก็ยิ่งทุ ก ข์ใจ

หล า ยครั้งที่ทุกคนบอ กว่า ความรักคือสิ่งสวยงาม แต่บางครั้งความสวยงามก็มาในรูปแ บ บที่ให้ความทุ ก ข์แก่เรา สำหรับคนที่มีความรักที่ดี ก็ถือว่าโชคดี แต่สำหรับคนที่มีความรักแย่ๆก็ควรถอย ถ้าไม่อย ากให้ตัวเองต้องทุ ก ข์

เพราะความรักแ ย่ ๆ มีแต่จะทำให้ชีวิตของคุณไม่มีความสุขรีบหาทางจัดการกับมันให้เร็วที่สุดดีกว่าใครหล า ยคนอาจเคยผิ ดหวังกับความรักใครหล า ยคนอาจเคยทุ ก ข์ใจเพราะความรักแต่ยังมีอีกหล า ยคนที่ไม่รู้ตัวว่า เรากำลังมีความรักแ ย่ ๆ อยู่

1. รักที่ห ว า ด ร ะ แ ว ง ไม่ไว้ใจกัน

คุณคงไม่มีความสุขแน่ หากคนรักของคุณคอยแต่จะจับผิ ด ห ว า ด ร ะ แ ว ง ไม่ไว้วางใจกันแม้ว่าคุณจะแสดงความจริงใจ หรือพิสู จ น์ความรักความจริงใจ และ

ความบริสุทธิ์ใจของคุณมากแค่ไหน ก็ไม่สามารถทำให้เค้าไว้วางใจคุณได้ความรักครั้งนี้คงจะไม่ราบรื่นอ ย่ างที่คิดเพราะเมื่อเขารู้สึกห ว า ด ร ะ แ ว งแล้วเขาก็จะรักคุณอ ย่ างมีอคติ

ตั้งแง่ที่จะมองคุณในแง่ลบอยู่เสมอคนรักกัน ควรที่จะเชื่อใจกัน อ ย่ างน้อยก็เชื่อใจและ วางใจเพียงพอที่จะเปิดพื้นที่ให้อิสระแก่คนรักของเราบ้ าง ลองคุยกับเขาตรง ๆว่าเหตุใดเขาจึงไม่ไว้จคุณ ต้องทำอ ย่ างไร

จึงจะพิสู จ น์ให้เขาเห็นความจริงใจของคุณและ หากว่าเขายังไม่สามารถไว้วางใจคุณได้คุณ และ เขาคิดว่าจะคบกันต่อไปอ ย่ างบ้ างหาโอกาสพูดคุยปรับเข้าใจกันเพื่อความรักที่เข้าอ กเข้าใจกันนะคะ

2. รักที่มักนอ กใจ

หนึ่งในปัญหาน่าหนักใจที่ทำให้คู่รักหล า ยคู่ต้องมีปากเ สี ยงกัน บางคู่ถึงขนาดต้องเลิกรากันไปบางคู่ที่ยังคบกันต่อไปก็มี บ า ด แ ผ ลเ จ็ บ ป ว ดที่เก็บเอาไว้ภายในใจลึก ๆ ปัญหาการนอ กใจ เป็นปัญหาที่รุ น แ ร งกว่าที่คิด ต่อให้อยู่ใกล้ชิดกันขนาดไหน ถ้าอีกฝ่ายคิดที่จะนอ กใจก็สามารถทำได้ไม่ ย า ก นัก ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะทำหรือไม่หากเขาสามารถทำได้โดยที่คุณไม่รู้เขาจะยังทำต่อไปเรื่อย ๆ อยู่หรือไม่

หากเหตุการณ์นอ กใจนี้เกิดขึ้นแล้วเขา และ คุณจะจัดการกันอ ย่ างไรต่อไปจะปรับความเข้าใจ ให้คำมั่นสัญญาและ เดินหน้าต่อไปด้วยกันหรือจะจบความสัมพันธ์ลงเพียงเท่านี้ และ หากว่าการนอ กใจนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวแต่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก ปรับความเข้าใจกันแล้วก็ยังเกิดขึ้นอีก หรืออีกฝ่ายยืนยันที่จะทำเช่นนี้ต่อไปเรื่อย ๆ ก็ถึงเวลาที่คุณจะหันกลั บมาพิจารณาใจของตนเอง ว่าคุณยอมรับการคบกันในสถานะแ บ บนี้หรือไม่เลือ กทางที่ใช่ที่สุดสำหรับตัวคุณนะคะ

3. รักที่เห็นแก่ตัว ไม่ใส่ใจ ดูแลกัน

ความรักที่ดีคือ การมอบความรักให้แก่กันด้วยความจริงใจมีใจที่ อ ย า ก จะดูแลเอาใจใส่คนที่เรารักบางทีไม่จำเป็นต้องมากมาย ถึงกับตัวติดกันตลอ ดเวลา แต่แค่แสดงความห่วงใยด้วยการถามไถ่ใส่ใจจดจำในร า ยละเอียดที่จำเป็นบ้ างก็พอแล้วคนรักบางคนปล่อยปละละเลย ไม่ใส่ใจไม่ถามไถ่ ไม่ดูแล ทำอะไรก็นึกถึงแต่ตนเอง

หรือชอบทำอะไรที่ทำ ร้ า ย จิตใจ และ ความรู้สึกของคุณโดยไม่สนใจว่าคุณจะรู้สึกอ ย่ างไรคุณจะเ สี ยใจหรือไม่ หลงลืมคุณไม่ใส่ใจครอบครัวของคุณ เมื่อคุณประสบปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือก็ไม่ พ ย า ย า มช่วยเหลือ หรือไม่ พ ย า ย า ม ยื่น มือเข้ามาช่วยหากคนรักของคุณกำลังเป็นแ บ บนี้ความรักของคุณอาจจะไม่ใช่ความรักที่ดีเ สี ยแล้วแต่ก่อนที่คุณจะกล่าวหาว่าคนรักของคุณเป็นคน

ที่ไม่ใส่ใจนั้น คุณต้องอ ย่ าลืมมองย้อนกลั บมาดูตัวเองด้วย ว่าตัวเราเองก็เป็นฝ่ายที่เรียกร้องความสนใจ มากจนเกินไปอยู่หรือเปล่าเรื่องบางเรื่องที่คุณสามารถจัดการเองได้ ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาหรือเป็นภาระให้คนรักของคุณแต่คุณก็ยัง พ ย า ย า ม ที่จะเรียกร้องจากคนรักของคนจนเกินพอ ดีอยู่หรือเปล่าไม่ได้หมายความว่าคุณจะพึ่งพา พึ่งพิง อ้อนหรือเรียกร้องอะไรจากคนรักของคุณไม่ได้เลยแต่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ควรต้องตั้งอยู่บนความพอ ดี การเรียกร้องที่มากเกินพอ ดีจนทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดลำบากใจอาจแสดงให้เห็นว่าคุณกำลังเห็นแก่ตัวจนเกินไปอยู่

4. รักที่มีผลประโยชน์แอบแฝง

ความรักที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนความจริงใจ บริสุทธิ์ใจแต่เคลือบแฝงไปด้วยผลประโยชน์บางอ ย่ างเช่น ต้องการหลั บนอนด้วย ต้องการปอ กลอ กเงินทอง ต้องการหลอ กลวง หลอ กใช้ ทำให้ ต า ย ใจ ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็นการหลอ กลวงทั้งสิ้น ไม่ใช่ ความรัก ที่แท้จริงแม้ว่าคนรักของเราจะทำดีกับเราขนาดไหนแต่หากเราลองคิดพิจารณา

มองให้ลึกถึงจุดประสงค์ของการกระทำที่แสนดีและน่ารักเหล่านั้นคุณจะพบว่าเขากำลังทำดีเพื่อหวังผลตอบแทนจากคุณอยู่ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณยินดี และ พร้อมที่จะมีความรักแ บ บนี้หรือไม่ หากทั้งคุณ และ เขาพึงพอใจกับความรักที่มีผลประโยชน์แอบแฝงเช่นนี้ ก็ถือว่าwin-win ทั้งสองฝ่าย แต่ถ้าหากคุณรู้สึกไม่สบายใจสักวันหนึ่งเมื่อคุณไม่มีผลประโยชน์ใดจะมอบให้กับเขา เขาจะยังรักคุณอยู่หรือไม่คุณคงต้องเริ่มกลั บมาทบทวนตนเองแล้วค่ะว่าคุณต้องการความรักแ บ บนี้จริง ๆ หรือไม่

5. รักที่ต้องหลบ ๆ ซ่อน ๆ แอบซ่อน เปิดเผยไม่ได้

ความรักระหว่างคนสองคนเป็นเรื่องของคนสองคนไม่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ใครรู้ก็ได้หากเราไม่ต้องการ แต่ความรักที่เกิดขึ้นอ ย่ างไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม เช่น การคบชู้ หรือแม้แต่การคบ กันอ ย่ างถูกต้อง แต่คนรักของเราไม่ยอมเปิดเผยให้ใครรู้ว่ากำลังคบกับเราอยู่ ปล่อยให้เราอยู่ในสถานะตัวละครลั บที่บอ กใครไม่ได้ว่ากำลังคบกับเขาอยู่ ในช่วงระยะแรกที่คบกันก็อาจจะ

รู้สึกมีความสุขดี แต่เมื่อถึงวันหนึ่งที่คุยต้องการเปิดเผยให้คนรอบข้างรู้ หรือต้องการออ กงานร่วมกับคนรักของเรา ต้องการส า รความสัมพันธ์ต่อในฐานะคู่ชีวิต แต่คุณไม่สามารถทำได้ เพราะต้องหลบ ๆ ซ่อน ๆ ไม่ให้ใครรู้ความรักที่ต้องปิดบังแ บ บนี้อาจทำให้คุณรู้สึกอึดอัด ไม่มีความสุข ไม่สามารถคบกันเปิดเผยเป็นธรรมชาติได้อ ย่ างที่คู่รักทั่วไปทำกันเป็นปกติหากคุณพึงพอใจกับความรัก และ ความสัมพันธ์

แ บ บนี้ ก็สามารถคบกันต่อไปได้ แต่หากคุณรู้สึกไม่สบายใจกับความรักแ บ บนี้อาจต้องหาโอกาสนั่งเปิดใจคุยกันอ ย่ างตรงไปตรงมาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองเราและ วางผนอนาคตร่วมกัน

ที่มา  khoddeeja