ความทรงเ ส น่ ห์ของผู้หญิงอายุมาก ที่ทำให้ชายหนุ่มตกหลุมรัก

เคยเห็นคู่รักที่ผู้หญิงอายุมากกว่าผู้ชายกันใช่ไหม ยิ่งถ้าหนุ่มคนนั้นดูดี หล่อ เท่ สมาร์ตด้วยแล้วล่ะก็ เชื่อแน่ว่าสาวๆ คงอ ดใจแป้วกันไม่ได้ ว่าเหตุใดหนอเขาจึงเลือ กควงแม่สาวอายุมากกว่า แทนที่จะเลือ กสาวเอ๊าะๆ วัยขบเผาะที่เต่งตึงกว่าอ ย่ างเรา เช่นนั้นแล้ว มาอ่าน ความทรงเสน่ห์ ของผู้หญิงอายุมากกว่ากันเถอะ ว่าเธอมีอะไรที่ทำให้ชายหนุ่มมะรุมมะตุ้มตกหลุมรักกันนัก

1 พึ่งตัวเอง

ผู้หญิงที่อายุมากแล้วมักโฟกัสในสิ่งที่ต้องทำ มากกว่าโฟกัสที่ผู้ชาย อาจมีเรื่องที่พวกเธอต้องรับผิ ดชอบและให้ความสำคัญมากกว่าผู้ชาย เช่น ต้องดูแลครอบครัว พวกเธอจึงมักพึ่งพาตัวเอง มีชีวิตเป็นของตัวเอง ซึ่งผู้ชายอาจรู้สึกว่า พวกเธอไ ม่ได้ต้องการเขาตลอ ดเวลา แต่ก็ยินดีหากมีผู้ชายเข้ามาเติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

2 ไ ม่ได้หม กมุ่ นกับการมีรูปร่างที่ผอมเหมือนนางแบบ

รู้ไหมว่า ผู้ชายส่วนหนึ่งหลงเสน่ห์ส่วนเว้าส่วนโค้งต ามธรรมชาติของผู้หญิง แม้ผู้หญิงอายุมากบางคนอาจเคยผ่านการมีลู กมาแล้ว จะให้มีรูปร่างเป๊ะเหมือนสาวๆ คงเป็นเรื่องย าก แต่นั่นเป็นสิ่งที่พวกเธอยอมรับ และรู้ข้ อบกพร่ องของตัวเอง มั นไ ม่ใช่ปัญหาสำหรับพวกเธอ

เพราะรูปร่างไ ม่ได้มีผลต่อความสุขที่เธอจะได้รับ หรือส่งมอบให้คนอื่น ในขณะที่สาวๆ มักจะหาส ารพัดวิ ธีที่จะทำให้รูปร่างตัวเองดูผอมเพรียวเหมือนนางแบบ ซึ่งนั่นแสดงถึงความไ ม่มั่นใ จในรูปร่างของตัวเอง

3 ท รั พ ย์สินเป็นของตัวเอง

ผู้หญิงอายุมากมักจะไ ม่หวังพึ่งผู้ชายเพียงฝ่ายเดียว เพราะเธอเองก็สามารถหาเลี้ยงตัวเองได้เหมือนกัน เธออาจมีเงิน มีบ้าน หรือมีรถของตัวเอง หนุ่มๆ หล า ยคนจึงรู้สึกมั่นใ จว่า ไ ม่ต้องเหนื่อ ยหาเลี้ยง แต่ช่วยเหลือและจุนเจือ กันและกันได้ ยิ่งสมัยนี้ เงินเสมือนเป็นปัจจัยที่ 5 ถ้าไ ม่พอใช้ หรือผู้ชายต้องคอยเป็นฝ่ายจ่ายตลอ ด บางทีมันก็พาความทุก ข์มาให้หนุ่มๆ เขาเหมือนกัน

4 ควบคุมอารมณ์ได้มากกว่า

ไ ม่ต้องจำเพาะว่าเป็นผู้ชายหรอ ก เพราะไ ม่ว่าใครก็ไม่อย ากเป็นกระโถน เป็นที่รองรับอารมณ์ของใคร แต่สาวๆ โดยมากมักจะติดนิสัยขี้งอน ง้องแง้ง งอแง ไ ม่มีเห ตุผล ทำให้ผู้ชายต้องกล า ยเป็นที่รองรับอารมณ์ ซึ่งแน่นอนว่ามั นจะทำให้เขารู้สึกเบื่อหน่าย

แต่ผู้หญิงที่อายุมากประมาณหนึ่ง ส่วน มากจะเริ่มมีอารมณ์คงที่กว่าสาวๆ มีเห ตุผลควบคุมอารมณ์ได้ จึงเป็นเห ตุผลที่มีผู้ชายจำนวนหนึ่งเลือ กผู้หญิงที่มีอายุมากกว่านั่นเอง

5 ไ ม่ทำตัวติดแฟน

ในอ ดีตผู้หญิงอายุมากอาจเคยทำตัวติดแฟน และมั นทำให้ผู้ชายอึ ดอั ด ส่งผลให้ความสัมพันธ์ไ ม่ราบรื่น การที่พวกเธอไ ม่ทำตัวติดแฟนแจ ทำให้ผู้ชายรู้สึกไ ม่กดดัน มีเวลาส่วนตัว มีพื้นที่ของตัวเองมากขึ้น จึงเป็นอีกเห ตุผลสำคัญว่า ทำไมผู้ชายจึงชอบผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า

6 มีประสบการณ์ชีวิต

ผู้หญิงที่อายุมากกว่ามักจะมีประสบการณ์ชีวิต ไ ม่ว่าจะเป็นด้านความรัก ชีวิต ความสัมพันธ์ หรืออาชีพการงาน สิ่งเหล่านี้ทำให้เธอ ดูน่าสนใ จ และทำให้มีเรื่องคุยมากมาย ด้วยเ หตุนี้ผู้ชายหล า ยคนจึงเทใ จให้ผู้หญิงที่แ ก่กว่าอย่ างไ ม่ต้องส ง สั ย

ที่มา  kiddpan